Hem

Olika förslag på hur du kan hjälpa

Barn som väntar på faddrar, eller annat stöd

Mail till oss

 

Nedan finns olika förslag hur du kan du hjälpa

Enstaka eller regelbundna gåvor
För arbetet bland gatubarn i Ukraina.
Du skickar pengar till postgiro i Sverige, 1215874 -7

50 lappen
Många regelbundna 50 lappar varje månad gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa gatubarnen. Du skickar pengar till postgiro i Sverige, 1215874 -7

Personligt fadderskap
250 kronor mån. Du skickar pengar till postgiro i Sverige, 1215874 -7 ange barnets namn. Du skickar födelsedagskort till ditt barn. Du kan skicka paket.

Enstaka penning gåvor
Valfritt belopp, till ett speciellt behov kopplat till barnet, utbildning, intresse.
Postgiro i Sverige, 1215874-7 Ange på P.G blanketten, under övriga meddelanden:
Barnets namn och till vilket ändamål.

Paket
Du vill skicka ett paket till ett barn i Ukraina, två gånger per år. Paket ej över 10 Kg.
Du sätter in 50 kronor på postgiro i Sverige 1215874 -7 Ange att beloppet 50 kronor gäller som hanteringsavgift i Ukraina. Vi ser till att paketet kommer till det barn du valt. Tullen kan i enstaka fall öppna paket. OBS! Sänd inga pengar eller medicin i paketet.
Portokostnader från Sverige enligt Postverkets taxa. Grundpris 175 kr + 25 kr per kg.

Adressen till Ukraina
Barnets namn c/o Välgörenhetsfond Adolphi
Barnens Ambassad
P.O. Box 3
Kiev 70
04070 Ukraina