index
erotica
non-fiction
filosofi
konstböcker
medicin
ockultism
politik
fiction
music
diverse
Logos
order
filosofi

Filosofi, Psykologi etc.

Addison. Selections from Addison´s paper contributed to the Spectator. Edited with introduction and notes by Thomas Arnold. Oxford: At the Clarendon Press, 1894. 19th thousand. Hard cover, 16,8 cm. xxx[ii] 528 (8) p. 120.-

De store tænkere:  Thomas Aquinas. Berlingske Filosofi Bibliotek 1965. Lmd., 18,7 cm. 238 s. Understrykningar. 30.-

De Största Märkesmännen XX, X & XVI. Tre böcker sammanbundna i ett halvfr. bd, 18,5 cm. : Aspelin, Gunnar: Hegel. Gebers 1926. 92s.; Starbäck, Karl: Darwin. Gebers 1909. 80 s. ; Norlind Tobias: Wagner. Gebers 1923. 116 s. 120.-

[J. Gans-Ludassy und F. Gross]: Also sprach Confusius. Von einem Unmenchen. Wien: Verlag von Max Merlin. c. 1893. Hft., 24 cm. [vi] 66 s. 350.-

[J. Gans-Ludassy und F. Gross]: Also sprach Confusius. Von einem Unmenchen. Wien: Verlag von Max Merlin. c. 1893. Decorated halfcloth., 20 cm. [vi] 66 s. 500.-

Kinesiska tänkare. I urval av Alf Henrikson och Hwang Tsu-Yü. Forumbiblioteket 1956. Hft., 19,4 cm. 225 (3) s. 120.-

Ahlberg, Alf & Hans Regnéll: Filosofiskt lexikon. Natur och Kultur 1974. Inb., 21 cm. 222 (2) s. 100.-

Aries, Philippe: Dødens historie i vesten. Fra middelalderen til nutiden. Århus: Sjakalen, ørkenserien 1986. Hft., 20 cm. 205 (3) s. Översättning: Finn Frandsen. 250.-

Augustinos: Bekännelser. Forumbiblioteket 1954. Hft., 19,4 cm. 251 (5) s. Översättning: Sven Lidman. 120.-

Barthes, Roland: Kritiska essäer. Cavefors 1967. Boc-serien. Lmd., 18,4 cm. 301 (3) s. 150.-

Barthes, Roland: Mytologier. Cavefors 1970. Boc-serien. Lmd., 18,4 cm. 261 (3) s. 150.-

Barthes, Roland: Kærlighedens forrykte tale. Rævens Sorte Bibliotek, 2. Oplag 1995. Hft., 20,9 cm. 276 s. 250.-

Barthes, Roland: Litteraturens nollpunkt. København: Bibliotek Rhodos. No date. c. 1969. Hft., 20,5 cm. 78 (2) s. Översattning: H-J. Andersen. Underlinings. 200.-

Baudrillard, Jean: Forførelse. Århus: Sjakalen, ørkenserien 1985. Hft., 20 cm. 184 s. Underlinings. 350.-

Baudrillard, Jean: At glemme Foucault. København: Bibliotek Rhodos. 1982. Hft., 20,5 cm. 68 (4) s. Översattning: Finn Frandsen. 180.-

Benjamin, Walter: Bild och dialektik. Sympisium 1991. Lmd., 21, 7 cm. 296 s. 200.-

Bergson, Henri: Krigets betydelse. Wahlströn & Widstrand 1915. Hft., 19,2 cm. 63 (1) s. Översättning: Algot Ruhe. 60.-

Bergson, Henri: Intiution och intelligens. Inledning till metafysiken. Wahlströn & Widstrand 1914. 2a genomsedda upplagan. Hft., 19,2 cm. 77 (3) s. Översättning: Algot Ruhe. 95.-

Bergson, Henri: Den skapande utvecklingen. Om livets betydelse. Wahlströn & Widstrand 1911. Inb., 21,3 cm. ix [i] 345 (1) s. Översättning: Algot Ruhe. 250.-

[Bergson, Henri] Tänkesättet Bergson i dess grunddrag av Algot Ruhe. Wahlström & Widstrand 1914. Hft., 22,5 cm. 174 (2) s. 60.-

