Stråtak

Renoverat vasstak i Stenninge

Bennetts Byggnadsvård och Norrbygårdens Snickeri & Hantverk utför i samarbete täckning och underhåll av vasstak. Vi använder oss både av moderna och traditionella tekniker. Gamla fördomar försvinner samtidigt som tekniken utvecklas.
Det saknas kvalitetsnormer för vasstäckning i Sverige och vi använder oss därför av samma krav som ställs av det väletablerade holländska taktäckarskrået.
Kvalitetsnormer:

    1. Vassen skall vara ettårig, rak, torr och utan ogräs
    2. Läktavstånd max 300 mm cc och ordentligt förankrat
    3. Vassen fixeras mellan läkt och elförsinkad 5 mm järnstav med 1 mm rostfri bindtråd.. Vid "skruvtak" hålles samma norm
    4. Bindningsavstånd ca 200 mm
    5. Takets tjocklek skall vara 300 mm vid första bindningen och ca 260 mm räknat 800 mm från nock. Slitytan skall vara ca 120 - 140 mm, minimum 90 mm för godkännande.
När det gäller traditionell taktäckning håller vi samma höga standard, dock med ett annat bindningsmaterial. Sedan några år tillbaka har vi ett bra samarbete med både Kalmar läns Museum och Länsstyrelsen i Kalmar när det gäller taktäckning av kulturbyggnader.

Förutom vasstak har vi också utvecklat en metod som underlättar täckningar av tak med jord/torv. Ett vackert grönt tak som följer årstiderna är en fröjd för ögat!

Moning av vasstak (täckning av taknocken med långhalm) är en återkommande åtgärd, som bör utföras minst vart femte år.

En väl skött moning är avgörande för vasstakets livslängd - det är inte alls ovanligt med vasstak som är 50-60 år gammalt. En dåligt underhållen moning kan medföra att vasstaket blir förstört efter 15-20 år.

Tag gärna kontakt med mig om du vill diskutera några renoveringsprojekt.

Peter Bennett åter till Exempel
Övra Wannborga By 17 Bennetts Byggnadsvård
387 96 Köpingsvik
tel. 0485-728 15, mobil 070-714 75 34
e-post:peter.bennett@tele2.se