wpe17.gif (1490 bytes)wpe6B.gif (17876 bytes)

Bahaí i Karlstad
I Karlstad med omnejd är vi ungefär femton Bahaíer. Nio ingår i Karlstads Lokala Andliga Råd, som är den grupp som beslutar i lokala frågor.

Aktiviteter
Vi anordnar aktiviteter av olika slag för allmänheten. Kontakta oss om Ni vill veta vad som är på gång!

Föreläsningar och skolundervisning
Vi har goda erfarenheter av att komma ut i skolorna och berätta om Bahaí, kontakta oss om Ni vill att vi skall komma till Er skola, eller om Ni vill inbjuda oss i något annat sammanhang.

Adress och telefonnummer
Bahaí Lokala Andliga Rådet
Box 7043
650 07 Karlstad

Tel: 054 - 83 07 04

Epost: info@bahai-karlstad.nu

linkpa1.gif (1490 bytes)

Nytt!
Följ med på en virtuell tipspromenad! Välj en av följande:

Barnens frågor

Frågor om Bábs liv