Bergson, Henri: Latteren. Rævens Sorte Bibliotek 1993. Hft., 20,9 cm. 160 s. 200.-

Bergson, Henri: Det umiddelbare i bevidstheden. Köpenhamn: Vinten, Stjernebøgernes Kulturbibliotek 1917. Hft., 18,2 cm. xxxvi 180 s. 60.-

Blanchot, Maurice: Orfeus´ blik og andre essays. København: Gyldendal 1994. Moderne tænkere. Hft., 20 cm. 208 (2) s. 80.-

Blond, Asger: Knægtelse og krænkelse - en undersøgelse af konstitueringsproblemet for Freud´s teori og af dens status som socialvidenskab. København: Bibliotek Rhodos. 1977. Hft., 20,5 cm. 176 s. 75.-

[Bocock, Robert & Kenneth Thompson, editors]: Social and cultural forms of modernity. Polity Press 1992. Sb., 24,5 cm. viii 484 p. 180.-

Brown, Norman D.: Kærlighedens krop. København: Bibliotek Rhodos. 1970. Hft., 20,5 cm. 255 (1) s. Oversättning Clausen og Kløvendal. Underlinings. 175.-

Cooper, David G.: Familiens død. København: Bibliotek Rhodos 1972. Hft., 20,5 cm. 168 s. Översattning: Andreas Bonnevie. 75.-

Cornell, Henrik: Idealens förgänglighet. Natur och Kultur 1957. Hft., 22,2 cm. 252 s. 150.-

Darwin, Charles Galton: Nästa miljon år - en resa in i framtiden. Bonniers 1953. Hft., 19,2 cm. 209 (3) s. Understrykningar. Författaren är sonson till Charles Darwin. 40.-

Debord, Guy: Skuespilsamfundet. København: Bibliotek Rhodos 1972. Hft., 20,5 cm. 171 (5) s. Översattning: Ole Klitgaard. 250.-

Descartes, René: Om metoden. Att rätt bruka sitt förstånd och utforska sanningen i vetenskaperna. Björck och Börjesson 1926. 2a upplagan. Berömda Filosofer IX. Hft., 22,5 cm. 80 s. 95.-

Descuret, J. B. F.: Passionerna, uti deras förhållanden till sjukdomarne, lagarne och religionen. Stockholm: P. A. Huldbergs Bokhandel. 1859. Halvfr. bd., 20,8 cm. xvi 512 s. Översatt av A. Ekström. 2dra översedda upplagan. 450.-

Eriksson, Ulf I: Fria andar. Symposium 1990. Lmd., 21 6 cm. 251 (5) s. 100.-

Eschenbach, Wolfram von: Parzival. Penguin Classics 1980. Paperback.448 p. Underlinings. 60.-

Foucault, Michel: Seksualitetens historie 1 - viljen til viden. København: Bibliotek Rhodos 1978. Hft., 20,5 cm. 189 (3) s. Underlinings. 90.-

Fourier, Charles: Stammefællesskabet. København: Bibliotek Rhodos 1972. Hft., 20,5 cm. 199 (5) s. Översattning: Michael Holm. 250.-

Freud, Sigmund: Die Traumdeutung. Leipzig und Wien: Franz Deuticke 1922. 7. Auflage. Cloth 24,4 cm. [ii] vi [ii] 478 s. 375.-

Freud, Sigmund: Zur Psychopathologie des Alltagslebens (Über Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum). Leipzig, Wien & Zürich: Internationaler Psychoanalytischer Verlag Ges. M. b. H. 1920. Siebente, weiter vermehrte Auflage. Halflinen, 22,5 cm. [iv] 334 (2) s. 350.-

Freud, Sigmund & Josef Breuer: Studier i hysteri. Natur och Kultur. Divanserien 1995. Inb. m. so., 21 cm. 318 (2) s. 140.-

Friedrich, Johannes: Extinct Languages. New York: Dorset Press 1989 (1957). Hardcover w. d/j., 20,9 cm. x 182 p. 150.-

Gould, Stephen Jay: Små fisk store fisk - naturhistoriske eftertanker. Nysyn/Munksgaard 1989. Hft., 19 cm. 156 (4) s. 120.-

