wpe17.gif (1490 bytes)wpe6B.gif (17876 bytes)

Skapa i mig ett rent hjärta, o, min Gud, och skänk mig åter ett lugnt samvete, o, mitt hopp! Styrk Du mig i Din sak genom kraftens ande, o, min mest Älskade, och uppenbara för mig Din väg genom ljuset av Din härlighet, o, Du min längtans Mål! Lyft mig till Din helighets himmel genom kraften av Din gränslösa makt, o, min tillvaros Källa, och lyckliggör mig med Din evighets vindar, o, Du, som är min Gud! Må Dina evigt ljudande melodier skänka mig stillhet, o, min Ledsagare, och låt Ditt uråldriga anletes rikedomar befria mig från allt utom Dig, o, min Mästare, och låt budskapet om uppenbarelsen av Ditt oföränderliga Väsen skänka mig glädje, i, Du, som är det mest uppenbara av allt uppenbart och det mest fördolda av allt fördolt.

-Bahá'u'lláh-