Lättdykare

 
 

Frisimmande lättdykare är rörliga och möjliggör sökning och inspektioner över större områden.
 
Några exempel på situationer då vi använder oss av den här tekniken är vid inspektioner av kablar, avloppstuber m.m.
 
Det kan även handla om mindre uppdrag, som att rensa en propeller eller leta efter förlorade föremål. Vi anpassar våra resurser efter arbetets art. Inget jobb är för litet.
 
Bilden längst ner till höger visar undervattensarbete på f.d. Ryska ubåten
"U-194" i Kalmar hamn. Ubåten är numera i finsk ägo och fungerar som museifartyg.

Undervattensarbeten vintertid
Undervattensarbeten på Rysk ubåt