index
erotica
non-fiction
filosofi
konstböcker
medicin
ockultism
politik
fiction
music
diverse
Logos
order
konstböcker

Textböcker
(Textbooks about art)

Adorno, Theodor: Minima Moralia. London: Verso 1985. 3rd printing. Softcover, 20,2 cm. 251 (5) s. 200.-

Berenson - Italian Painters of the Renaissance. 1. Venetian and North Italian Schools. Phaidon 1968. Softcover. 24,3 cm xi(i) + 236 p. Illustrations in b/w & color. 90.-

Boëthius, Gerda: Bröderna van Eyck. Norstedts 1946. Hft., 25 cm. 148 (4) s. + 54 sid illustrationer i färg och s/v. 80.-

Fernau, Joachim: Lexikon över äldre konst. Rabén och Sjögren. 1959. Inb. 21 x 14,8 cm 334 s     80.-

Fry, Roger: Konsten och livet. Norstedts Pan. 1970. Lmd. 18,9 x 11,2 cm.136 + 8 s illustr. 30.-

Fuller, Peter: Beyond the crisis in artLondon: Writers and Readers Publ.,1982. Softcover, 21,5 cm. 264 (8) p. 120.-

Gombrich, E.H.: The story of art. Phaidon, 14 uppl. 1986. Hft 24,5 x 17,2 cm. (8) 520 s. Illustr. i färg och s/v. 140.-

Hallström, Björn: Måleriets material. W&W 1986. Inb. 24 x 16,7 cm. 200 s.  120.-

Hugnet, Georges: Dictionaire du Dadaisme 1916-1922. Jean Claude Simoën 1976. Sb., 24 cm. 368 p. 150.-

Josephson, Ragnar: De friaste konsternas akademi - en dagbok om modernt måleri. Stockholm: Bonniers 1917. Hft., 19,8 cm. 126 (2) s. 95.-

Kandinsky: Essays über Kunst und Künstler. Herausgegeben und kommentiert von Max Bill, 1973. 3. Aufl. Softcover w. dw, 21 cm. 258(2) p. Illustriert. Some underlinings. 250.-

Kandinsky: Punkt und Linie zu Fläche. Benteli Verlag, Bern-Bümplich, 1973. 7. Aufl. Softcover w. dw., 20,8 cm. 211(1) p. Illustriert. Some underlinings. 250.-

Kozloff, Max: Renderings - critical essays on a century of modern art. Studio Vista Student Library 1970. Softcover, 21 cm. 335 (1) p. Illustrated. 300.-

Kumilen, Akke: Oljemåleriet. Norstedts Pan. 1974. Lmd. 18,8 x 11,1 cm. 229 (3) s. 60.-

Lake / Maillard: Lexikon över modern konst. Rabén och Sjögren. 1956. Inb. 21 x 14,8 cm 328 s     80.-

Langer, Susanne K.: Reflections on Art - a source book of writings by artists, critics & philosophers. New York: Oxford University Press/Galaxy 1961. Softcover, 20,4 cm. 364 (8) p. Some underlinings. 85.-

Laurin, Carl G.: Konsten i Sverige. Stockholm: Norstedts 1921. 2dra utökade uppl. Hft., 18,3 cm. 176 s. 40.-

Linde, Ulf: Marcel Duchamp. Årsbok för Statens konstmuseer 32. Rabén & Sjögren 1986. Inb. m. so. 21,8 cm. 191 (1) s. Vissa illustrationer i färg. 280.-

[Nilsson, Bo]: Konstnären som kommentator. Svenska konstnärstexter från 1948 till idag. Kalejdoskop 1983. Hft., 21,8 cm. 188 (4) s. 60.-

Osborn, Max: Meisterbuch der Kunst - eine kurzgefasste Geschichte der Kunst von Max Osborn. Berlin/Wien: Ullstein & co 1910. Decorated hardcover, 23 cm. 464 p. B/W illustrations. 130.-

Richter, Kurt: Dada - art and anti-art. Thames and Huson 1997. Softcover 21 cm. Illustrated. 170.-

Sontag, Susan: Konst och antikonst. Pan/ Norstedts1969. Lmd. 18,9 x 11,2 cm.260 (4) s. 60.-

Schwitters, Kurt: Evigheten varar längst. Awe/Gebers 1991. Inb. m. so., 23,5 cm. 227 (1) s. Urval och översättning: Peter Handberg. 140.-

