wpe17.gif (1490 bytes)wpe6B.gif (17876 bytes)

Konst och musik

Bland Bahaí'erna finns det många duktiga konstnärer och musiker. Titta gärna in på någon av dessa internet-sidor:

Arkitektur

bahaitemple.gif (14983 bytes)

Lotustemplet i New Delhi, Indien

The Baha'i Faith - Art and architecture (Universal House of Justice)

Baha’i Architecture (University of Idaho)

Konst

Garden.jpg (17478 bytes)

(Bilden: Marcia Coburn - Garden)

A Baha'i Faith: Art's and graphics (Glen Little)

Musik

p07336.jpg (5474 bytes)

(Bilden: Dizzy Gillespie)

Baha'i Faith: Music and performing arts (Glen Little)