Biväxterna är sammanställda från olika forskares och författares uppgifter

Värdena 0-4 är ett riktvärde under förhållanden där resp växt finns i såna mängder att bina är intresserade. Det är klart att bina trots att äpple har ett bättre värde inte bryr sig om ett blommande äppleträd om det står intill ett massivt blommande fält med maskros.

Jag har heller aldrig sett ett bi i t ex kråkvicker eller käringtand helt enkelt för att andra nektargivare blommar i större mängder. Däremot finns dom ofta enbart i några snöbärsbuskar. Det beror på att snöbär är bättre på att ge nektar i kyligt väder och sent på dagen.

Många växter är medtagna trots att de bara finns i sydsverige och kanske till och med där är ganska ovanliga, men min ambition är att samla uppgifter om så många svenska växter som möjligt.

 

Biväxter

 

 

Ett år i bigården, Niels Blaedel 1979
Bin och biodling, Åke Hansson 1980
Directory of Important World Honey Sources, Eva Crane 1984
Bin till nytta och nöje, Carl Otto Mattson och Johan Lang 1994