HB MYNTINVEST CORONA

Ö. Storgatan 20

S-611 34 NYKÖPING, SWEDEN


 


 

Monthly offer April of 2014 Tel.0155-286325 PRIS 30:-


 

Bäste Myntsamlare, detta är aprilerbjudandet från oss. De utbjudna föremålen är avbildade, och kan beses på vår hemsida med adress http://home.swipnet.se/corona_coin .. Som komplement till bilderna har vi angett vår bedömning av mynten.

Beställda objekt sändes mot postförskott varvid Postens avgifter enligt portotabellen tillkommer. Uteblivet svar

innebär att beställda föremål redan är sålda. Eventuella reklamationer skall göras inom två veckor från

mottagandet för att beaktas. Lösenbelagda returer uthämtas ej. Ordersummor under 400:- netto påföres en expeditionsavgift på 40:- inklusive moms.


 

Paper money/Currency/Sedlar


 

 1. 1 krona 1875, SFS.2 1+/01 500:-

 2. 1 krona 1914, SFS.1 1 50:-

 3. 1 krona 1920, SFS.7 1 50:-

 4. Brasil: 5000 cruzeiros n.d.(1963-64), Pm.182c unc 900:-

 5. Belgian Congo-Ruanda-Urundi: 20 Fr. 1959, Pm.31 F/VF 275:-

 6. Ecuador: 100 sucres 1992, Pm.123Ab unc 50:-

 7. Ethiopia: 50 Birr Ee 1969, Pm.33 or 44 liten graffiti baksidan, F 175:-

 8. French West Africa: 5 Fr.1954, Pm.36 VF 50:-

 9. Gambia: 1 Dalasi n.d. (1971-87), Pm.4b unc 350:-

 10. Guinea: 10 sylis 1980, Pm.23a EF 45:-

 11. Hong Kong: 100 dollar 1988, Pm.194b (Hong Kong & Shanghai bank) F 95:-

 12. Iraq: ¼ Dinar 1931 (1942), Pm.16 scarce VG 195:-

 13. Latvia: 10 kapeikas 1920 , Pm.10 unc 50:-

 14. Latvia: 25 rubli 1919, Pm.5e VG 650:-

 15. Lesotho: 2 maloti n.d. (1979), Pm.1a unc 150:-

 16. Morocco: 5 Dirhams n.d. (1960), Pm.53a F 85:-

 17. Norway: 10 kroner 1974, Pm.37c unc 195:-

 18. Portugal: 500 Escudos 1984, Pm.177 unc 150:-

 19. Spain: 5 pesetas 1945, Pm.129a (Notiv: Isabella och Columbus) unc 85:-

 20. Sri Lanka: 50 rupees 1979, Pm.87 unc 450:-

 21. USA: 2 dollar 1976 (USA 1776-1976), Pm.461 unc 40:-

 22. Zambia: 10 kwacha 1989, Pm.31 unc 40:-

 23. Zambia: 100 kwacha n.d. 2006, Pm.38 VF 35:-

 24. Zimbabwe: 50 dollar 1994, Pm.8 unc 30:-


 

Äldre Sverige


 

 1. Johan III: 2 öre 1573 Z-R 1 225:-

 2. Karl IX: 1 öre 1611 Stockholm 1 500:-

 3. Karl IX: 1 öre 1611 Stockholm 1? 225:-

 4. Gustav II Adolf: 4 Mark 1614 vacker patina, 1+ 9.500:-

 5. Gustav II Adolf: ½ öre 1630 Säter 1?/1 350:-

 6. Kristina: ¼ öre 1638 tekniskt misslyckad (klumpar och snedcentrering) 1 95:-

 7. Karl XI: 1 öre 1668 stampställning 90 grader 1? 110:-

 8. Karl XI: 1 öre 1683 1 175:-

 9. Karl XI: 1 öre 1688 kantex, 1 150:-

 10. Jarl XI: 1 öre 1694 1 175:-

 11. Karl XII: 5 öre 1709 1 225:-

 12. Karl XII: 1 öre 1699 kantförlust, 1 95:-

 13. Fredrik I: 2 öre Sm. 1747 1 95:-

 14. Fredrik I: 2 öre Sm. 1748 1 95:-

Tel. +46-155. 28 63 25 Plusgiro/ Postal account ( PG ) Swift: PGSI SESS, IBAN : SE19 9500 0099 6026 4948 2599 Plusgiro: 494 82 59-9. email: corona-coin@swipnet.se Internet: http://home.swipnet.se/corona_coin


