index
erotica
non-fiction
filosofi
konstböcker
medicin
ockultism
politik
fiction
music
diverse
Logos
order
politik

Konservatism, krig & dyl.

Arrhén, Erik: Befolkningsfrågan är vår ödesfråga. Seelig & Co, Sthlm /Högerns Riksorganisation 1944. Hft. 19,8 cm. 69 (3) s. 40.-

Bagge, Gösta: Tal 1939-1941. Högerns Riksorganisation, Stockholm 1941. Hft. 19,3 cm. 318 s. 60.-

Beckman, Birger: Den fascistiska tron. Bonniers, 1939. Verdandis småskrifter.Nr. 421. Hft 17,5 cm. 64 s. Rygglimning lös. 30.-

Belloc, Hilaire: Det andra krigsåret. Lundberg & Olzon 1916. Hft. 17,5 cm. 60 (4) s. 30.-

Benoist-Méchin, J.: Ernte viezig. Tagebuch eines Kriegsgefangenen. Hanseatlische Verlagsanstalt, Hamburg 1942. Ppbd. 19,3 cm. 358 s. övers. från. Franskan. 40.-

Bergson, Henri: Krigets betydelse. W & W 1915. Hft.19,3 cm. 63 (1) s. 60.-

Bessel, Richard: Fascist Italy and Nazi Germany. Comparisons and contrasts. Cambridge University Press 1996. Lmd. [xiv] 242 s. 70.-

Bidou, Henry: Slaget om Frankrike. Fyra föreläsningar inför stora föreläsningssällskapet i Lyon den 22, 24, 29 och 31 januari 1941. Malmö: Dagens Böcker 1942. Privat linnebd., 128 s. 80.-

Block, Gösta F.: Tyskland inifrån. Blocks förlag 1943. 2a uppl. Inb., 21 cm. 192 s. 60.-

Boetius, Maria-Pia: Heder och samhälle. Norstedts 1991. Kart. m. so. 21 cm. 158 (10) s. 60.-

Boldt-Christmas, G. E. F.: Voro vi neutrala? Bonniers 1946. Hft. 20 cm. 196 s. sliten i ryggens ovankant. 40.-

Brandt, Rolf: Albert Leo Schlageter - Leben und Sterben eines deutschen Helden. Hanseatlische Verlagsanstalt Hamburg 1943. 123. Tausend. Ppbd. 18,5 cm. 103 (1) s. + 8 s. illustrationer. 50.-

Butz, Arthur R.: Die Jahrhundertbetrug. Historical Review Press 1977. Lmd. 21,5 cm. 402 s.Illustrerad. 50.-

Cecil, Lord Hugo: Konservatismen. Tiden, Modernt vetande, 1913. Hft.15,5 cm 270 s. Ganska hårt skuren. 50.-

Christophersen, Thies: Die Auschwitz-Lüge. Sonderausgabe KRITIK nr 23. Lmd. 20,9 cm. 64 s. 80.-

Clemenceau, Georges: Segerns storhet och elände. Bonniers 1930. Hft. 22 cm. 296 s. 70.-

Dettmann, Fritz: Mein Freund Marseille. Verlag die Heimbücherei John Jahr, Berlin. 1944. Ppbd. 23,2 x 20 cm. 209 (3) s. Omslag saknar rygg. Spine missing. 50.-

Engdahl, Per: Fribytare i folkhemmet. Cavefors 1979. Inb (lmd.). m. so. 21 cm. 380 (4) s. 190.-

— , X... Y... Z... Bok & Tidskrift 1978. Lmd., 21,4 cm. 175 (1) s. Dikter. 70.-

— , Förbjuden frukt. Bok & Tidskrift 1987. Lmd., 20,9 cm. 175 (1) s. Dikter. 70.-

—, Drömmar i vaknatt. Bok & Tidskrift 1947. Inb. linnebd. 22 cm. 276 s. Lätt fuktskadad. Har varit i Engdahls ägo. 140.-

Fantur, Werner: Narvik - Sieg des Glaubens. Junker und Dünnhaupt Verlag, Berlin 1941. Ppbd 22,2 cm. 174 (2) + 14 s illustrationer. Rygg borta. 40.-

