wpe17.gif (1490 bytes)wpe6B.gif (17876 bytes)

O, min Gud! O, Du, syndernas förlåtare, gåvornas givare, bedrövelsens förjagare!

Sannerligen, jag bönfaller Dig att ge syndernas förlåtelse till dem, som lagt av den jordiska klädnaden och inträtt i den andliga världen.

O, min Herre! Rena dem från synd, skingra deras sorg och omvandla deras mörker till ljus. Låt dem få inträda i lyckans trädgård, rentvå dem med det renaste av vatten och låt dem få inträda i lyckans trädgård, rentvå dem med det renaste av vatten och låt dem få skåda Din prakt på det högsta berget.

-'Abdu'l - Bahá-