 

 1. Fredrik I: 1 öre Sm. 1744 1 90:-

 2. Adolf Fredrik: 2 öre Sm. 1766 1/1+ 150:-

 3. Gustav III:4 öre Sm./ 1/24 Rd. 1777 1 150:-

 4. Gustav III: 1/24 Rdr. 1778 1 95:-

 5. Gustav III: 6 öre Km.1791 Stora Kopparberg repad, rengjord, 1+ 95:-

 6. Gustav IV Adolf: ½ skill. 1803 på 1 öre Sm.1749 trevlig, 1/1+ 60:-

 7. Karl XIII: 1/12 skilling 1812 1+ 40:-

 8. Karl XIV Johan: 1/6 skilling 1830 01 125:-

 9. Karl XIV Johan: 1/6 skilling 1830 1+ 60:-

 10. Karl XIV Johan: ¼ skill. 1833 palmkvistar 01 650:-

 11. Karl XIV Johan: 1/6 skill. B:co 1832 med pärlrand 01 450:-

 12. Oskar I: 10 öre 1857 1 65:-

 13. Oskar I: 10 öre 1857 1? 40:-

 14. Oskar I: 10 öre 1858 hårfin repa, 1+ 95:-

 15. Oskar I: 1/3 skilling B:co 1844 obetydligt kanthack, 01 225:-

 16. Oskar I: 1/6 sk. Banco 1844 01 150:-

 17. Oskar I: 1/6 sk. Banco 1854 röd stämpelglans 01/0 175:-

 18. Karl XV: 2 öre 1863 1 30:-

 19. Karl XV: 2 öre 1872 korroderad, 1/1+ 20:-

 20. Oskar II: 50 öre 1878 1? 20:-

 21. Oskar II: 2 öre 1893 1+ 50:-

 22. Oskar II: 1 öre 1874 1 40:-

 23. Oskar II: 1 öre 1877 kort text 1 125:-

 24. Oskar II: 1 öre 1878 God 1? 50:-

 25. Oskar II: 1 öre 1893 01 95:-

 26. Oskar II: 1 öre 1906 1+ 75:-


 

