index
erotica
non-fiction
fiction
romaner
dramatik
poesi
english
music
diverse
Logos
order
romaner

Alain-Fournier, Henri: Den store Meaulnes. W&W Kokardserien 1947. Hft., 289 (3) s. 90.-

Aymé, Marcel: Det gröna stoet. W&W Kokardserien 1948. 6e upplagan. Hft., 317 (3) s. 50.-

Aymé, Marcel: Syndapengar. W&W Kokardserien 1949. 2a upplagan. Hft., 266 (6) s. Lätt slitet ex. 40.-

Aymé, Marcel: konstiga kroppar. W&W Kokardserien 1949. Hft., 288 s. 90.-

Bachman, Ingeborg: Det trettionde året. Bonniers, Panachserien 1963. Hft., 204 (4) s. 275.-

Balzac, Honoré de,: Kyrkoherden i Tours. Tidens franska klassiker 1956. Hft., 164 s. 60.-

Balzac, Honoré de,: Den förtvivlade älskaren. Rabén och Sjögren 1944. Hft., 118 (2) s. Illustrerad av Doré. 50.-

Bandello, Matteo: Renässansnoveller. Bonniers, Ryktbara sedesskildringar 1927. Hft., [LXVIII] 404 s. + ett antal illustrationer. lätt slitet ex. 200.-

Beauvoir, Simone de: Andras Blod. Bonniers, Panacheserien 1946. Hft., 352 s. Tejpad rygg. 80.-

Beckett, Samuel: Molloy. Lmd. Hårdpärm m. so. Awe/Gebers 1989. 209 (7) s. 80.-

Beckett, Samuel: Molloy. Inb. Gebers 1969. 217 (7) s. 200.-

Beckett, Samuel: Hur det är. Gebers 1969. Hft., 182 (2) s. 150.-

Blanchot, Maurice: Döden väntar. Umbra Solis 1990. Hft., 84 (4) s. 150.-

Butor, Michel: Sex essäer om romankonsten. Bonniers, BLM-biblioteket 1966. Hft., 110 (2) s. 175.-

Buzzati, Dino: Tataröknen. Bonniers Panacheserien 1948. Hft., 256 s. 70.-

Calvino, Italo: Den obefintlige riddaren: Bonniers, Panacheserien 1961. Hft., 167 (5) s. 300.-

Calvino, Italo: Klätterbaronen: Bonniers, Panacheserien 1959. Hft., 291 (5) s. 300.-

Calvino, Italo: Kosmokomik: Bonniers 1968. Hft., 170 (6) s. 250.-

Carolus: Bilder ur de fördömdas tillvaro. Bokförlaget Federativ 1922. Hft., 128 s. 40.-

Clezio, J.M.G., Le: Kriget. Awe/Gebers 1974. Lmd., 284 (4) s. 70.-

Clezio, J.M.G., Le: Kriget. Gebers 1966. Hft., 227 (1) s. 150.-

Desternes, Jean: Livets glänta. W&W Kokardserien 1947. Hft., 236 (1) s. 95.-

Ekelund, Vilhelm: Prosa 1 + 2. Bonniers 1952. Hft., 246 (2) + 261 (3) s. 300.-

Ekelund, Vilhelm: Spår och tecken. Bonniers 1934. Hft., 187 (5) s. 150.-

Ekelund, Vilhelm: Sak och sken. Bonniers 1922. Hft., 177 (3) s. 125.-

Ekelund, Vilhelm: Vera Simila 1 + 2.   Bonniers 1915 & 1916. Hft., 172 (4) + 162 (2) s. 80.-

Farrere, Claude: Opium. Bonniers 1922. Hft., 280 s. 250.-

Fejes, Endre: Skrotkyrkogården. Bonniers Panacheserien 1968. Hft., 222 (6) s. 50.-

Ferry, Jean: Lokförraren och andra berättelser. Författarförlager-Pilotserien 1988. Hft., 120 s. 150.-