Schaffer, Barbro: Analys och värdering - en studie i svensk konstkritik 1930-35. Stockholms Universitet 1982. Lmd., 24 cm. 205 (3) s. 60.-

Wretholm, Eugen: Moderna svenska konstnärer. När Var Hur-serien 1969. Biblioteksbd. 16,8 x 11,4 cm. 164 s. 40.-

 

KONST illustrerade böcker
(Illustrated artbooks)

Ades, Dawn: Jord och frihet, Latinamerikansk konst 1830-1970. Statens konstmuseer 1989. Nationalmusei utst. katalog 521. Moderna museets utst. katalog 228. Inb. m so. 28,5 x 22,1 cm. [xxii] 361 (1) s. illustr i färg. 350.-

Alf Lindberg, Waldemarsudde 1990. Hft. 30,5 x 22,1 cm. 48 s. Illustr i färg.  60.-

Allen Jones: Sheer magic. Thames and Hudson 1979. Hft. 30,4 x 22,8 cm. 144 s Illustr i färg. 150.-

Alloway /MacNaughton: Adolph Gottlieb- a retrospective. The Arts Publisher New York 1981. Hft. 30,2 x 22,6 cm. 175 (1) s. Illustr i sv/v och färg. 120.-

Arnold, Matthias: Toulouse-Lautrec. Taschen1987. Svensk text. Lmd 30 x 22,7 cm. 96 s. färg.  60.-

Art. Brittiskt 1980 - tal. Liljevalchs 1987. Hft26,1 x 21 cm. 140 (4) s. 100.-

Art at the end of the Social. Curated by Collins & Milazzo. Rooseum 1988. Hft. 28,5 x 23,4 cm. 371 (1) s. Illustr i färg. 200.-

Bergström, Irja [red]: Valand - från ritskola till konsthögskola.  Göteborgs Universitet 1991. Inb. 24 x 21 cm. 224 s.  60.-

Botticelli. Bonniers Folkbiblioteks Konstböcker 1953. Hft. 17 x 11,1 cm. 72 sid. 40.-

Boudaille, Georges: Jasper Johns. Ediciones Polígrafa. 1989. Inb. m so. 29,5 x 20,6 cm. 128 s. 300.-

Bror Hjort au Musee Bourdelle. Ville de Paris 1985. Hft 21 x 20,9 cm. 64 s. färg och sv/v 40.-

Chastel / Baccheschiová: Giotto . Odeon 1991. Inb m so 31,5 x 22,9 cm. 128(2) s.  Text på tjeckiska. Bilder i färg 120.-

Deslandres, Yvonne: Delacroix. En bildbiografi. Natur och Kultur 1964. Övers. Birgitta Dalgren. Inb m. so 23,4 x 18 cm. 143 (1) s. sv/v 60.-

Düchting, Hajo: Cézanne. Taschen 1989. Lmd. 30 x 23,7 cm. 248 s.  färg. 140.-

Edwards, Folke: Alf Lindberg. Sveriges Allmäna Konstförening, publ. 96. 1987. Inb. 24,4 x 21,6 cm. 176 s. 80.-

El Greco. Bonniers Folkbiblioteks Konstböcker 1953. Hft. 17 x 11,1 cm. 72 sid. 40.-

Engblom, Sören: Rune Jansson. Signum 1988. Inb. 27 x 22,5 cm 95(1) s. 80.-

Essers, Volkmar: Henri Matisse. Taschen 1990. Svensk text. Lmd. 30 x 22,9 cm. 95 (1) s. Illustr i färg. 50.-

Fahlström, Öjvind. The Solomon R. Guggenheim Museum, New York 1982. Hft, 25,5 x 21,1 cm. 120 s. Illustr i färg och s/v. 60.-

Faucherau, Serge: Braque. Ediciones Polígrafa, S.A. 1987. inb. m so. 29,5 x 20,7 cm. 128 s. Illustr i färg. 140.-

Fernández, Justino: Mexican art. The colour Library of art. Paul Hamlyn. Inb. 26,5 x 23,5 cm. 39(1) s + 52 s. färgillustr. 80.-

Flam, Jack: Matisse A retrospective Park Lane New York 1990. Inb m so 32, 8 x 25 cm. 391 (1) s. färg. 500.-

Forman / Kischkewitz: Die Altägyptische Zeichnung. Dausien 1988. 2.e erweiterte Aufl. Inb. m so. 31 x 24 cm. 34 s + 122 s illustr, sv och färg. 4 sidor utvikbara. 500.-

