wpe17.gif (1490 bytes)wpe6B.gif (17876 bytes)

Bahai-böner

Finns det någon Befriare från svårigheter...

Säg: Gud tillfredsställer allt över allting...

Skapa i mig ett rent hjärta...

O, Gud! Giv min själ glädje och vederkvickelse...

O, Gud! Uppfostra dessa barn...

O, Gud! Led mig, skydda mig...

O, min Herre! O, min Herre!...

O, Du, vars anlete är föremålet för min tillbedjan...

O, min Gud! O, Du, syndernas förlåtare...

Ära vare Dig, O, Gud, för ditt uppenbarande...

Ditt namn är min läkedom, o, min Gud...

Jag har vaknat i ditt beskydd...

Lovat vare ditt namn, O, Herre, min Gud...

O, min Gud, min Mästare, min längtans mål...

O, min Herre, min Älskade, min Åstundan...

I Guds namn, den Högste! Lovad och förhärligad...