Arbeten i dammar


 

 
Vi gör även arbeten i inlandet. Då rör det sig ofta om underhåll på dammluckor och liknande utrustning. Här torrlägger vi en dammlucka i Viserum som skall renoveras. Invallning av dammlucka
Dammluckor Här är dammluckan invallad och vattnet utpumpat. Entrepenör här var Skanska.
IR-kraft har här en tillfällig invallning då en del av en damm skall torrläggas. Stenninge Bygg och Dyk har här hand om undervattensarbetena. Bilderna är tagna vid Karlshammar kraftstation. Torrläggning av kraftverksdamm
Karlshammar kraftstation