index
erotica
non-fiction
fiction
music
diverse
Logos
om
slut
order
slut
Illustration

Start är pseudonym för Börje Larsson, f. 1957, uppväxt i Uppsala. Detta är Starts debut, en sammanfattning av, och lägesbeskrivning efter 10 års skapande.

Illustration

På grund av ingrepp från ovan finns endast ett tjugotal tiotal exemplar av denna titel kvar.