wpe17.gif (1490 bytes)wpe6B.gif (17876 bytes)

O, Gud! Uppfostra dessa barn. Dessa barn är plantor i din örtagård, blommor på Din äng, rosor i Din trädgård. Låt Ditt regn falla på dem. Låt Verklighetens sol lysa över dem med Din kärlek. Låt Din vind uppfriska dem, så att de må fostras, växa och utvecklas och uppnå den största skönhet. Du är Givaren. Du är den Medlidsamme.