ERNST BLOCH: HOPPETS PRINCIP

ERNST BLOCH: UTOPINS ANDA

Hoppets princip (1628 sidor) lades ut den 15 april 2000 och var helt korrekturläst i januari 2001. Hela tiden expanderas/korrigeras notapparaten och registerorden länkas till hemsidor på nätet; totalt var 38 allmänna och 268 textlänkar till externa sidor inlagda och kontrollerade 26.7.05. Ett par länkar försvinner per månad; ofta hittar man dem på nya sidor genom att söka på den gamla rubriken via ex. Google. Externa och interna länkar i "Hoppets princip" kontrolleras och korrigeras med början 16.9.07, alla dokument genomsedda 23.10.07, en del fotnoter länkas samtidigt till registret, nya ord (process, tillblivenhet/Gewordenheit) registreras, och översättningen av ett antal glosor (i första omgången: ideal, real) jämförs med praxis i svenska översättningar av fenomenologiska texter; jag noterar bruket av "real" i svenskan så långt tillbaka i tiden som Hans Larsson och Christopher Boström. (Nej, jag håller fingret från avtryckaren; "real" är alienerande, en smula filosofiskt fikonspråk, och den linje jag inledningsvis valde gick ut på pragmatiska val när det gällde termerna. Å andra sidan har jag valt gamla bibelöversättningar, jag antar att det också är alienerande. Titeln ändras inte heller, lydelsen "Principen Hopp" har en avig struktur i svenskan, låter som namnet på en gammal, principfast lärarinna hos Astrid Lindgren eller Beppe Wolgers - om den dessutom uttalas med ett povel ramelskt tonfall är den körd. Språk is a sometime thing! [CP])

Den 25.7.07 är hela texten till andra upplagan (1923) av Blochs förstlingsverk Utopins anda dessutom utlagd, och översättningen är korrekturläst en första gång 13.9.07. Det krävs därutöver minst en andra genomläsning utan den tyska texten spökande i ögonvrån, en del landvinningar måste också överföras på översättningen av "Prinzip Hoffnung". Denna andra korrekturläsning av "Utopins Anda" är slutförd den 12.12.07; fram till denna punkt är texten, om inte läsvärd, så i vart fall fullt läsbar och till långt övervägande delen korrekt översatt. Som en slutpunkt lades Gud och Satan in i registret. Framöver gäller det att lokalisera de sista missförstånden och finna skickligare formuleringar. Det har införts länkar med korrekta sidhänvisningar mellan de två verken, men på flera ställen i Hoppets Princip refererar Bloch till passager i första upplagan av Utopins anda, som ströks inför den andra upplagan 1923. Alla referenser kommer således inte att kunna korrigeras. Sökord till bägge verken finns i det gemensamma registret, en del av sökorden i detta register kan verkar alldagliga, men de framträder och blir viktiga först på en avancerad nivå av Blochförståelse, bidrar till att underbygga denna.

Till översättningen är kopplad en bouppteckning över tankar och känslor som trängt fram under översättningsarbetet. Varje separat underrubrik i detta "förord" bildar en ansats för en aktualiserande och kritisk "Auseinandersetzung" med Blochs verk, texten under varje underrubrik har därför lagts ut separat, så att den lätt skall kunna lyftas ut och revideras. En inledande kommentar till en grundtanke i de två verken finns i "Principen hopp mellan "förståndig" och "expressiv" människa, en grundbult och en svårighet i Blochs system", denna kommentar har också lagts ut på tyska. Notera slutligen det alldeles färska utlägget på engelska: How avoid the lure of "Feuilletonismus" when writing about Bloch?

Christer Persson


e-mail: cp.hollviken'at'swipnet.se. Rapportera gärna icke fungerande länkar! För den som hellre vill skriva är adressen: Ljungsätersvägen 43, 236 41 Höllviken.


Länkar, kontr från 2.4.05
Links, checked from 2.4.05
Innehållsförteckningar samt översättarens förord till Hoppets princip
Till de enskilda dokumenten i "Hoppets princip"Förordet, inledningen.
Till innehållsförteckningen för "Hoppets princip".Språket: en hård nöt för översättaren - och för läsaren
NAMN- och TITELREGISTER till "Hoppets princip"Symbolintentionen - positivistens värsta stötesten hos Bloch
Kombinerat ÄMNES- och GLOSREGISTER till "Utopins anda" och "Hoppets princip". Utvidgas fortlöpande.Den kommunistiska utopin och fartygskyrkogården i Murmansk
"Att tänka innebär att överskrida"
Till de enskilda dokumenten i "Utopins anda" Den svenska översättningens historia. Praktiska anmärkningar
Till innehållsförteckningen i "Utopins anda". Sidorna 237-262 utlagda 14.1.03. Hoppets princip mellan "förståndig" och "expressiv" människa, en förutsättning och en svårighet i Blochs system
NAMNREGISTER till "Utopins anda"
ENGLISH: How avoid the lure of "Feuilletonismus" when writing about Bloch? DEUTSCH: "Das Prinzip Hoffnung" zwischen "verständigem" und "expressivem" Menschen, eine Voraussetzung und eine Schwierigkeit in Blochs System. Ab 6.6.04.Länkar till de enskilda dokumenten; HP = Hoppets princip, UA = Utopins anda:
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
för HP
HP, fjärde delen (523-558) HP, femte delen (1134-1174)UA, (11-19)
HP, förordet (1-18) HP, fjärde delen (558-598) HP, femte delen (1175-1214)UA, (20-48)
HP, första delen (21-45) HP, fjärde delen (598-637) HP, femte delen (1214-1258)UA, (49-75)
HP, andra delen (49-86) HP, fjärde delen (637-680) HP, femte delen (1258-1297)UA, (76-100)
HP, andra delen (86-128) HP, fjärde delen (680-729) HP, femte delen (1297-1343)UA, (101-125)
HP, andra delen (129-166) HP, fjärde delen (729-767) HP, femte delen (1343-1384)UA, (126-155)
HP, andra delen (167-203) HP, fjärde delen (767-807) HP, femte delen (1384-1427)UA, (155-181)
HP, andra delen (204-242) HP, fjärde delen (807-850) HP, femte delen (1427-1474)UA, (181-208)
HP, andra delen (242-288) HP, fjärde delen (850-892) HP, femte delen (1474-1515)UA, (209-236)
HP, andra delen (288-327) HP, fjärde delen (892-929) HP, femte delen (1515-1550)UA, (237-262)
HP, andra delen (328-368) HP, fjärde delen (929-968) HP, femte delen (1551-1593)UA, (262-287)
HP, andra delen (368-409) HP, fjärde delen (969-1011) HP, femte delen (1593-1628)UA, (288-318)
HP, tredje delen (409-456) HP, fjärde delen (1011-1048)Namn- och titelregister till HPUA, (318-347)
HP, tredje delen (456-485) HP, fjärde delen (1048-1086)Ämnes- och glosregister till HP och UANamnregister till UA
HP, tredje delen (485-519) HP, femte delen (1089-1134)INNEHÅLLSFÖRTECKNING för UASign My Guestbook View My Guestbook


Du är besökare nr.