World Coins

 1. Argentina: 10 ctv. 1883, Km.26 VF 95:-

 2. Austria: 1 Corona 1901, Km.2804 VF 50:-

 3. Austria: 100 Schilling 1974 Olympiad, Km.2926 proof 175:-

 4. Austria: 100 Schilling 1974 Olympiad, Km.2927 proof 175:-

 5. Austria: 100 Schilling 1976 Kärnten, Km.2931 proof 175:-

 6. Bahamas: 1 cent 1974, Km.59 proof 30:-

 7. Bahamas: 5 cent 1974, Km.60 proof 30:-

 8. Belize: 5 cent 1974, Km.34 unc 35:-

 9. Belize: 5 cent 1989, Km.34a EF 20:-

 10. Brasil: 1000 reis 1853, Km.465 VF/EF 150:-

 11. Brasil: 2000 reis 1935; Km.535 EF 75:-

 12. Brasil: 200 reis 1936 lokomotive, Km.537 VF 45:-

 13. Brunei: 5 sen 1994, Km.35 unc 25:-

 14. Brunei: 20 sen 1994, Km.37 unc 30:-

 15. Burundi: 5 francs 1968, Km.16 unc 40:-

 16. Burundi: 10 francs 1968, Km.17 unc 50:-

 17. Cambodia: 10 sen 1959, Km.54 unc 35:-

 18. Cambodia: 20 sen 1959, Km.55 unc 40:-

 19. Cambodia: 500 riel 1994, Km.95 unc 50:-

 20. Canada: 1 cent 1900H, Km.7 VF 45:-

 21. Canada: 5 cent 1897, Km.2 VF 95:-

 22. Canada: 10 cent 1967 anniversary, Km.67 silver unc 30:-

 23. Canada: 25 cent 1967 anniversary, Km.68 silver unc 45:-

 24. Newfoundland: 50 cent 1904H, Km.11 VF 150:-

 25. Newfoundland: 50 cent 1917C, Km.12 VF 150:-

 26. Ceylon: 10 cent 1899, Km.94 F/VF 40:-

 27. Ceylon: 50 cent 1922, Km.109a VF 65:-

 28. China/Northern Tsung: cash Shen Tsung ( A.D.1101), Schjöth 607 VG/F 60:-

 29. China/Kiangnan: 10 cash n.d. (1875- 1908), Y.135 VF 30:-

 30. China/Kwangtung: 1 cash n.d. (1890-1908), Y.190 VF 30:-

 31. China/Kwangtung: 10 cent n.d. (1890-1908), Y.200 VF 65:-

 32. Manchuko: Chiao KT.5 (1938), Y.8 VF 45:-

 33. Congo, belgian: 10 ctm. 1911, Km.18 VF)(EF 35:-

 34. Congo, belgian: 10 ctm. 1922, Km.18 VF 30:-

 35. Congo, belgian: 1 franc 1946 elephant, Km.26 VF 30:-

 36. Congo, democratic republic: 1 Likuta 1967, Km.8 unc 45:-

 37. Czechoslovakia: 5 korun 1930 silver, Km.11 VF 40:-

 38. Czechoslovakia: 10 korun 1928, Km.12 EF 70:-

 39. Czechoslovakia: 20 korun 1933, Km.17 VF/EF 75:-

 40. Czechoslovakia: 20 korun 1937, Km.18 EF/unc 95:-

 41. Czechoslovakia: 50 korun 1948, Km.25 EF/unc 65:-

 42. Slesvig-Holstein-Gottorp: 4 Schilling n.d. (1596-1634) Bishop Johan Friedrich, Km.8 F 450:-

 43. Dominican Republic: 1 ctv. 1969, Km.32 unc 30:-

 44. East Africa: 1 cent 1924, Km.22 F/VF 30:-

 45. East Africa: 5 cent 1941, Km.25.1 VF 75:-

 46. East Africa: 10 cent 1952H, Km.34 VF 50:-

 47. East Africa: 50 cent 1922, Km.20 VF 95:-

 48. East Africa: 50 cent 1942, Km.27 VF/EF 75:-

 49. East Africa: 1 shilling 1944 H, Km.28.1 VF/EF 75:-

 50. East Africa: 1 shilling 1950, Km.31 VF+ 30:-

 51. East Caribbean States: 25 cent 1955, Km.6 VF 20:-

 52. El Salvador: 5 ctv. 1974, Km.134 F 20:-

 53. El Salvador: Peso 1904CAM, Km.115.1 VF+ 325:-

 54. Estonia: 5 senti 1931, Km.11 VF 30:-

