Mentalbeskrivning

980614 - Mentalbeskrivare : Ingegerd Gunneriusson

1a. Kontakt - Hälsning

Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt - Balanserad (4)

1b. Kontakt - samarbete

Följer med hela sträkan - neutral (3)

1c. Kontakt - Hantering

Undviker, drar sig undan, tar ev kontakt med fö. (2)

2a. Lek 1 - Leklust

Leker mycket aktivt - startar mycket snabbt (5)

2b. Lek 1 - Gripande

Griper försiktigt eller nyper i förem. (3)

2c. Lek 1 - dragkamp

Biter- drar emot,släpper, tar om (3)

3a. Jakt - Förföljande

Startar med hög fart, målinriktad- bromsar in vid bytet (4)

3b. Jakt - Gripande

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning (3)

4 Aktivitet

Är uppmärksam & i huvudsak lugn. Enstaka akt.-höjningar (3)

5a. Avst. Lek - Intresse

Intresserad, följer fig utan avbrott (3)

5b. Avst. Lek - Hot/agg

Inga skall eller morrningar (1)

5c. Avst. Lek - Nyfikenhet

Går fram direkt till fig. utan hjälp (5)

5d. Avst. Lek - Leklust

Griper direkt. Kan släppa & ta om. Drar emot (4)

5e. Avst. Lek - Samarbete

Är aktiv med fig. Intresse även mot passiv fig. (4)

6a. Överraskning - Rädsla

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken (3)

6b. Överraskning - Hot/agg

Visar enstaka hotbeteende (2)

6c. Överraskning - Nyfikenhet

Går fram när fö. Sitter & pratar med overallen- lockar på hunden (2)

6d. Överraskning - Kvarstående rädsla

Båge el tempoväxling vid 1:a passagen,Minskat utslag v 2:a (3)

6e. Överraskning - Kvarstående intresse

Stannar upp. Luktar/ tittar på overallen vid minst 2 tillfälle (3)

7a. Ljudkänsl - Rädsla

Flyr högst 5 meter (4)

7b. Ljudkänsl - Nyfikenhet

Går fram till skramlet när fö. Gått halv väg (4)

7c. Ljudkänsl. - Kvarst. rädsla

Båge el tempoväx vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass (3)

7d. Ljudkänsl.- kvarstående intresse

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst 2 tillf. (3)

8a. Spöken - Hot/agg

Visar inga hotbeteende(1)

8b. Spöken - Kontroll

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott (3)

8c. Spöken - Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför/brevid fö.Någon avståndsreg.(2)

8d. Spöken - Nyfikenhet

Går fram till spöket utan hjälp (5)

8e. Spöken - Kontakt

Besvarar kontakt när fig. bjuder (3)

9a. Lek 2- Leklust

Leker aktivt, startar snabbt (4)

9b. Lek 2 - Gripande

Griper direkt med hela munnen (4)

10. Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll & sedan helt oberörd

Godkänt skott & Genomförd MH