Älgen

Älgen (Alces alces) är vårt största hjortdjur och Europas största landlevande däggdjur. Älgen är ett kraftigt djur med långa ben och ett stort huvud. Stora tjurar kan bli upp till 3 meter långa; mer än 2 meter i mankhöjd och väga över 700 kg. Tjurar har ofta också stora breda skovelhorn vilka fälls varje vinter och växer ut igen under våren och sommaren. Det går inte att säkert bestämma åldern efter antalet taggar på hornen. I Norrland är älgarna större än i södra Sverige.

Älgar trivs bäst i skogar och på myrar. De är duktiga simmare och vadar också i sjöar för att hitta mat i vattnet som t.ex. vattenliljor men lever huvudsakligen på blad, skott, gräs och örter. Parningsperioden inträffar under tidig höst och kon är dräktig i åtta månader. Födseln inträffar under våren och vanligen föds en eller två kalvar.

Namnet "moose" är ett amerikanskt-indianskt ord för motsvarigheten till vår älg och i Europa är älgen mer känd under det gamla germanska namnet elk. Ordet elk i Nordamerika motsvaras av wapitihjorten -
- tryck här så får du höra hur den låter !älg-gnägg ?

till huvudsidan