Forell, Major Fritz von: Mölders und seine Männer. Graz: Steirische Verlagsanstalt 1941. 151. bis 210. Tausend. Linnebd. 20,5 cm. 206 s. + 64 s. fotoillustrationer. 150.-

Franklin Knudsen, H: Jag var Quislings sekreterare. Fahlcrantz & Gumælius 1951. 24,3 cm. Hft., 217 (7) s. 80.-

Führing, Hellmut H.: Wir funken für Franco. Verlag C. Bertelsmann Güntersloh 1939. Linnebd. 18,7 cm. 247 (1) s. + 32 s fotoillustrationer. 80.-

Gillner, Sigrid: Lägerlivets land. Holger Schildt 1937. Hft.19,3 cm. 249 (9) s. 70.-

Gripenberg, Bertil: Under fanan. Björk och Börjesson 1918. Hft 19,2 cm 88 s. Dikter om Finlands öde. 50.-

Hallgarten, George, W.F.: Hitler Reichswehr und Industrie - Zur Geschichte der Jahre 1918-1933. Europäische Verlagsanstalt 1962. Hft. 20 cm. 130 (2) s. 40.-

Ernst Jünger. Fler titlar och utgåvor på tyska finns än de nedan angivna.

Jünger, Ernst: Dagböcker från Tyskland och Frankrike under ockupation. Cavefors 1975. Hft 20 cm. 322 (2) s. N. på fbl. 320.-

— , Strahlungen 1-2. Klett-Cotta 1980. Achte Aufl. Inb. m. so.21,1 cm.Banden i kassett. 495 (1) + 662 (2) s. 500.-

— , — , Heliopolis 1949. 5:e Aufl. Linnebd. m. so. 20,7 cm. 496 s. 120.-

— , — , Johann Schönleitner, Wien 1950. Dekor. klotbd. 20,7 cm. 648 s. 550.-

— , Auf den Marmorklippen. Ullstein 1981. Lmd.17,8 cm. 141 (3) s. 40.-

— , — , Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg. 1940. 17. Tausend. Inb. m. so. 18,5 cm. 157 (3) s. 550.-

— , — , Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg. 1941. Inb. 19 cm. 157 (3) s. 350.-

— , In Stahlgewittern. E. S. Mittler & Sohn, Berlin 1941. 21. Aufl. 171. —185. Tausend. Hft. 20,8 cm. 320. 375.-

— , —, 13. Auflage / 46. bis. 51. Tausend. 1931. Linne bd 20,8 cm. 283 (5). 260.-

Kahle, Maria: Die deutsche Frau und ihr Volk. Peter Seine & co. Vierte erweiterte Auflage. Klotbd. 18,1 cm. 125 (3) s. 40.-

Kammeier, Wilhelm: Die Wahrheit über die Geschichte des Spätmittelalters. Verlag für ganzheitliche Forschung. Faksimil av Kleins utgåvor från 1936-39. Lmd. 20,6 cm 430 s. Innehåller ytterligare fyra andra texter av författaren. 150.-

— , Die fälschung der deutschen Geschichte. Verlag für ganzheitliche Forschung 1979. Faksimil av Kleins utgåva från 1935. Lmd. 21 cm. 304 s. 70.-

Kilian, Lothar: Zum Ursprung der Indogermanen. Dr. Rudolf Habelt, Bonn 1983. Inb., 21, 8 cm. 178 (2) s. + 33 (1) s. illustr. 60.-

Kleist, Peter: Die europäische Tragödie. Verlag K. W. Schütz 1971. Lmd. 20,5 cm. 320 s. + ca 10 illustrationsblad. 60.-

Landau, Henry (kapten): Allt tillåtet - sanningen om det hemliga brittiska underrättelseväsendet. Åhlen & Söners, Sthlm.1936. Hft. 22,7 cm. 310 (2) s. Omslag slitet med revor i rygg. 50.-

Liebknecht, Dr Karl: Militarism och antimilitarism. Fram, Malmö 1908 Hft. 18,2 cm. 212 s. 70.-

