wpe17.gif (1490 bytes)wpe6B.gif (17876 bytes)

O, min Herre! O, min Herre!

Jag är ett barn i späd ålder. Giv mig näring från Din nåds bröst, fostra mig i Din kärleks famn, undervisa mig i Din lednings skola och utveckla mig under Din frikostighets skugga. Rädda mig undan mörkret, gör mig till ett strålande ljus. Befria mig från sorgsenhet, gör mig till en blomma i rosengården. Låt mig bli en tjänare vid Din tröskel och skänk mig de rättfärdigas sinnelag och väsen. Låt mig bli en orsak till välfärd för människosläktet och krön mitt huvud med det eviga livets krona.

Sannerligen, Du är den Starke, den Mäktige, den Seende, den Hörande!

-'Abdu'l-Bahá-