Gyllensten, Lars: Nihilistiskt credo - estetiskt, moraliskt, politiskt m.m. BLM-biblioteket, Bonniers 1964. Hft., 19,5 cm. 100 (4) s. 40.-

Habermas, Jürgen: Toward a rational society. Student protest, science, and politics. London: Heinemann 1977. Ppback, 21,5 cm. ix (i) 132 p. Translated by Shapiro. 80.-

Hampton, Norman: The enlightenment. Penguin paperback 1968. 304 p. Underlinings. 30.-

Hartnack, Justus: Den ny filosofi. Leksikon over emner begreber argumenter. Köpehamn: Berlingske leksikon bibliotek 1963. Hft., 18,8 cm. 135 (1) s. 30.-

Hebdige, Dick: Subkultur og stil. Århus: Sjakalen, ørkenserien 1983. Hft., 20 cm. 163 (5) s. Översättning: Frederik Stjernfelt. 200.-

Henning, Richard: Geopolitik - die Lehre vom Staat als Lebewesen. Leipzig und Berlin: Verlag und Druck von B. G. Teubner 1928. Linen, 23,2 cm.  viii 338 (4) s. 175.-

Holm, Søren: Filosofien  - i oldtid og middelalder - i det nittende aarhundrede - i det tyvende aarhundrede - i den nyere tid. København: Munksgaard 1956 - 1967. Hft., 20 cm. 344 + 328 + 304 + 327 s. . Underlinings. 350.-

Hume, David: Om det mänskliga förståndet. Björck & Börjesson 1929. Berömda filosofer XXXIV. Hft., 22,5 cm. 328 s. 150.-

Huizinga, Johan: Homo Ludens - om kulturens oprindelse i leg. Gyldendals uglebøger 1963. Hft., 18,5 cm. 230 (6) s. 75.-

[Järv, Harry]: Den seriöse kostnären. Essäer och andra texter från 800-talet till 1960-talet översatta och introducerade av Harry Järv. Cavefors 1969. Inb. m. so., 18,4 cm. 346 (2) s. smärre understrykningar. 120.-

Kajanus, Birger: Modärnt och ultramodärnt ur biologins värld. Norstedts 1915. Halvfr. bd., 21,3 cm. 179 (1) s. 140.-

Kant, Immanuel: Grundläggning för Sedernas metafysik. Björck & Börjesson 1920. 2a uppl. Berömda filosofer XV. Hft., 22,5 cm. 115 (1) s. 120.-

Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernuft. Leipzig: Alfred Kröner Verlag, no date. c. 1908. Kröners Volksausgabe. 11.-15. Tausend. Hft., 23,2 cm. viii 304 s. slightly worn copy. 70.-

Kemp, Peter: Døden og maskinen. Introduktion til Derrida. København: Bibliotek Rhodos 1981. Hft., 20,5 cm. 159 (5) s. Underlinings. 250.-

Kretschmer, Dr Ernst.: Körperbau und Charakter - Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten. Berlin: Verlag von Julius Springer 1929. Siebente und achte verbesserte und vermehrte Auflage. Hardcover, 24,7 cm. vi [ii] 233 (3) p. 275.-

Langer, Susanne K.: Filosofi i en ny tonart. En undersökning av tänkandets, ritens och konstens symboler. Gebers 1958. Inb., 18,5 cm. 364 (4) s. Översättning Elof Åkesson. 175.-

Langer, Susanne K.: Filosofi i en ny tonart. En undersökning av tänkandets, ritens och konstens symboler. Gebers 1958. Hft., 19,2 cm. 364 (4) s. Översättning Elof Åkesson. Understrykningar, främre omsl fuktfläckat. 75.-

Larsson, Hans: Den grekiska filosofien. Bonniers 1936. 2dra upplagan. Hft., 19,5 cm. 152 (4) s. 95.-

Larsson, Hans: Reflexioner för dagen. Bonniers 1921. 2dra upplagan. Hft., 19,5 cm. 241 (3) s. 40.-

Larsson, Hans: Ideer och makter. Bonniers 1909. 2dra upplagan. Hft., 21,5 cm. [iv] 150 (2) s. 120.-