Ludendorff, Mathilde: Des Kinder Seele und der Eltern Amt. Verlag Hohe Warte 1954 (orig. 1930). Linnebd m. so. 23 cm. 480 s. 80.-

de Man, Hendrik: Socialismens idé. Tiden 1933. Klotbd., 18,8 cm. 408 s. 70.-

Mattioli, Guido: L´Aviazione legionaria in Spagna. L´Aviazione, Roma 1940. Klotbd m. skinnrygg. fyra upphöjda bind. 20,7 cm 490 s + rikligt med illustrationsidor och en och annan utvikbar karta. Profascistisk bok om Spanska inbördeskriget, tycks det vara. Tillskrift på f.bl. till Jokom Leppik, Ministro D´Estonia .... från Capt. Alessi G. [oläsligt] Daterat 1941. 200.-

Mullins, Eustace: Die Bankierverschwörung. Verlag für ganzheitliche Forschung/ Verlag für biologische Sicherheit 1980. Lmd.21 cm. 204 s. 40.-

Montan: Liberalism för alla. Kopparbergs Liberala Samlingsgrupp. 1948. Klmrhft. 21 cm. 14(2) s. 30.-

Mussolini, Vittorio: Mussolini: Kvinnorna kring min far. Berghs 1973. Linnepräglat ppbd., 20 cm. 144 s. + 8 s. illustr. 60.-

Pinning, German: Vor einem neuen Äon. Verlag Hohe Warte 1958. Inb. m. so. 20,5 cm. 163 (1) s. 60.-

Rausching, Hermann: Nihilismens revolution - Kuliss och verklighet i Tredje Riket. Övers. Alf Ahlberg. Natur och Kultur 1939. 2:a uppl. Hft., 360 s. 120.-

— , Vilddjuret och den stora freden. Övers. Alf Ahlberg. Natur och Kultur 1941. 2:a uppl. Linnebd. 21,3 cm. 215 (3) s. 80.-

— , Männen kring Hitler tala.  Övers. Alf Ahlberg. Natur och Kultur 1943. Hft. 22 cm. 371 (1) s. Omslag lätt slitet. 70.-

Reinsch, Hans: Kolumbus entlarvt! - zusammenbruch einer kirchlichen Geschichtefälschung. Ludendorffs Verlag, München 1936. Klmrhft 22,2 cm. 53 (3) s. Mit 7 Abbildungen und 1 Karte. 80.-

Russell, Bertrand: Bolsjevismen i teori och praktik. Norstedts 1921. Hft.19,2 cm. 128 s. 70.-

Rönnek, Roland: Gestapo i Sverige. Grehams 1945. Hft., 20,2 cm. 238 (2) s. Spionroman. 50.-

Stahrhemberg, Furst Ernst Rüdiger: Mellan Hitler och Mussolini. Bonniers 1942. Hft., 22,2 cm. 60.-

Strasser, Karl Theodor: Die Nordgermanen. Hanseatliche Verlagsanstalt, Hamburg 1942. 4. Aufl. Ppbd m. linnerygg.24 cm. 184 (6) s. Illustrerad. 120.-

Tagliati/Bordignon: La Guerra dei Padri. Milano: Cino Del Duca - Le Edizioni Mondiali 1964. Hft., 26 cm. 190 (2) s. Genomillustrerad. Italiensk text. Om spanska inbördeskriget. 80.-

Th:son Phil, Gunnar: Tyskland går sista ronden. Bonniers 1943. Hft., 22,5 cm. 344 (4) s. 50.-

[Thiele, Otto]: Das germanische Erbe in der deutschen Volkskultur. Hoheneichen Verlag, München 1939. Linnebd 24 cm. 238 s. 90.-

Tröge, Walter: Den europeiska freden - ett föredrag om soldater och idealism. Wilhelm Frick, Wien u.å. Hft. 20,7 cm. 72 s. + 10 bildsidor (en lös och en saknas). 70.-

Winterbotham, F. W. Operation Ultra - chifferkuppen som avgjorde andra världskriget. Prisma 1977. Lmd klotbd. m so. 21 cm. 248 s. 50.-

Tysklands vita bok - urkunder rörande sista fasen av den tysk-polska krisen. Bonniers 1939. Hft 23,5 cm. 76 s. 70.-

Kriget på Balkan. Den engelska krigsutvidgningspolitiken. E. Olofssons Boktr. Sthlm 1941. Klmrhft. 20,8 cm. 49 (3) s. 40.-