Friedell, Egon: Das letzte Gesicht. Orell Füssli Verlag, Zürich und Leipzig. Inb. 18,8 x 12,4 cm. 88 s. sv/v 80.-

Från Revolution till Perestrojka. Sovjetisk konst ur Sammlung Ludwig. Liljevalchs 1990. Lmd28 x 24 cm 190 (2) s.Illustr. i färg. 120.-

Gaunt, William: Turner. Phaidon 1972. 2:a uppl (1971) Inb. m so. 30 x 22,5 cm. 64 s. En bild saknas. Illustr i färg. 80.-

Gimferrer, Pere: Tápies and the Catalan Spirit. Ediciones Poligrafa, Spanien 1986. Inb m so. 26,5 x 25,2 cm 382 (2) s. färg. 400.-

Gordon, Louise: Anatomi och modellteckning. Ica förlaget, Västerås,  1983. Inb. 19,8 x 14,7 cm. 144 (2) s. 30.-

Grigson, Geoffrey: Henry Moore. Penguin 1944. 2:a uppl. (1:a upplaga också 1944). Klmrhäft 17,7 x22,2 cm. 48 s. färg och sv v 30.-

Hall, Douglas: Modigliani. Phaidon Oxford 1984. Hft. 30,2 x 22,3 cm. 120 s. Illustr i färg. 70.-

Hammenbeck, Stefan: Edna Martin Textila verk 1977-1991. Carlssons 1991. Inb. 26,4 x 20,7 cm. 77 (3) s. färgillustr. 70.-

Hunter, Sam: George Segal. Rizzoli, New York 1989. Inb. m so. 29,5 x 20,8 cm 128 s.200.-

[Huyghe]:Art and Mankind - Larousse Encyclopedia of Modern Art from 1800 to the present day. Edited by René Huyghe. Hamlyn 1980. Softcover. 28,7 cm. 462 p. 250.-

[Huyghe]: Art and Mankind - Larousse Encyclopedia of Byzantine and medieval art. Hamlyn 1980. Softcover. 29 cm. 415(1) p. 250.-

[Januszczak] : Så målar de stora mästarna. Målarkonstens tekniker i berömda konstnärers arbeten.

Atlantis tredje tryckningen 1988. Inb m so. 29, 4 x 22,2 cm. 192 s. Illustrationer i färg.  140.-

Jean Dubuffet. Malmö konsthall 1984. Inb. 23 x 21 cm. s/v 144 s. 60.-

Jean- Michel Basquiat / Julian Schnabel. April-maj 1989. Roseum Malmö. Hft. 28 x 21. 83(1) s Illustr i färg. 120.-

Johansson, Stig: Staffan Hallström. Sveriges allmäna konstförening publ. 89. 1980. Inb. 24,5 x 21,8 cm. 158 (2) s. 80.-

Junggesellenmaschinen/Les Machines Célibataires. Malmö Konsthall Sept-Okt 1976. Alfieri1975. Hft., 27,7 cm. 236 s. 250.-

Karl Kylberg. Malmö konsthall 1977 (?). Hft15 x 17,9 cm. 120 s. färg och sv/v. 40.-

Kempe, Roland: Mini mages. Cete bokförl. Borås 1975. Hft. 15 x 15 cm. 124 s opaginerat. färg 40.-

Konstens mästare i färg. Correggio. IPC, Örebro 1969. Hft. 35,5 x 26,5 cm. 24 s. illustr. i färg. 50.-

Krsek, Ivo: Petrus Paulus Rubens. Odeon 1990. Inb. m. so. 19,9 x 19,9 cm. 112 s. färg  60.-

Kroutvor, Josef: Egon Schiele. Odeon 1991. Tryckt i Tjeckien. Inb. m. so. 19,9 x 19,9 cm. 108 s.färg och sv/v 60.-

Kultermann, Udo: The New Painting. London: Pall Mall Press 1969. Inb., 26,8 cm. 71(1)p. text + 207 (1) p. b/w illustr. + 34 sheets color illustrations. 300.-

Lafuente Ferrari, Enrique: Velazquez. Skira, Rizzoli, New York.  1988 (1966) Lmd. 27,5 x 23,3 cm. 109 (1) s. färg. 70-

Lalander, Folke: Carl Magnus, Ricercare. Reflektioner över Carl Magnus konst. Kalejdoscop Förlag 1988. Inb. m. so.24,4 x 24 cm. 117 ((3) s. Dedicerad av Carl Magnus. 150.-

