1. Wisby: Skilling 1536, Llt. III:7 böjd, 1 650:-

 2. Johan III: 2 öre 1573 Z-Ö korr.1? 95:-

 3. Johan III: ½ öre 1581 fyndex. 1 150:-

 4. Johan III: ½ öre 1585 fyndex. 1 160:-

 5. Johan III: ½ öre 1592 1? 75:-

 6. Karl IX: 1 öre 1611 Stockholm 1 450:-

 7. Gustav II Adolf: 1 öre 1616 (?) sista årtalssifran svagpräglad 1 300:-

 8. Karl XI: 5 öre 1690 1 195:-

 9. Karl XII: 5 öre 1704 1 195:-

 10. Karl XII: 1 Daler Sm. 1717 Wett & Wapen 1 175:-

 11. Karl XII: 1 Daler Sm.1718 Flink & Färdig 1 175:-

 12. Karl XII: 1 Daler Sm. 1718 Jupiter 1 175:-

 13. Fredrik I: 1 öre Sm. 1742 1 95:-

 14. Adolf Fredrik: 6 öre Km. 1762 1 95:-

 15. Adolf Fredrik: 1/12 Thaler 1763 IHL, Km.419 F 160:-

 16. Gustav IV Adolf: 3 Pfennig 1792 Pommern, Km.422 F/VF 125:-

 17. Karl XIII: 1/6 Riksdaler 1810 svåra skador frånsidan, 1 250:-

 18. Karl XIII: 1/24 Riksdaler 1816 1 175:-

 19. Karl XIII: 1 skilling 1816 mörk, 1 150:-

 20. Karl XIII: ½ skilling 1815 kantnagg, 1 45:-

 21. Karl XIV Johan: 1/8 Riksdaler 1832 1?/1 60:-

 22. Karl XIV Johan: 1 skilling 1828 1? 30:-

 23. Karl XIV Johan: ¼ skill. 1833 palmkvistar brun stgl. 01 450:-

 24. Karl XIV Johan: 1 skill. B:co 1836 1?/1 75:-

 25. Oskar I: 1/16 Riksdaler Sp. 1848 obetydliga ythack 1/1+ 40:-

 26. Oskar I: 10 öre 1857 1? 40:-

 27. Oskar I: 2 skill. B:co 1844 kantskador, 1/ 1+ 185:-

 28. Oskar I: 2 öre 1858 1 30:-

 29. Karl XV: 2 öre 1863 1 30:-

 30. Karl XV: 1 öre 1872 1/1+ 20:-

 31. Karl XV: ½ öre 1867 stort årstal 1+ 125:-

 32. Oskar II: 10 öre 1873 riksmynt (del av Riksdaler) små repor, 1 395:-