Jag heter Peter Bennett och är en engelsman bosatt på Öland med min fru, dotter och liten son. Vi bor i ett 1700-tals Smålandshus som jag själv har plockat ned och timrat upp igen i byn Övra Wannborga, Öland.

Miljömedvetenhet, ökad allergifrekvens och rapporter om sjuka och dåligt byggda hus gör att man mer och mer går tillbaka till naturmaterial och äldre väl prövad byggteknik.

Sedan nio år tillbaka har jag varit engagerad i olika byggprojekt – främst renovering och vård av äldre byggnader. I grunden är jag utbildad snickare, men jag har också lärt mig äldre hantverkstekniker som bygge i skiftesverk, vasstaksläggning, moning av vasstak, torvtaksläggning, kalkputsning, stenläggning mm.

Här visas exempel på några av de projekt där jag tillämpat mina kunskaper för att genomföra
Renovering med känsla

Tag gärna kontakt med mig om du vill diskutera några renoveringsprojekt.

Peter Bennett
Övra Wannborga
Pl 6788
387 96 Köpingsvik
tel. 0485-728 15, mobil 070-714 75 34
e-post:peter.bennett@swipnet.se