Léger och Nordén. Moderna Museet Stockholm. utst.katalog 243. 1993(?). Inb. m so.23,9 x 16,6 cm. 220 s.färg och sv/v 70.-

Leidi, Franco: Teckningar - Dessins 1965-1973. Kalejdoskop Förlag 1986, 2:a uppl. (urspr. 1974) . Tryckt i Malmö. Inb. 23,9 x 16,3 cm. 54 bl. Dedicerad av författaren. 50.-

Leidi, Franco: Teckningar - Dessins 1974-1978. Norrköpings Museum, Tryckt i Sthlm 1979, Inb. 23,9 x 16,5 cm. 62 bl. 50.-

Leidi, Franco: Teckningar - Dessins 1979-1986. Kalejdoskop Förlag 1986. Tryckt i Malmö. Inb. 24 x 16,4 cm. 76 bl. sv/v 50.-

Leiris, Michel: Francis Bacon. Ediciones Polígrafa. 1987. Inb. m so. 29,5 x 20,7 cm. 128 s. 400.-

Lennart Rhode. Moderna Museet Göreborgs Konstmuseum 1988. Hft. 27,4 x 20,4 cm. 131 (1) s. illustr. i färg. 80.-

Lhote, Henri: Klippmålningarna i Sahara. Tiden, Sthlm. 1959. Inb. 21,7 x 13,6 cm. 192 + 88 s illustr. 40.-

Linde, Ulf: Ragnar Sandberg. Sveriges Allmäna Konstförening 1979. Tryckt i Uddevalla. Inb. 24,5 x 21,4 cm. 160 s. sv/v 70.-

Lindhagen, Nils: Hill Skaldar. Forum 1980. Inb m. so. 22,4 x 22,5 cm. 185 (7) s. Illustr. 150 .-

Lord, James: Giacometti målar porträtt. Alfabeta1986. Lmd. 21 x 13,4 cm. 128 s. 60.-

Lucie-Smith, Edward: Konsten idag. Norstedts 2:a uppl. 1989. Inb. m so. 27,5 x 20.7 cm. 554 (1) s. 500.-

Maddox, Conroy: Dali. Taschen 1985. Lmd 29,5 x 21,3 cm. 96 s. färg. 50.-

Matisse. Moderna Museet Sthlm 1985. Utst.katalog 195. Hft 27,4 x 20,8 cm. 80 s  50.-

Matisse. Centre Georges Pompidou, Paris 1989. Inb. m so. 30 x 24 cm. 422 s. färg och sv/v. 500.-

Millroth, Thomas: Lage Lindell. Sveriges allmäna konstförening publ. 90. 1981. Inb. 24,5 x 21,8 cm. 158 (2) s. 80.-

Negerkonst. Nationalmusei Utställningskatalog nr 201. 1953. Hft. 21,4 x 14 cm. 128 s. 40.-

Nutida sovjetisk skulptur. Millesgårdens utställningskatalog nr 23. 1990. Hft. 27,9 x 21,8 cm. 27 (1) s. 40.-

On Kawara. Continuity/discontinuity 1963-1979. Moderna Museet 1980. Hft., 27,5 cm. 400 s. 290.-

Packer, William: Henry Moore - an illustrated biography. Grove Press, New York. 1985. Inb m so. 24,7 x 18,,7 cm. 184 s. 150.-

Partsch, Susanna: Paul Klee. Taschen 1991. Svensk text. Lmd. 30 x 23 cm 96 s. färg. 60.-

Picture Show No 1: Christer Strömholm. Etc/Norstedts. u.å Lmd med hårt omslag. Fotografier. 28,5 x 21,3 cm.   164 s. 150.-

Pischel, Gina: A World History of Art - Painting, sculpture, architecture & decorative arts. Revised and expanded edition. Phaidon 1975. Linen w. dj. 28 cm. 754 (4) p. 400.-

Prahl, Roman: Edouard Manet. Odeon 1991. Tryckt i Tjeckien. Inb. m. so. 19,9 x 19,9 cm. 108 s. färg och sv/v 60.-

Renqvist, Torsten: Konstnären, Jorden och Tiden. Sveriges Allmäna Konstförening, publ. 93. 1984. Inb. 24,4 x 21,6 cm. 176 s.  120.-

Roberts, Keith: Corot. Spring Books, London 1966 2:a uppl (1965). Linnebd. 26,7 x 23 cm. 92 s. illustr i färg. 150.-