Fitzgerald, Scott F.: Den store Gatsby. Bonniers Panacheserien 1955. Hft., 211 (5) s.  225.-

Flaubert, Gustave: Madame Bovary. Bonniers 1926. Hlvfr.bd. [vi] 476 s. 200.-

Frisch, Max: Anklagelsen. Gebers 1957. Hft., 386 s. 250.-

Frisch, Max: Stiller. Alba 1979. Lmd. m. hårdpärm o. so. 413 (3) 75.-

Gide, André: Falskmyntarna. Spektrum u.å. Privatbd. Övers.: Gunnar Eklöf. 365 (3) s. 150.-

Gide, André: Jordisk föda. Holger Schildts Kokardserien 1947. Hft., 209 (3)s. Rygg släppt. 150.-

Gide, André: Äktenskapsskolan. W&W Kokardserien 1948. Hft., 231 (1) s. 200.-

Gide, André: Den trånga porten. Gebers 1947. Hft., 204 s. 50.-

Gide, André: Den omoraliske. Gebers 1947. Hft., 211 (1) s. 50.-

Gide, André: Den omoraliske. Gebers 1921. Inb. linnerygg.., 211 (1) s. 210.-

Gide, André: Pastoralsymfonien. Bonniers Panacheserien. Inb. m. so. 150 (2) s. 250.-

Golding, William: Flugornas herre. Bonniers Panacheserien 1959. Hft. m. so. 265 (7) s. 120.-

Gombrowicz, Witold: Ferdydurke. Bonniers 1969. Hft., 272 s. 300.-

Gombrowicz, Witold: Förförelsen. Bonniers Panacheserien 1967. Hft., 204 (4) s. 400.-

Hammenhög, Waldemar: Pettersson & Bendel. Natur och Kultur 1931, 4e tusendet. Inb., 628 s. 60.-

Handke, Peter: Tankar om jukeboxen. Bonniers 1993. Inb. m. so. 115 (5) s. 175.-

Hemmingway, Ernest: Den gamle och havet. Bonniers 1952. 4-6e tusendet. Hft., 124 s. 120.-

[Hermelin, Eric övers.] Hakim Sanai: Hadiqat. Gleerups 1928. Hft., 25,3 cm. 220 (4) s. + rättelsebl. Nr. 254/300. 350.-

Hesse, Hermann: Siddhartha. Bonniers Panacheserien 1946. Hft., 180 (4) s. Omsl lite solkigt. 60.-

Hoffmann, E. T. A.: Den gyllene krukan. Bonniers 1923. Hft., 140 s. 40.-

Hoffmann, E. T. A.: Den gyllene krukan. Bra Böcker 1981. Lmd. m. hårdpäm o. so., 139 (1) s. 30.-

Höjholt, Per: Salamandern. Legenda 1990. Hft., 139 (5) s. 150.-

Isherwood, Christopher: Mr. Norris byter tåg. Bonniers Panacheserien 1947. Hft., 250 (2) s. 275.-

Jarry, Alfred: Övermannen. Korpen 1985. Hft., 152 s. 150.-

Jouhandeau, Marcel: Porslinskrucifixet. Bonniers Panacheserien 1953. Hft., 258 (2) s. 80.-

Jünger, Ernst: Eumeswil. Cavefors 1981. Hft., 380 (4). 350.-

Jünger, Ernst: Dagböcker från Tyskland och Frankrike under krig och ockupation. Cavefors 1975. Hft., 323 (1) s. 250.-

Jünger, Ernst: Farligt möte. Interculture1987. Lmd. hårdpärm m. so. 75.-

Kafka, Franz: Amerika. W&W 1980. Lmd. m. hårdpärm o. so. 261 (5) s. 90.-

Kafka, Franz: Slottet. W&W 1963. Lmd. 232 s.Försättsbl. saknas. 40.-

Kafka, Franz: I straffkolonin. W&W 1965. Lmd. 130 (2) s. 50.-

Kafka, Franz: Den sanningssökande hunden och Förvandlingen. Forum 1945. Hft., 208 (2) s. 425.-

