Välkommen till Antikvariat Bokstädet

Vår 42:a och sista katalog  är nu slutsåld. Dessutom har vi packat och transporterat hela vårt kvarvarande lager till Nordiska Bokauktioner i Norrköping där en första försäljning planeras till november. Ni som önskar auktionskatalogen kan rekvirera den på adress: Stohagsgatan 6B, 600 06 Norrköping eller sätta in 10 kr på pg 43212-0.

 

 

 

Janne Svensson och Janne Lundell

 

 

Antikvariat Bokstädet

 

 

Högbovägen 5

 

Hemsida: http://home.swipnet.se/bokstadet

632 31 Eskilstuna
Tel. kvällar: 016-42 32 61, 14 61 65

E-mail: bokstadet@comhem.se