Roland Kempe Moderna Museet Stockholm 1983. Hft. 19 x 17,9 cm. 100 s. + supplement, klmrhft 16 s.  70.-

Rubin, Lawrence: Frank Stella. Paintings 1958 to 1965. Stewart, Tabori & Chang, New York 1986. Inb. m so. 28 x 27,7 cm279 (1) s.färg. 1200.-

Salvini, Roberto: Michelangelo. Bra Böcker 1979, inb. m so. 32,2 x 23,4 cm. 192 s. Illustr i färg. 200.-

Schneider, Norbert: Vermeer. Taschen1994. Lmd.30 x 23 cm 96 s. Illustr. i färg. 50.-

Shanes, Eric: Brancusi. Abbeville Modern Masters New York 1989. Hft. 28 x 21,6 cm 130 s . Illustr i sv/v och färg. 70.-

Skrobucha, Heinz: Meisterwerke der Ikonenmalerei. Verlag Aurel Bongers 1975. Überarbeitete und erwiederte Neuausgabe. Linen w.dw. 30,3 cm. 314 p. Color illustrations. 400.-

Stabenow, Cornelia: Rousseau. Taschen 1991. Lmd30 x 22,8 cm. 96 s. färg. 50.-

Staël. Fondation Maeght, 11 juillet au 24 septembre 1972. Hft 20,7 x 21 cm.166 s. färg och sv/v.  60.-

Stang, Ragnar: Edward Munch - Människan och konstnären. Forum1988. inb. m so 28,5 x 22,5 cm. 318 (2) s. Illustr. i färg. 350.-

Svanberg, Max Walter: "Dokumentation över utvecklingen in i den mångtydigt blommande och progressivt chockande imaginismen". Malmö Konsthall 1979. Hft  20,5 x 15,2 cm. 192 s. färg och sv/v 120.-

Sylvester, David: Samtal med Francis Bacon. Forum 1975. Inb.27,5 x 20,2 cm. 140 s. 150.-

Söderberg, Rolf: Arne Jones. Sveriges Allmäna Konstförening u.å. Publikation 100. Tryckt i Uddevalla. Inb. 24,5 x 21,4 cm. 160 s. färg och sv/v 60.-

Theile, Albert: Konst i Afrika. Alfaserien, LT Förlag 1961. Inb, biblioteks bd. 18,8 x 12,7 cm. 320 s. 60.-

The future of the Object! A selection of American Art; Minimalism and After Galerie Ronny Van de Velde, Antwerpen. 1990. 300 copies. Inb. m so, 29,5 x 23,4 cm. 261 (3) s. Illustr i färg. 1200.-

Torsten Andersson Moderna Museet / Malmö Konsthall 1987. Moderna museet  utst.katalog221. Hft  29 x 23,8 cm. 52 s. Illustr. i färg och sv/vitt. 60.-

Vasarely. Malmö Konsthall 1980. Hft m so. 23 x 20,7 cm. 64 s.  färg. 50.-

Vergine, Lea: Andra hälften av avantgardet 1910-40. Kulturhuset  Sthlm 1981. Hft. 27 x 20,8 cm. 312 (4). Illustr i sv/v. Vissa i färg. 120.-

Viksten, Hans: Livsmagi. Atlantis 1990. Inb. 28 x 21,3 cm.112 s. 120.-

Viksten, Hans: Livsbok. Bonniers 1990. Inb. 27,5 x 20,8 cm.244 s. 150.-

Vår Konst- Er konst. Ett arbetarörelsens museum. Liljevalchs Kosthall 1990. Lmd. 26,8 x 23,9cm. 144 s. Illustr i sv/v och färg. 50.-

Walter DeMaria, två mycket stora presentaioner. Moderna Muset utst. katalog 224, sthlm 1989. Hft. m genomskinligt ppr m tryck. 29,2 x 23,4 cm. 120 s. 150.-

Walther, Ingo F.: Paul Gauguin. Taschen 1990. Svensk text. Lmd. 30 x 23 cm 96 s. färg. 50.-

Walther/Metzger: Vincent van Gogh The complete paintings. Vol 1. Taschen1990. Inb 31,5 x 24 cm. 300  s. färg. Del 2 440 s. Banden i kasett.  900.- engelsk text.