 55. Estonia: 20 senti 1935, Km.17 VF 60:-

 56. Estonia: 2 krooni 1930, Km.20 VF 150:-

 57. France/Chateau Renaud: Liard 1614, Km.26.1 VG 65:-

 58. France:Double Denier tournoise (2-penning efter Tour´s standard) 1642H, La Rochelle,

Km.127.6 F 95:-

 1. France: 1 ctm. L´an 7A (1798-99), Km.646 VF 45:-

 2. France: Decìme L´an 7A (1798-99), Km.644.1 G/VG 25:-

 3. France: 10 ctm. 1888A, Km.815.1 edgenicks, VF 40:-

 4. France: 50 ctm. 1917, Km.854 EF 45:-

 5. France: 1 Franc 1920, Km.844.1 EF/unc 65:-

 6. French Indo-china: 1 ctm. 1903, Km.8 brown EF 90:-

 7. French Indo-China: 10 ctm. 1939, Km.21.1 VF/EF 40:-

 8. French Indo-China: Piastre de commerce 1908A, Km.5a1 VF 225:-

 9. French Oceania: 1 Fr. 1949, Km.2 EF/unc 40:-

 10. Braunsweig-Wolfenbuttel: 1 Pfennig 1856B, Km.1142 VF 60:-

 11. Braunsweig-Wolfenbuttel: 1/12 Thaler 1790MC, Km.1000 F 60:-

 12. Cleve: Duit 1753, Km.53 F 60:-

 13. East Frisia: Mariengroschen 1736, Km.183 VG 95:-

 14. Hamburg: 4 Schilling 1727 IHL, Km.162.1 F+ 150:-

 15. Hamburg: 5 Mark 1876J, Km.287 F/VF 295:-

 16. Hessen-Kassel: Heller 1849, Km.613 VG/F 20:-

 17. Köln: 6 Mariengroschen 1754 I.K., Km.148 one year type VF 350:-

 18. Lübeck: 4 Schilling 1727JJJ, Km.143 F 125:-

 19. Mecklenburg-Schwerin: 1 Schilling 1800, Km.220 VG/F 30:-

 20. Preussen: 1/12 Thaler 1765A, Km.298 VF 225:-

 21. Sachsen: 1 Pfennig 1873B, Km.1216 some red lustre, EF 95:-

 22. Sachsen: 2 Pfennig 1869B, Km.1217 some red lustre, EF 95:-

 23. Würtemberg: 3 Kreuzer 1840 EF 225:-

 24. German Reich: 1 Mark 1915G (Karlsruhe), Km.14 EF 50:-

 25. Third Reich: 5 Mark 1936J Von Hindenburg, Km.86 EF 150:-

 26. Germany (west): 5 Mark 1974D, Immanuel Kant, Km.139 unc 50:-

 27. Germany (west): 5 Mark 1974F, constitution 25 years, Km.138 unc 50:-

 28. Germany (west): 5 Mark 1975J, Friedrich Ebert, Km.141 unc 50:-

 29. Great Britain: ½ farthing 1844 (for Ceylon), Km.738 EF/unc 275:-

 30. Great Britain: Farthing 1880, Km.753 F 30:-

 31. Great Britain: ½ penny 1751, Km.572.2 VG 35:-

 32. Great Britain: Penny 1862, Km.749.2 EF+ 350:-

 33. Great Britain: 3 pence 1845, Km.730 F 45:-

 34. Great Britain: 6 pence 1857, Km.733.1 F 50:-

 35. Great Britain: Shilling 1916, Km.816 F/VF 65:-

 36. Great Britain: ½ crown 1916, Km.818.1 VF 125:-

 37. Great Britain: ½ penny token 1794 Anglo-Irish Mining Co. Camac-Kyan&Camac VG 30:-

 38. Greece: 10 lepta 1878K, Km.55 F/VF 60:-

 39. Greece: 20 drachmai 1960, Km.85 F 75:-

 40. Guatemala: 5 ctv. 1954, Km.257.1 F 30:-

 41. Guatemala: 10 ctv. 1934, Km.239.2 F 30:-

 42. Guatemala: ¼ quetzal 1926, Km.243.1 F 65:-

 43. Guatemala: 25 ctv. 1971, Km.272 VF/EF 30:-

 44. Guernsey: 1 double 1902H, Km.10 unc 60:-

 45. Guernsey: 4 doubles 1911H, Km.5 partly red lustre, EF 110:-

 46. Guernsey: 8 doubles 1920H, Km.14 VF 40:-

 47. Guyana: Dollar 1970, Km.36 unc 65:-

