wpe17.gif (1490 bytes)wpe6B.gif (17876 bytes)

O, Gud! Giv min själ glädje och vederkvickelse. Rena mitt hjärta. Genomstråla mina krafter. Jag lägger alla mina angelägenheter i Din hand. Du är min vägvisare och min Tillflykt. Jag kommer ej längre att vara sorgsen och bekymrad. Jag kommer att vara en lycklig och glädjefylld människa. O, Gud! Jag kommer ej längre att vara fylld av oro, ej heller kommer jag att låta bekymmer plåga mig. Jag kommer ej att uppehålla mig vid livets besvärligheter.

O, Gud! Du är en bättre vän till mig än vad jag är till mig själv. Jag överlämnar mig till Dig, o, Herre!

-'Abdu'l- Bahá-