wpe17.gif (1490 bytes)wpe6B.gif (17876 bytes)

Finns det någon Befriare från svårigheter utom Gud! Säg: Prisad vare Gud! Han är Gud! Alla är Hans tjänare och alla håller fast vid Hans bud.

-Báb-