SNJOS BLUE BILDA

Bilda har flyttat till Anita och Magne i Norge.
Bilda får där kampera ihop med familjens två andra hundar och kommer förhoppningsvis
även hon att bli en god tränings och tävlingshund.

Resultat
Stamtavla