Larsson, Hans: Poesins logik. Bonniers 1914. 3e upplagan. Hft., 21 cm. 148 s. lätt slitet ex. 50.-

Larsson, Hans: Spinoza. Bonniers 1931. Hft., 19,4 cm. ix [i] 536 s. 225.-

Leibniz, Gottfried Wilhelm: Den förutbestämda harmonien. Björck & Börjesson 1927. Berömda filosofer XXXIII. Hft., 22,5 cm. 184 s. 150.-

Levi-Strauss, Claude: Totemismen. Argus Förlags AB 1969. Hft., 19 cm. 138 (2) s. 240.-

Levi-Strauss, Claude: Structural Anthropolgy. New York: Basic Books 1963. Linen, 23,4 cm. xvi [vi] 410 p. 350.-

Lindroth, Sten: Svensk lärdomshistoria. Medeltiden - reformationstiden. Norstedts 1975. Inb. m. so., 21 cm. 383 (1) s. 250.-

Lindroth, Sten: Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden. Norstedts 1975. Inb. m. so., 21 cm. 640 s. 275.-

Lindroth, Sten: Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden. Norstedts 1978. Inb. m. so., 21 cm. 749 (3) s. 275.-

Loewenfeld, L: Om Dumheten. En psykologisk studie. Norstedts 1915. Hft., 22,5 cm. 207 (1) s. lätt slitet ex. 150.-

Ludwig, Emil: Genius and Character. New York: Harcourt, Brace and Co.1927. Hardcover, 21,7 cm. [vi] 346 p. Translated by Kenneth Burke. 100.-

[Madsen, Peter]: Strukturalisme - en antologi. København: Bibliotek Rhodos. 1970. Hft., 20,5 cm. 269 (3) s. Underlinings. 190.-

Marc-Wogau, Konrad: Filosofin genom tiderna. 4 Band: 1: Antiken/Medeltiden/Renässansen 2: 1600-1700-talet. 3: 1800-talet. 4: 1900-talet. Bonniers 1976. Inb., 21 cm. 463 (1) + 422 + 348 + 400 s. + vardera 8 sidor illustrationer i varje band. 550.-

Merleau-Ponty, Maurice: Tegn - udvalgte essays. København: Bibliotek Rhodos. 1969. Hft., 20,5 cm. 283 (5) s. Översattning: Per Aage Brandt. 225.-

Nietzsche, Friedrich: Den glada vetenskapen. Korpen 1987. Inb., 18,5 cm. 235 (5) s. Översättning: Wijkmark. Understrykningar. 200.-

Nietzsche, Friedrich: Der Antichrist. Hannover: Licht Verlag 1932. Licht-Buecherei Band 1. Hft., 23 cm. 77 (3) s. 140.-

Nietzsche, Friedrich: Zur Genealogie der Moral - eine Streischrift. Leipzig: Verlag von C. G. Naumann 1892. 2. Auflage. Cloth, 22,2 cm. xiv 182 (2) s. 950.-

Nietzsche, Friedrich: Götzen-Dämmerung - oder Wie man mit dem Hammer philosophirt. Leipzig: Verlag von C. G. Naumann. No date. 2. Auflage. Cloth, 22,5 cm. Mitgebunden ist Unzeitgemässe Betrachtungen. Drittes und viertes Stück. Naumann 1893. [viii] 116 + [vi] 205 (3) s.   1200.-

Nietzsche, Friedrich: Afgudernes ragnarok - eller hvordan man filosoferer med hammeren. Gyldendal 1994. 2. Oplag. Hft., 20 cm. 120 (4) s. 120.-

Nietzsche, Friedrich: Historiens nytte. Gyldendal 1994. Hft., 20 cm. 134 (2) s. 120.-

Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra, und andere Schriften. Werke 2. Köln: Könemann 1994. Linen w. d/j., 16,9 cm. 420 s. 180.-

Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra. Leipzig: Alfred Kröner Verlag . No date. c. 1923. Soft linen, 17,4 cm. xxv [i] 389 [1] s. printed on very thin paper. 175.-

Nietzsche, Friedrich: Jenseits von Gut und Böse, und andere Schriften. Werke 3. Köln: Könemann 1994. Linen w. d/j., 16,9 cm. 532 s. 180.-