 48. Guyana: 10 dollar 1976, Km.43a Mintage: 18.000 pcs. Oxide, proof 195:-

 49. Hungary: Denar 1765, Km.375.2 VF 145:-

 50. Hungary: Korona 1893KB, Km.484 F 40:-

 51. Hungary: Korona 1896KB, Km.484 F 55:-

 52. Iceland: 1 eyrir 1931, Km.5.1 VF 50:-

 53. Iceland: 25 aurar 1923, Km.2.1 VF 45:-

 54. India/Travancore: AR-chuckram n.d.(1860-1880), Mitciner 1194 EF 65:-

 55. India/East India Co: 2 annas 1862, Km.469 VF 45:-

 56. India: East India Co: ¼ Rupee 1840, Km.454 VF 85:-

 57. India, british: ¼ anna 1874, Km.467 F/VF 40:-

 58. India, british: ¼ anna 1891, Km.486 VG)(VF 20:-

 59. India, british: 2 anna 1907, Km.505 VF 40:-

 60. Iraq: 20 fils Ah.1357 (1938), Km.106 F 45:-

 61. Iraq: 50 fils Ah.1375 (1955), Km.117 EF 125:-

 62. Iraq: 50 fils Ah.1378 (1959), Km.123 EF/unc 95:-

 63. Jersey: 1/24 shilling 1894, Km.7 VF+ 50:-

 64. Jersey: 1/12 shilling 1894, Km.8 VF 40:-

 65. Korea, north: 5 chon 1974, no star, Km.2 VF 30:-

 66. Latvia: 1 sant. 1935 (scarce date), Km.1 VF 30:-

 67. Latvia: 2 sant. 1928 (scarce date), Km.2 VF 30:-

 68. Latvia: 5 sant. 1922, Km.3 VF 30:-

 69. Latvia: 10 sant. 1922, Km.4 VF 30:-

 70. Latvia: 20 sant. 1922, Km.5 VF 30:-

 71. Latvia: 50 sant. 1922, Km.6 VF 60:-

 72. Latvia: 1 Lats 1924, Km.7 EF 125:-

 73. Latvia: 2 Lati 1926, Km.8 EF 150:-

 74. Latvia: 5 Lati 1932, Km.9 VF/EF 225:-

 75. Lebanon: 5 piastres 1954, Km.18 VF 20:-

 76. Lebanon: 25 piastres 1952, Km.16.1 VF 20:-

 77. Lebanon: 50 piastres 1952, Km.17 EF 75:-

 78. Liberia: 1 cent 1961, Km.13 VF 30:-

 79. Liberia: 50 cent 1960, Km.17 F/VF 65:-

 80. Liberia: 5 dollar 2000, Km.589 unc 70:-

 81. Libya: 50 dirham Ah.1399 (1979), Km.22 VF 30:-

 82. Libya: 100 dirham Ah.1395 (1975), Km.17 VF 35:-

 83. Lichtenstein: 1 Krone 1915, Y.2 unc 550:-

 84. Macao: 5 avos 1967, Km.1a unc 45:-

 85. Macao: 10 avos 1967, Km.2a EF+ 45:-

 86. Macao: 1 pataca 1968, Km.6 unc 75:-

 87. Macao: 5 patacas 1971, Km.5a EF 120:-

 88. Malawi: 1 tambala 1971, Km.7.1 unc 25:-

 89. Malawi: 5 tambala 1995, Km.26 unc 25:-

 90. Malawi: 10 tambala 1989, Km.10.2 unc 30:-

 91. Malawi: 20 tambala 1996, Km.29 unc 50:-

 92. Malawi: 10 kwacha 2006, Km.58 VF 30:-

 93. Malaya/Kelantan: Tin pitis Ah.1321 (1903), Km.15 VF 175:-

 94. Malaya: 1 cent 1939, Km.2 VF++ 30:-

 95. Malaya: 10 cent 1950, Km.8 VF 20:-

 96. Malaya & British Borneo: 10 cent 1961H, Km.2 BU 35:-

 97. Mexico: 8 Reales 1887Mo, Km.377.10 VF 275:-

 98. Mexico: 5 cent 1891Zs, Km.398.10 VF 45:-

 99. Mexico: 25 ctv. 1885 Go, Km.406.5 F 125:-

 100. Mexico: Peso 1962, Km.459 EF/unc 40:-

 101. Nagorno-Karabach: 50 Luma 2004, Km.6 unc 30:-

 102. Nagorno-Karabach: 1 dram 2004, Km.9 unc 30:-

 103. Nagorno-Karabach: 5 dram 2004, Km.12 unc 35:-

 104. Netherlands East Indies: 2 duit 1790 Utrecht, Km.118 VF 175:-

