wpe17.gif (1490 bytes)wpe6B.gif (17876 bytes)

Fråga 1.

Vad är en gruva?

Ett stort hål i ett berg
En fågel
En lat åsna