index
erotica
non-fiction
filosofi
konstböcker
medicin
ockultism
politik
fiction
music
diverse
Logos
order
medicin

Medicinsk litteratur

Andersson & Thulin: Akuta Skallskador - konservativ och operativ behandling. Akademiförlaget 1966. Hft., 21 cm. 84 s. Illustr. 30.-

Antoni, Nils: En bok om nerver. Bonniers 1946. Inb. 18,5 cm. 449 (3) s. 40.-

Basic Office of Dermatology. Illinois: Charles C Thomas 1960. Klotbd. 25,5 cm. [xix] (1) 308 s. Rikligt illustr. Understrykningar. 50.-

Bergström & Schager: Diet vid Mag- och tarmsjukdomar. Norstedts 1939. Hft., 19 cm. 109 (3) s. Många recept. 30.-

Berven, Elis: Svulstsjukdomarnas klinik och behandling. Särtryck ur Vår Tids Medicin. Hft., 18,5 cm. Ca 128 s. Rikligt illustr. 30.-

Borg, Folke: Ett döende folk – synpunkter i befolkningsfrågan. Gebers 1935. Hft., 123 (1) s. 70.-

Copeland, Norman: Psykologi för soldater - Konsten att leda. Militärlitteraturföreningens förlag 1946. Hft., 21,3 cm. 87 (1) s. 20.-

Crawford Adams, John: Outline of Orthopaedics. London & Edinburgh: E. & S. Livingstone 1966. Fifth ed. Klotbd. m. so. 21,5 cm. [viii] 471 (1) s. Rikligt illustrerad. 50.-

Danbolt, Niels: De veneriske sykdommer. Oslo: Johan Grundt Tanum Forlag 1964. 2a reviderte utgave. Linnebd., 22,4 cm. 185 (3) s. Rikligt illustrerad. 50.-

Dornblüth, Otto: Själsarbetets hygien. F. & G. Beijers förlag 1891. Medicinska vägvisare XI. Hft, 102 s. 50.-

Euler, Hermann: Pathohistologi der Zähne - mit besonderer Berücksihtigung der Pathobiologi. M¨nchen: Verlag von J. F. Bergmann 1927. Hardcover, 26,6 cm. viii 353 (1). Mit 414 schwarzen und 8 farbigen Abbildungen. Lots og underlinings. 70.-

Evang, Karl: Narkotika. Tidens förlag 1969. Lmd., 143 (1) s. 60.-

Glaser, Hugo: Gift. Skoglunds 1939. Hft., 23,8 cm. 323 (1) s. Mycket om droger. 150.-

Hellerström, Sten: Hudsjukdommar. Stockholm 1964. 2a uppl. Linnebd., 25 cm. 454 (2) + bilaga. Rikligt illustrerad. Understrykningar. 60.-

Herner, Birger: Klinisk Laboratorie-diagnostik. Gleerups 1950. Inb., 20 cm. 288 s. 30.-

Hildebrand, G. Y.: Studies in Dental Prosthetics. Vol II: Illustrations. Svensk Tandläkare-tidskrift, supplement to volume 30. 1937. Hft., 23,5 cm. 138 (2) s. Genomillustrerad. 50.-

Hollström, Einar: Dermatologi och venerologi. Läromedelsförlagen 1972. 3e uppl. Ppbd., 20,7 cm. [iv] 100 s. Rikligt illustrerad. 50.-

Huss, Magnus: Om hypnotismen – de våndor den innebär och kan innebära. Sthlm: C. E. Fritzes k. Hofbokhandel 1888. Hft., 82 s. 70.-

Invärtes Sjukdomar. Del VII. Bonniers 1937. Hft., 19,4 cm. 351 (3) s. Illustrerad. Lätt slitet ex. 50.-

Josefson, Arnold: Vad betyda insöndringsorganen för vår kropp och själ? Hugo Gebers 1925. Serien Nutid och Framtid. Hft., 147 (1) s. Illustrerad. 60.-

Mühlreiter: Anatomie des menschlichen Gebisses. Leipzig: Arthur Felix 1928. 5e Aufl. Bearbeitet von Jonge-Cohen, Th. E., de. (Erste Auflage wurde gedruckt 1870.) Linen, 22,5 cm. xi[i] 229 (5) s. 88 Abbildungen und 1 Tafel. 70.-

Müller, Alfred Leopold: Minnets vård – praktiska vinkar och råd. Övers.: J. E. B. Wahlström & Widstrand 1919. Hft.,  128 s. 40.-

Kantorowicz, Alfred: Klinische Zahnheilkunde. Berlin: Verlag von Hermann Meusser 1927. 2e unveränderte Auflage. Linnebd., 22,9 cm. XV [i] 847 (1) s. genomillustrerad. 180.-

[Lundgren, Gustaf]: Själens Läkarbok. Handledning i mentalhygien för envar. Sthlm: Natur och Kultur 1944. 2a uppl. Hft., 23,3 cm. 587 (5) s. 60.-

Lärobok i Psykologi för arméns plutonchefsskolor. Lund 1947. Hft., 18,3 cm. 110 (2) s. 20.-

Magnussen, Gudmund: Sömn och sömnlöshet. Natur och Kultur  1951. Ppbd m linnerygg och so. 19,3 cm. 138 (2) s. Illustrerad. 40.-

Mannheimer, Edgar: Praktisk barnavård. Sthlm: Saxon & Lindströms 1951. Hft., 18,4 cm. 272 s. Rikligt illustrerad. 40.-

Möller-Christensen, Vilh.: Bone Changes in Leprosy. Kbh: Munksgaard 1961. Hft. m. so. 29,7 cm. 51 (1) s. + 16 planscher. 60.-

Naglo, Owe: Smittosamma sjukdommar. Åhlén & söner 1936. Ppbd., 20 cm. 202 (2) s. Rikligt illustrerad. 40.-

Nordisk Laerobok i Kirurgi 1 & 2. Kbh: Munksgaard 1965. 8e udg. Linnebd i box., 25 cm. I alt 1051 (1) s. Rikligt illustr. Smärre understrykningar. 150.-

Norrlin, Lennart: Medicinska förhållanden i Sverige för ett eller annat hundra år sedan. Separat ur svensk Sjukskötersketidning. Stockholm 1930. Klmrhft, 31 (1) s. Dedicerad exemplar till ”Herr Direktör U. Selsing[?] från vännen förf.”

