wpe17.gif (1490 bytes)wpe6B.gif (17876 bytes)

O, Gud! Led mig, skydda mig, tänd lampan i mitt hjärta och gör mig till en strålande stjärna.

Du är den Mäktige och den Starke.

-'Abdu'l-Bahá-