 105. Netherlands East Indies: 1 cent 1945P, Km.317 red lustre, EF 40:-

 106. Netherlands East Indies/Sumatra:1/4 stuiver 1836S, Km.287 VF 150:-

 107. Netherlands East Indies/Sumatra-Atcheh:Tin pitis 18:th-19:th centuries

Mitch.3951, compare Km.1 F 125:-

 1. Nicaragua: 5 ctv. 1974, Km.28 unc 30:-

 2. Nicaragua: 25 ctv. 1928, Km.14 F/VF 75:-

 3. Nicaragua: 50 ctv. 1952, Km.19.1 VF 45:-

 4. Nicaragua: 1 cordoba 1972, Km.26 VF 65:-

 5. Nicaragua: 1 cordoba 1997, Km.89 VF 30:-

 6. Panama: 1 ctm. 1996, Km.125 unc 35:-

 7. Panama: 2 ½ ctm. 1929, Km.8 F/VF 40:-

 8. Panama: 5 ctm. 1929, Km.9 VF 40:-

 9. Panama: 25 ctm. 1904 (½ USA dollar), Km.4 VF/EF 295:-

 10. Peru: Dinero 1866 Y.B, Km.190 VF 80:-

 11. Peru: Sol 1870, Km.196.3 edgenick, VF 195:-

 12. Philippines: 5 ctv. 1962, Km.187 stains, VF 20:-

 13. Philippines: 10 ctv. 1966, Km.188 F 20:-

 14. Philippines: Piso 1970, Km.202 unc 50:-

 15. Philippines: 5 piso 1975, Km.210.1 unc 40:-

 16. Portugal: 80 reis 1702 Porto, Km.157 been bent, F 175:-

 17. Portugal: 10 reis 1764, Km.243.2 F 60:-

 18. Portugal: 10 reis 1883, Km.526 VF+ 55:-

 19. Portugal: 20 reis 1883, Km.527 VF 55:-

 20. Portugal: 100 reis 1910, Km.548 VF 65:-

 21. Portugal: 1 Escudo 1924, Km.576 unc 650:-

 22. Portugal: 5 Escudos 1940, Km.581 VF 125:-

 23. Portugal: 10 escudos 1954, Km.586 EF 65:-

 24. Moldavia & Wallachia: 2 para/3 kopek 1773, C.3 Made from melted Turkish canons stains, F 225:-

 25. Romania: 2 bani 1900, Km.27 EF/unc 140:-

 26. Romania: 5 bani 1867 Watt & Co, Km.3.2 F/VF 55:-

 27. Russia: ½ kopek 1899, Y.48.1 EF 50:-

 28. Russia: 1 kopek 1911, Y.9.2 VF 30:-

 29. Russia: 2 kopek 1916, Y.10.3 EF+ 50:-

 30. Russia: 3 kopek 1891, Y.11.2 F 40:-

 31. Russia: 5 kopek 1911 copper, Y.12.2 VF 150:-

 32. Russia: 10 kop. 1914, Y.20a2 EF 80:-

 33. Russia: 15 kop. 1914, Y.21a2 EF 80:-

 34. Russia: 20 kop. 1914, Y.22a1 EF/unc 95:-

 35. USSR: 3 kop. 1933, Y.93 VF 35:-

 36. USSR: 5 kop. 1931, Y.94 VF 40:-

 37. USSR: 20 kop. 1933, Y.97 F/VF 30:-

 38. Rwanda: 1 Franc 1965, Km.5 unc 40:-

 39. Rwanda: 50 Fr. 1977, Km.16 VF 65:-

 40. Samoa: 20 sene 1967, Km.5 VF 30:-

 41. Samoa: Tala 1984, Km.57 pecks, VF 25:-

 42. San Marino: 5 ctm. 1894R, Km.1 VF/EF 145:-

 43. San Marino: 5 ctm. 1938R, Km.12 EF 95:-

 44. Sarawak: 1 cent 1885, Km.6 F/VF 95:-

 45. Sarawak: 1 cent 1930H, Km.18 VF 75:-

 46. Serbia: 2 pare 1904, Km.23 VF 90:-

 47. Serbia: 5 para 1912, Km.18 VF+ 45:-

 48. Serbia: 10 para 1912, Km.19 VF 45:-

 49. Serbia: 20 para 1883, Km.20 VG/F 20:-

 50. Serbia: 50 para 1915, Km.24.1 VF 50:-

 51. Serbia: Dinar 1915, Km.25.1 VF 75:-

 52. Serbia: 2 dinara 1904, Km.26.1 VF+ 225:-

 53. Serbia: 10 dinara 1943, Km.33 German occupation WW2 slightly corroded, VF 35:-

 54. Serbia: 5 dinara 2003, Km.36 EF 20:-

 55. Serbia: 10 dinara 2005, Km.41 VF/EF 20:-