Petrén, Ebbe: Våra vanligaste epidemiska sjukdommar. Bonniers 1926, Medicinskt Folkbibliotek. Mjukt linnebd., 18,5 cm. 166 (2) s. 40.-

Pillsbury/Sulzberger/Livingood: Manual of dermatology. Philadelphia & London: W.B. Saunders 1942, 6e uppl. 1946. Inb. 19,7 cm. [xvi] 421 (1) s. Rikligt illustrerad. Utarbetad för militären. 120.-

Ralston, Edgar Lee: Handbook of Fractures. Saint Louis: 1967. Ppbd., 24,7 cm. [xii] 299 (1) s. Rikligt illustr. 50.-

Ribot, Th.: Minnets sjukdommar. Hugo Gebers 1890. Hft, 208 s. 60.-

Röder/Berge: Chirurgische Operationstechnik für Tierärzte und Studierende. Paul Parey, Berlin und Hamburg 1949. Achte neubearbeitete und vermehrte Auflage. Ppbd., 20,6 cm. [viii] 302  (2) s. Rygg lös. 20.-

Sagnér, Alf: Livets tjänare - En bok om läkekonstens historia. Malmö: Bengt Forsbergs förlag 1957. 2a utökade uppl. Inb. 29,1 cm. 592 s. Genomillustrerad. 280.-

Sobotta-Becher: Atlas der Anatomie des Menschen. 2. Teil: Eingeweide: Verdauungsapparat, Atmungsapparat, Harnapparat, Geschlechtsapparat. 16e völlig umgearbeitete und erweiterte Auflage mit 232 grossenteils farbigen Tafelbildern und 48 z. T. farbigen Textfiguren. München und Berlin: Urban & Schwarzenberg, 1965. Hrdcover w. d/j. 25 cm. xii 256 s. 100.-

Standberg, James: Huden och dess sjukdomar. Bonniers 1926, Medicinskt folkbibliotek. Mjukt linnebd.., 18,5 cm. 166 (2) s. Illustrerad. 70.-

Strandberg, J.: Lärobok för sjuksköterskeelever. VIII. Hud- och könssjukdommar. Norstedts 1941. Hft., 58 (2) s. Rikligt illustrerad med mycket obehagliga bilder på drabbade människor. 60.-

[Dahlberg & Hultkrantz]: Svenska Röda Korsets Medicinska Uppslagsbok. Stockholm 1940. 6e upplagan. Inb. 26,2 cm. 1140 s. + 18 planscher. 100.-

Söderström, Mikaël: Vårt själsliv och dess rubbningar - sinnessjukvård. Sthlm: Nordiska bokhandeln 1934. 2a utökade uppl. Linnebd., 20,1 cm. 126 (2) s. Rikligt illustrerad. Slitet ex. 40.-

Sammlung Meusser Heft 32: Konrad Thielemann: Biomechanik der Paradentose, insbesondere Artikulationausgleich durch Einschleifen. Leipzig: Verlag von Hermann Meusser 1938. Hft., 23,5 cm. [iv] 208 (4) s. Illustrerad. 60.-

Simon, M.: Feltag och fördommar – om sjukdommar och botemedel. Wahlströn & Widstrand 1916. Hft, 122 s. 50.-

Sonntag, Erich & Wolfgang Rosenthal: Lehrbuck der Mund- und Kieferchirurgie . Leipzig: Georg Thieme Verlag 1930. Cloth, 25 cm. xv (i) 444 (4) s. 501 Abbildungen. 140.-

Sølling, H. A.: Kliniske studier over MB Basedowii´s ætiologi, pathogenese og behandling. Köpenhamn: G. E. C. GAD 1916. Klotbd. 325 (1) s. Med errata-blad. Illustrerad. 150.-

Triepel, Dr. Hermann: Die Anatomischen Namen ihre Ableitung und Aussprache. Verlag von J. F. Bergmann, München und Wiesbaden 1921. Neunte und zehnte verbesserte Auflage. Hft., 21,2 cm. [vi] 100 (2) s. Lätt slitet ex. 30.-

Watson, James D.: Den dubbla spiralen. Norstedts 1968. Inb., 19 cm. 211 (1) s. + 4 bl. fotoillustr. Boken om upptäckten av DNA-strukturen (eller hur det var) vilket ledde till Nobelpris. 125.-

Wernstedt, Prof. Wilhelm: Våra småttingars stärkande, härdning och uppfostran. Wahlström och Widstrand 1923. Hft., 32 s. 40.-

Wigert, Viktor: Psykiska sjukdomstillstånd I & II. Bonniers 1927. Medicinskt Folkbibliotek. 2a uppl. Mjukt linnebd., 18,4 cm. 203 (1) s. + ett utvik. Rikligt illustrerad. 70.-

Zieler/Jacobi: Lehrbuch und Atlas der Haut- und Geschlechtskrankheiten. 2 Bände. Wien/Berlin: Urban & Schwarzenberg 1934. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Linnebd. 27 cm. [viii] 664 + xv [i] 362 s. Band 1 text med smärre illustrationer. Band 2 med 181 kolorerade planscher. 600.-