index
erotica
non-fiction
fiction
romaner
dramatik
poesi
english
music
diverse
Logos
order
poesi

Andersson, Paul: Elegi över en förlorad sommar. Metamorfos förlag 1953. 2a uppl. Hft., 72 (8) s. 125.-

Baudelaire, Charles: Onda Blommor. Vintergatan (Nils Bringfelt) 1978. Lmd., 168 [XII] s. Mkt. kuriös bok och översättning. 175.-

Borges, Jorge Luis: Tigrarnas guld. Tuppen på Berget 6, 1975. Hft., 84 s. 150.-

Ekelund, Vilhelm: Dithyramber i aftonglans. Aktiebolaget Ljus 1906. Hft., 88 s. 80.-

Ekelund, Vilhelm: In Candidum. Bonniers  1905. Hft., 71 (5) s. 80.-

Ekelund, Vilhelm: Böcker och vandringar. Framtidens förlag 1910. Hft., 218 (2) s. 120.-

Oswald, Gösta: Den andaktsfulle visslaren. Bonniers 1946. Hft., 89 (3) s. 375.-

Rimbaud, Arthur: Lyrik och Prosa. Forumbiblioteket 1972. Inb. m. so. 162 (2) s. 250.-