En brygga blir till


 

 
På den här sidan följer vi ett bryggbygge och tittar på de olika delmomenten då en brygga växer fram.
Vi inleder med schaktningsarbeten för att få bort lösa massor och komma ner till en fast grund att bygga bryggan på.
Schaktning
Bryggbygge I vattnet kommer bryggan att vila på plintar som vi först gjuter på land.
På land gjuts en kraftig betongbalk i bryggans längdriktning. Plintarna lyfts på plats i vattnet och kraftiga stålbalkar kommer att utgöra bärlag för bryggan. Bärlag av stål
Här bygger vi form runt stålbalkarna och gjuter in dem i betong. Därmed förhindrar vi att balkarna angrips av rost och bryggan kommer nu att vara i många generationer.
Sist lägger vi på trallvirke och bryggan är klar. Här har vi också monterat rikligt med förtöjningspållare och bryggan har även fått belysning. Färdig brygga