 56. Serbia: 20 dinara 2003, Km.38 VF/EF 20:-

 57. Zuid Afrikaansche Republiek: 3 pence 1896, Km.3 VF 125:-

 58. Zuid Afrikaansche Republiek: 1 shilling 1896, Km.5 F/VF 125:-

 59. South Africa: ½ penny 1941, Km.24 VF/EF 35:-

 60. South Africa: 1 shilling 1941, Km.28 VF 55:-

 61. Spain: 40 ctv. de Escudo 1866 *6 points (Madrid), Km.628.2 F 75:-

 62. Spain: 2 Ptas. 1883, Km.67.8 F/VF 95:-

 63. Spain: 5 ptas. 1898, Km.707 F/VF 275:-

 64. Spain: 25 ctm. 1937, Km.753 VF+ 40:-

 65. Straits Settlements: 1 cent 1862, Km.6 VG/F 35:-

 66. Straits Settlements: 1 cent 1919, Km.32 VF+ 30:-

 67. Straits Settlements: 5 cent 1898, Km.10 EF 175:-

 68. Straits Settlements: 5 cent 1920, Km.34 VF/EF 375:-

 69. Straits Settlements: 10 cent 1909, Km.21a F 95:-

 70. Straits Settlements: 20 cent 1935, Km.30b F/VF 45:-

 71. Straits Settlements: 50 cent 1920, Km.35.1 unc 250:-

 72. Sudan: 5 millim Ah.1376 (1956), Km.31.1 EF 30:-

 73. Sudan: 10 ghirsh Ah.1376 (1956), Km.35.1 EF 45:-

 74. Sudan: Pound Ah. 1398(1978), Km.75 unc 95:-

 75. Switzerland: 1 rappen 1932, Km.3.2 VF 20:-

 76. Switzerland: 1 rappen 1938, Km.3.2 VF/EF 20:-

 77. Switzerland: 1 rappen 1941B, Km.3.2 VF 20:-

 78. Switzerland: 10 rappen 1904, Km.27 F/VF 30:-

 79. Switzerland: 5 Francs 1925B, Km.38 patina, unc 1.250:-

 80. Tajikistan: 10 diram 2001, Km.3 unc 30:-

 81. Tajikistan: 20 diram 2001, Km.4 unc 30:-

 82. Tajikistan: 25 diram 2001, Km.5 unc 35:-

 83. Tajikistan: 50 diram 2001, Km.6 unc 40:-

 84. Thailand: 10 satang BE 2493 (1950) Pewter/tenn, Y.73 unc 35:-

 85. Thailand: 25 satang BE 2489 (1946) Pewter/tenn, Y.70 VF 35:-

 86. Thailand: 50 satang BE 2489 (1946), Pewter/tenn, Y.71 EF 45:-

 87. Thailand: 20 bath 1963, Y.86 unc 225:-

 88. Tibet/Sino-tibetan coinage: 1 sho C.D. &0 (1795), C.72.2 VF 1.350:-

 89. Tibet: 1 sho 16-1 (1927), Y.21a F/VF 45:-

 90. Tibet: 10 Srang 16-22 (1948), Y.29 VF 225:-

 91. Timor: 20 ctv. 1970, Km.17 BU 60:-

 92. Timor: 50 ctv. 1970, Km.18 unc 90:-

 93. Tunisia/Tunis: 1 kharub Ah.1174 (1760), Km.53 VF 275:-

 94. Tunisia: 5 ctm. Ah.1330 (1912A), Km.235 EF 60:-

 95. Tunisia: 10 ctm. Ah.1334 (1916A), Km.236 EF 65:-

 96. Turkey: 5 piastres Ah.1223 year 26 (1833), Km.599 VF 165:-

 97. Turkey: 1 kurush Ah.1293 year 17 (1892-1893), Km.735 F 40:-

 98. Turkey: 2 kurush Ah.1293 year 27 (1902), Km.736 VF 45:-

 99. Turkey: 40 para Ah.1336 year 4 (1921/22), Km.828 VF 20:-

 100. Turkey: 1 Lira 1948, Km.883 scratches, EF 50:-

 101. Turkey: 10 Lira 1960, Km.894 EF 145:-

 102. Turkey: 50 Lira 1972, Km.901 unc 175:-

 103. Vietnam/Tonkin: 1/600 piastre 1905, Km.1 unc 450:-

 104. Vietnam, north: 1 hao 1976, Km.11 VF/EF 40:-

 105. Vietnam, north: 2 hao 1976, Km.12 EF 50:-

 106. Yugoslavia: 50 para 1938, Km.18 unc 60:-

 107. Zambia: 5 shilling 1965, Km.4 EF/unc 65:-