wpe17.gif (1490 bytes)wpe6B.gif (17876 bytes)

Säg: Gud tillfredsställer allt över allting och ingenting i himlarna eller på jorden tillfredsställer utom Gud. Sannerligen, Han är i sig själv den Vetande, den stödjande, den Allsmäktige.

-Báb-