Ewiges Deutschland - ein deutsches Hausbuch. Georg Westermann 1939. Linnebd. 20,5 cm. 352 s. Väl läst ex men i hyggligt skick. 90.-

Heiden, Konrad: Tyskland i fara. Novemberpogromen 1938. Tidens förlag 1939. 135 (1) s. Innehåller bl a skildringar från koncentrationsläger. 100.-

Adolf Hitler. Verlag für geschichtliche Dokumentation. Hamburg 1979. Inb. 29,3 cm. 126 s. Rikligt illustrerad bok om Hitler. omslag ngt solkigt. 100.-

Hitler, Adolf: Mein Kampf. Verheiratsausgabe (Marriage edition). Zentralverlag der NSDAP, München 1941. Printed in Wien. 631.– 635. Auflage. Very good copy. Exemplare sehr gut. The original box missing the top. Uncirculated copy. 1800.-

Deutsche kämpfen in Spanien. Berlin: Wilhelm Limpert Verlag 1939. 121.-170. Tausend. Hft. 19,8 cm. 144 s. Illustriert mit streichzeichnungen. Heraugegeben vom der Legion Condor. Slightly worn ex. 80.-

Die Konterrevolutionären Kräfte während der Oktoberreignisse in Ungarn. III. Informationsamt des Ministerrates der ungarischen Volksrepublik. Ca 1956. Hft. 19,8 cm. 168 cm. Illustrerad. 80.-

Soldatinstruktion för terrängtrupperna. 1941 års upplaga. Hft 18 cm. 480 s. Rikligt ilustrerad. använd, men med omsorg. 50.-

Eva Braun´s Private Film Archives - vol. 3 (30 min. Video. Färg och s/v. 100.-

Eva Braun´s Private Film Archives - Part 2. Video. Engelsk text. 140.-

Panorama. Four short (ca 10 min each) propaganda films from Nazi Germany. Filmed in late 44´ to early 45´. Color, german sound (original speaker). Video. 180.-

 

Kommunistisk och anarkistisk litteratur:

 

Bakunin, Michail: Centralism eller självförvaltning. Texter i urval av M. Helm & A. Ottwar. Federativs klassiker, 1980. Hft. 21 cm. 157 (3) s. 150.-

Bergström, Carl: Tvångslagen - dess genomförande, innehåll och betydelse. Fram 1928. 6:e uppl. Klmrhft. 19,6 cm. 47 (1) s. lätt sliten. 15.-

Damman, Erik: Revolution i överflödsamhället. Askill & Kärnekull.1980. Lmd. 21,2 cm. 273 (1) s. 30.-

Cohn-Bendit: Den radikala vänstern - botemedlet mot en senil kommunism. Pan/Norstedts 1969. Lmd 18, 8 cm. 289 (7) s. 40.-

Engels, Friedrich: Die auswärtige Politik des russischen Zarentums. Verlag Neue Einheit. Facsimilutg. Klmrhft. 19,6 cm. 46 s. 20.-

Frihetlig Socialistisk Tidskrift. Nr 26. Nov 1977. Klmrhft. 21 cm. 56 s. 75.-

Johansson, Gustav: Trotskij och trotskismen. Arbetarkulturs Förlag 1937. Klmrhft, 48 s. 50.-

Jungk, Robert: Kärnkraftsamhället. Alduspocket 1980. 152 (8) s. 30.-

Gide, André: Resa i Sovjet. Wahlström & Widstrand, Kokardserien 1948. Hft.,153 (3) s. 120.-

Glucksmann, André: Kokerskan och kannibalen. Essayer om förhållandet mellan staten, marxismen och koncentrationslägren. Alba idé 1978. Lmd. 20 cm. 228 (4) s. 50.-

Gorz, André: Farväl till proletariatet - bortom socialismen. Övers. Mats Löfgren. Bokomotivt 1982. Hft. 20 cm. 224 s. 150.-

Göteborgsprocessen 1973. KFMLr, Proletärkulturs förlag 1973. Lmd. 18,7 cm. 174 s. illustrerad. 40.-

Kedward, Roderick: The anarchists - the men who shocked an era. Library of the 20th century. Inb. m. so. 21, 6 cm 128 s. Rikligt illustr. 175.-

