"Forskarna säger att genmanipulation tar död på denna skönhet"

Arvet i hällristningar med Inanna och Isis

Dals världsarv

…. är nyckel och inkörsport till förståelsen av Skandinaviens hällristningar. En del av denna sajt diskuterar rituallagar och hällkistor i Hästefjordsområdet med Evenstorp som utgångspunkt. En annan del diskuterar Europas äldsta lag med "talarstol" i Högsbyn, Tisselskog. Det unika är att dessa är med största sannolikhet drygt 4000 år gamla

Där finns också observationsplatser för ritualastronomi samt vad måste ha varit en tidig tingsplats. Tillsammans är det en uppdaterad version. Den har skrivits som en bok om Dals världsarv och en förhistoria till Dalslands historia i två särskilda elektroniska böcker. Avsikten är att göra detta svåra ämne tillgängligt för alla. Då är Dals orörda kompositioner den rätta utgångspunkten.

= NINDA = mat .. = EA = vatten, vattengud.. = LU = man, måne

Vad nu sumeriska skrivtecken på nordiska hällar? Det finns ett fåtal vi kan härleda till Sumer, Egypten, Levanten och Ägeiska världen, men det finns ett femtiotal vi har gemensamt. Det kan vara allmängods eller så är det beroende på att i dåtida världen hade man överallt liknande ritual och liknande verklighet.

I alla händelser är tecknen bevis på umgänge och en viss form av litterär tradition. Hos oss fattas förstås de stora stenbyggnaderna för att det ska kallas kultur … observera ironin mot arkeologiska snobbar. Mina tolkningar bygger på att jag tar minst 400 skrivtecken på allvar och försöker förstå dem och sätta dem in i sitt dåtida sammanhang

Dals världsarv börjar här

Denna lilla modersajt rymmer två elektroniska böcker Dals Världsarv om hällristningar och om Stenmonument

NY stor reklamfri sajt www.catshaman.com

NY större reklamfri sajt www.catshamans.com med medeltid och essäer

Sök med ord på denna:

PicoSearch
Nyheter och listade essäer

NYTT essä om Goter och översättning av Widsith

Anslut dig till diskussionsgruppen scandidea och få de senaste uppdateringarna

Mina filer är skrivna som öppen forskning och får användas för privat bruk

NYA ESSÄER

Halvböderna Knut I och Olof Skötkonung bildade kungariket Danmark -- Sverige

Tji fick du Columbus, du var en eftersläntare!!!

Handlade Indien på Nord Amerika under bronsåldern? Umuti ... jordgrytan

Bronsålderns dräkter i Norden och jämfört med Södern

Hällkista med gavelhål från Kaukasus. Se "övriga Europa"

Essä om unika hällbilder i Australien Kimberley flickor och Pilbara

Operation nådehjon gigantiskt socialt experiment med finska krigsbarn fyller 60

Fotosafari till Högsbyns hällristningar och museum

Finn din historia på hällar och i stenmonument

Övriga böcker och om Dalands medeltida historia även på FREEPAGES

Dals Världsarv |Stenmonument |Bronsålderns idéer | Vikingarnas anor | Medeltid | Stormaktstid| Tolka symbolik | Dessa böcker nås på FREEPAGES plus annat även från panelen

http://freepages.history.rootsweb.com/~catshaman/svpanel/0svpanel.htm

FREEPAGES rymmer tolkning av Skandinaviska ristningar på engelska samt hela min svenska produktion

   http://freepages.history.rootsweb.com/~catshaman/ English full version 6000 BC to 1000 AD.

  http://www.catshamans.com/indexG.htm Die deutsche Version wächst im Schritt mit meiner Übersetzung

  http://www.catshamans.com/indexD.htm Dansk kort version

  http://www.geocities.com/catshaman/indexF.htm Suomenkielinen lyhyt versio

© Catshaman
Last Updated:

Inte viste jag att det finns blåa?

  ASA projects  

exlibris

Member of Scandinavian Society for Prehistoric Art


Fornnordisk kulturwebbring

En iRing webbring.

Slump

Lista

NästaNordisk forntid
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]

Addresses to the author:
Bengt Hemtun
Backegatan 3 B, Mellerud
S-46430 Sweden
hemtun@swipnet.se
catshaman@yahoo.com
phone 046-0530-41925

YAHOO! Sverige