Wassing, R.S.: Africa Art. Its background and traditions. Alphine fine arts.UK 1988. Inb. m so. 28,4 x 24,6 cm. [xii] 285 (3) s. Illustr i sv/v och färg. 500.-

Wennerholm, Eric: Olle Olsson och hans Hagalund. Bonniers 1985. Inb. 26,5 x 22 cm.117 (5)s. färg och sv/v 60.-

Willem de Kooning. Nordatlantens ljus 1960-1983. Hft 27,5 x 20,6 cm. 128 s. 130.-

Wooley, L.: Konsten i Mellersta Östern. Allhems Förlag 1962. Inb m so. 22,6 x 17,6 cm. 259 (5) s. 50.-

Åman, Jan: Fredrik Wretman / American Floors. Wiken. Tryckt i Helsingborg 1991. Inb. m. so. 19,4 x 23,6 cm. 95 (1) s. färg 60.-

 

PICASSO

Picassos skissböcker. Författarförlaget 1987. Inb m. so. 30,5 x 23,2 cm. (8) 349 83) s. färg och sv/v. 500.-

Cooper, Douglas: Picasso Theatre. Harry N. Abrams, New York 1987. Inb m so 32 x 24 cm. 368 s. färg och sv/v. 500.-

Langley Sommer, Robin: Picasso.  Brompton, Uk 1988. Inb m so 36 x 26 cm 192 s. färg. 350.-

Walther/Metzger: Picasso The complete paintings. Vol 1. Taschen 1992. Inb 31,5 x 24 cm. 380  s. färg. Del 2 360 s. Banden i kasett. svensk text. 900.-

Duncan, David Douglas: Picasso and Jacqueline. WW Norton & co, New York 1988. Inb. m so. 31 x 24 cm. 240 s s/v. 400.-

Picasso, Les Demoiselles D´Avignon. Éditions Adam Biro. 1988. Inb, m so. 21,5 x 24,7 cm. 115 (1) s. illustr i färg. 150.-

Pablo Picasso. Moderna Museet Sthlm Utst. Katalog 222. 1988. Inb. m so. 28 x 21 cm. 248 s.färg och sv/v. 200.-

Picasso vu par Brassai. Ministère de la Culture, Paris 1987. Inb. m so.27 x 21,7 cm. 158 s. s/v. 200.-

Picasso´s Vollard Suite. Thames and Hudson1987. Lmd. 28 x 21,8 cm. 128 s. sv/v. 50.-

Zennström. Per-Olov: Picasso. Norstedts 1948. Hft., 25 cm. 263 (1) s. + 62 s illustrationer i s/v och färg. 80.-

Gilot, Francoise: Matisse och Picasso - vänner och rivaler. Forum1991. Inb. m. so., 23,5 cm. 365 (3) s. Illustrerad. 100.-

 

REMBRANDT

Rembrandt. Nationalmuseum Stockholm 1956. Utställningskatalog nr 231A. Hft.20,9 x 15,5 cm 68 s.färg och sv/v 40.-

Les Plus Belles Eaux-Fortes de Rembrandt. Musée du Louvre 1969-1970. Hft. 23,5 x 20,9 cm. 136 s.sv/v 120.-

Rembrandt et son école, dessins du Musée du Louvre. 1989.  Hft 24 x 21,8 cm. 136 s. färg och sv/v 120.-

Rembrandt. Vägledning till utställningen Rembrandt och hans tid, Nationalmuseum, 2 Oktober 1992- 6 Januari 1993. klmrhft 24 x 10,5 cm. 56 s 25.-

Bolten / Rempt: Rembrandt. Bra Böcker 1978. Inb. m so. 32,2 x 23,8 cm.  208 s. Illustr i färg. 200.-

Rembrandt och hans tid. Nationalmuseum, Sthlm1992. Inb. 27,8 x 21 cm. 412 (4) s.Illustr i färg. 300-

 

ABRAMS

Bourdon, David: Warhol. Harry N. Abrams, New York 1989. Inb. m so. 26,6 x 25,1 cm. 432 s. färg. 1200.-

David Hockney A retrospective. Harry N. Abrams, New York 1988. Inb. m so. 27,7 x 26 cm. 312 s. färg. 800.-

Simon, Joan: Susan Rothenberg Harry N. Abrams, New York 1991. Linnebd, med so i genomskinlig plast med tryck på. 27,8 x 25,3 cm. 205 (1) s. Illustr i färg. Många utvikbara sidor. 1500.-

Wilmerding, John: Wyeth, Andrew - The Helga Pictures. Harry N. Abrams, New York 1987. Inb. m so. 27,8 x 24 cm. 208 s. färg. 250.-