Färjestadens gästhamn


 

 
Mörbylånga kommun gjorde stora arbeten i Färjestadens hamn under vintern och våren 2005. B.l.a. ökades djupet i gästhamnen och bryggor och kajer renoverades för att öka antalet båtplatser.
Entrepenör var Skanska och Stenninge Bygg och Dyk var då underentrepenör.
Muddring i hamnen
Mudderverk och pråm Förutom konventionell muddring så var det även anrdra saker att städa bort i hamnbassängen. B.l.a. sprängdes rester av dyktalber från gamla färjeläget och fraktades bort.
Muddermassorna deponerades på annan plats inom hamnområdet. Mudderverk och pråm
Pålning Vi bytte pålar på redan befintliga bryggor och pålade även för en del akterförtöjningar.
Här pålar vi. Vi förfogar över påltorn med 800 kg lufthammare för spont och pålningsarbeten Pålning