Fråga 2.

Vad är en ädelsten?

Ett gammalt träd
En vacker och dyrbar sten
En släkting till kungen