Kéhayan, Nina & Jean: Röde Proletärens gata - två unga kommunisters uppgörelse med Sovjetunionen. Bonniers 1979. Lmd. 21,3 cm. 220 (4) s. 40.-

Kemp, Peter: Marxismen i Frankrike - apropå de nya filosoferna och marxismens kris. Liber 1981. Lmd. 20 cm. 275 (1) s. 30.-

Krapotkin, Peter: Fields, Factories and Workshops. Swan Sonneschein 1901. klotbd. m. omslag medbundet. 18 cm. 259 (1) s. 120.-

— , En anarkists minnen. Björk & Börjesson 1917. 4:e uppl. Övers. Hellen Lindgren. Privat (?) Hlvfr.bd. 19 cm. 402 s. 80.-

— , — , Björk & Börjesson 1917. 4:e uppl. Övers. Hellen Lindgren. klotbd. 19,5 cm. 402 s. 120.-

— , — , Forum 1982. Lmd. 18,8 cm. 355 (1) s. 30.-

Lakey, George: Manifest för ickevåldsrevolution. Svenska Freds 1982 (?). Lmd. 21 cm. 76 (4) s. 40.-

Liebknecht, Wilhelm: Angrepp och försvar. Socialdemokratiska Arbetarpartiets förlag. 2:a uppl. 1896. Hft. 18,3 cm. 64 s. lätt sliten. 40.-

Marx, Karl: Om förkapitalistiska produktionssätt. Ett kommenterat texturval av Erik af Edholm. Bo Cavefors Bokförlag, BOC-serien 1970. 94 (10) s. 40.-

Mother Jones - en självbiografi från den amerikanska arbetarrörelsens pionjärtid. Arbetarkultur 1981. Lmd. 21,3 cm. 223 (1) s. 40.-

Norenius, Ulf: En pacifistisk argumentsamling. Svenska Freds. Andra uppl. 1979. Klmrhft. 20,5 cm. 37(1) s. 30.-

Pataud, E. & E. Pouget: Hur vi gjorde revolution. S. A. C: s förlag. 1921. Hlvklotbd. 19,8 cm. 206 (2) s. Förord av Krapotkin. Andra uppl. 80.-

Popoff, George: Ich sah die Revolutionäre. Verlag Schweizerisches Ostinstitut 1967. Hft m. so. 20,9 cm. 174 (2) + 8 s illustr. 40.-

Rowan, Edward: Uttryck för ett behov. Bo Cavefors bokförlag, BOC-serien 1967. 205 (3) s. 40.-

Strand, Anton: Röd Front- en dabattbok om de svenska kommunisternas program och praktiska politik.

Prisma 1967. Lmd. 18,5 cm. 145 (3) s. 30.-

Vought, Allan: Försvaret och demokratin. Tiden 1935. Klmrhft. 19,1 cm. 40 s. 30.-

Zennström, Per-Olov: I bestämt syfte. Författarförlaget 1972. Lmd. 19,2 cm. 200 (4) s. 30.-

— , Kommunistisk kritik 1 (Författare & konstnärer) & 2 (I krig och fred). Cavefors 1975. Hft. 20,9 cm. 297 (7) + 420 s.  1+2. 70.-

KPLM (r):s: Det kommunistiska Partiets Program: Antaget vid KPLM (r):s Femte kongress 28-31 December 1977. Klmrhft. 19,5 cm. 60 s. 20.-

De frihetliga kommunisternas organisationsplattform. Brand 1974. Klmrhft. 21 cm. 48 s. anteckningar i marg. 50.-

Handbok i värnpliktssmitning. Tryckt hos tryckverkstan Gbg. 1982. Klmrhft. 21 cm. 47(1) s. 40.-

Vapenvägraren Nr 2 1981. Specialnummer. 30.-

Marxismens politiska ekonomi - grunder och begrepp. KFML. Klmrhft. 20,5 cm. 56 s. 25.-

Marxism eller idealism? Proletärens skriftserie Nr 1 1979. Klmrhft. 19,5 cm. 54 (2) s. 25.-

Politikerfakta.  ingen utg. Anarkistiskt. Ca 85 (?). Klmrhft. 21 cm. 37 (3) s. 40.-