Kafka, Franz, Dikter och dokument, I urval och översättning av Johannes Edfelt. Piccolo 1964. Inb., 12 cm. 68 (2) s. 50.-

Lagerkvist, Pär: Det besegrade livet. Bonniers 1927. Hft., 117 (3) s. 250.-

Lagerkvist, Pär: Den befriade människan. Bonniers 1939. Linnebd., 73 (3) s. 350.-

Lagerkvist, Pär: Dvärgen. Bonniers 1944. Hft., 281 (3) s. 200.-

Lampedusa, Giuseppe Tomasi di,: Leoparden. Bonniers 1960. Hft., 279 (1) s. 150.-

Larbaud, Valery: Fermina Márquez. W&W Kokardserien 1951. Hft., 179 (1) s. 40.-

Larsson, Stig: Komedin 1. Norstedts 1989. Lmd. m. hårdpärm o. so. 334 s. 180.-

Larsson, Stig: Introduktion. Alba 1986. Lmd. m. hårdpärm o. so. 270 (2) s. 175.-

Larsson, Stig: Autisterna. Alba 1986. Lmd. 141 (3) s. 350.-

Lawrence, D. H.: Flickan som sjönk. Tidens förlag 1934. Hft., 423 (1) s. 70.-

Lawrence, D. H.: Den befjädrade ormen. Tidens förlag 1938. Hft., 518 (2) (1) s. 70.-

Lewis, F. R.: Essäer. Cavefors, BOC-serien 1966. Lmd., 403 (5) s.

Lind, Jakov: Landskap i betong. Bonniers Panacheserien 1967. Hft., 204 (4) s. 40.-

Marinkovic, Ranko: Händer. Bonniers Panacheserien 1964. Hft., 244 (4) s. 40.-

Maistre, Xavier de: Resa i mitt rum. Söderströms 1945. Hft., 159 (1) s. 200.-

Meyrink, Gustav: Valborgsmässa. Bonniers 1919. Hft., 243 (1) s. 300.-

Michaux, Henri: En barbar i Asien. Interculture1985. Hft., 144 s. 120.-

Michaux, Henri: En barbar i Asien. W&W Kokardserien 1948. Hft., 224 s. 250.-

Musil, Robert: Mannen utan egenskaper vol. II. Bonniers 1963. Inb. m. so. 120.-

Musil, Robert: Mannen utan egenskaper vol. III. Bonniers 1970. Inb. m. so. 140.-

Nabokov, Vladimir: Kung Dam Knekt. Bonniers 1971. Lmd., hårdpärm m. so. 248 s. 40.-

Nabokov, Vladimir: Kung Dam Knekt. Bonniers 1969. Hft., 229 (3) s. 150.-

Nabokov, Vladimir: Gåvan. Bonniers 1965. Hft., 355 (1) s. Förhandsexemplar. 180.-

Nerval, Gérard de,: Aurélia. Tidens franska klassiker 1953. Hft., 116 s. 90.-

Norén, Lars: Biskötarna. Bonniers 1970. Hft., 193 (3) s. 180.-

Orwell, George: Djurfarmen. Bonniers Panacheserien 1946. Hft., 154 (2) s. 125.-

Oswald, Gösta: En privatmans vedermödor. Bonniers 1949. Hft., 134 (2) s. 400.-

Oswald, Gösta: Rondo. Bonniers 1951. Hft., 290 (2) s. 200.-

Ousmane, Sembene: O land, mitt vackra folk. Cavefors 1975. Hft., 157 (3) s. 50.-

Pasternak, Boris: Försök till Självbiografi. Bonniers, Panacheserien 1958. Hft., 114 (6) s. 50.-

Poe, Edgar Allan: Guldbaggen. Tidens Bokklubb 1951. Hft., 62 (2) s. 40.-

Pouchette: Flickor är såna. Bonniers 1958. Hft., 187 (1) s. 50.-

Presser, Jacob: Bristningsgränsen. Bonniers Panacheserien 1959. 96 (4) s. 50.-

Queneau, Raymond: Zazie. Tidens förlag 1966. Lmd., 186 (6) s. 200.-

Queneau, Raymond: Stilövningar. Bakhåll 1992 4e uppl. Lmd. 118 (2) s. 90.-

Quincey, Thomas de: En engelsk opieätares bekännelser - gifthelveten och artificiella paradis i England 1785-1859. Bonniers 1926. Hft., [xxviii] 415 (1)s. + många illustrationer i färg och svartvitt. 250.-

Quincey, Thomas de,: Soldatnunnan och Om mordet som skön konst. Rabén och Sjögren Temapocket 1966. Lmd. 249 (7) s. 150.-

Radiguet, Raymond: Djävulen i kroppen. Tidens franska klassiker 1956. 2a uppl. Hft., 144 s. 60.-

Radiguet, Raymond: Greve D´Orgels bal. Bonniers 1925. Hft., 184 s. 260.-

Rimbaud, Arthur: En tid i Helvetet. Image 1953. Hft., 74 (6) s. 450.-

Robbe-Grillet, Alain: Jalusi. Bonniers Panachserien 1960. Hft., 151 (5) s. 250.-

Robbe-Grillet, Alain: Rendez-vous i Hong kong. Bonniers 1966. Hft., 154 (6) s. 250.-

Rosen, Erwin: Spelare. W&W 1920. Hft., 104 (8) s. 70.-

Sacher-Masoch, Leopold von: Maria Theresia och Frimurarne. Oscar L. Lamms förlag 1875. Hft., 140 s. 200.-

Sacher-Masoch, Leopold von: I tonernas rike. Musikaliska noveller. Sthlm, Ulrik Fredriksons förlag 1891. Inb., 16,9 cm. 182 (2) s. 200.-

Sartre, Jean-Paul: Äcklet. Bonniers Panacheserien 1964. Hft., 274 (6) s. 100.-

Sartre, Jean-Paul: Äcklet. Bonniers Panacheserien 1949. Hft., 274 (6) s. 175.-

Sebastian, Anna: Monstret. Bonniers Panacheserien 1951. Hft., 293 (3) s. 30.-

Sontag, Susan: Välgöraren. Norstedts 1968. Hft., 278 (2) s. 140.-

Stein, Gertrude: Melanctha. Tidens förlag 1961. Hft. m. so. 162 (2) s. 250.-

Stein, Gertrude: Alice B. Toklas självbiografi. Bonniers Panacheserien 1949. Hft., 275 (5) s. 150.-

Supervielle, Jules: Världshavets barn. W&W Kokardserien 1949. Hft., 124 (4) s. 125.-

Zola, Emile: Hallarna. Folkets i Bilds förlag 1949. Hft., 352 s. 40.-

Vila-Matas, Enrique: Exemplariska självmord. Aegis 1995. Hft., 156 (4) s. 200.-

Vila-Matas, Enrique: Kortfattad introduktion till den bärbara litteraturen. Interculture 1988. Inb., 150 (2) s. 350.-

Wilde, Oscar: Dorian Greys porträtt. Bonniers 1919. 8e uppl. Hft., 265 (1) s. 50.-

Wilde, Oscar: Dorian Greys porträtt. Bra Böcker 1976. Lmd. m. hårdpärm. 279 (1) s. 50.-

Wilde, Oscar: Dorian Greys porträtt. Bonniers 1905. 2a uppl. Inb. klot. 307 (1) s. 80.-

Wolf, Virginia: Mellanspel. Umbra Solis 1993. Hft., 141 (3) s. 125.-