Nietzsche, Friedrich: Unzeitgemässe Betrachtungen. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 1964. Soft linen, 17,2 cm. [viii] 644 s. 230.-

Nietzsche, Friedrich: Die Unschuld des Werdens. Das Nachlaß. II Teil. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 1956. Soft linen, 17,2 cm. [viii] 514 s. 175.-

Nietzsche, Friedrich: Menschliches allzumenschliches - ein Buch für freie Geister. Leipzig: Alfred Kröner Verlag 1930. Soft linen, 17,5 cm. [viii] 358 (2) + 348 (40) s. 250.-

Nietzsche, Friedrich: Die Geburt der Tragödie der griechische Staat. Leipzig: Alfred Kröner Verlag 1930. Soft linen, 17,5 cm. [viii] 382 (44) s. 175.-

Perniola, Mario: Blændværker. Århus: Sjakalen, ørkenserien 1982. Hft., 20 cm. 1982. 89 (7)s. Översättning: Carsten Juhl. 250.-

Platon: Dialoger. Forumbiblioteket1955. 2dra upplagan. Hft., 19,4 cm. 197 (3) s. Översättare: Ellen Wester. 125.-

Platon: Euthyphron. Gyldendalske Boghandel 1924. Anden udgave. Hft., 19,5 cm. 48 s. 30.-

Plato: Theaetetus. Oxford: Clarendon Press 1985. Sb., 20,4 cm. [viii] 264 p. Translated by John McDowell. 70.-

Plutarchos: Konsten att lyssna. Gleerups 1952. Hft., 19,5 cm. 37 (3) s. 80.-

Radix - tidskrift för humanism. Nr 1, årg. 1 1978. Redigerad av Harry Järv. Cavefors Bokförlag. Hft., 20 cm. 176 s. 120.-

Reeder, Jurgen: Begär och etik. Om kön och kärlek i den fallocentriska ordningen. Symposium 1990. Hft. 21,7 cm. 496 s. 250.-

Rocker, Rudolf: Nationalism och Kultur. Federativs förlag 1949. Hft., 22,5 cm. 376 s. 190.-

Sandqvist, Tom: Det stora nejet. Författarförlaget 1985. Lmd. Ppbd. 21 cm. 182 (2) s. 150.-

Sandström, Sven: Redon - darwinistisk symbolism. Symposium 1986. Lmd., 18,2 cm. [viii] 121 (1) s. Rikligt illustrerad. 50.-

Schopenhauer, Arthur: Aforismer i levnadsvishet. Björck & Börjesson 1923. Berömda filosofer XXV. Hlvfr. bd., 21,7 cm. 235 (1) s. Översättare C.V.E. Carly. 250.-

Schopenhauer, Arthur: Världsreflexer. Ett Schopenhauer-brevier. Björck & Börjesson 1915. Inb., 20,9 cm. 260 s. I utdrag och översättning C.V.E. Carly.  240.-

Schopenhauer, Arthur: Världsreflexer. Ett Schopenhauer-brevier. Björck & Börjesson 1915. Hft.,  22,5 cm. 260 s. + rättelseblad. I utdrag och översättning C.V.E. Carly. 175.-

Schopenhauer, Arthur: Tankar och fragment. Bonniers 1904 & Ny samling, Bonniers 1905. Hlvfr. bd., 17,9 cm. [iv] 232 + [vi] 208 s. 150.-

Schwegler, Albert: Filosofiens historia i dess grundrag. Almqvist och Wiksells förlag 1924. Klotbd. m. skinnrygg. 22 cm. 448 s. Översättning Sven Rosén. 150.-

Seneca: Om livets korthet. Björck & Börjesson 1949. 4e översedda upplagan. Berömda filosofer II. Hft., 22 cm. 110 (2) s. 75.-

Serres, Michel: Genese. Århus: Sjakalen, ørkenserien 1984. Hft., 20 cm. 176 s. Översättning: Per Aage Brandt. Underlinings. 300.-

Smidt Hansen, Bent: Eksistens-teologi. København: Berlingske forlag 1967. Inb. m. so., 18,7 cm. 135 (1) s. 30.-

Spengler, Oswald: The decline of the west. London: George Allen & Unwin Ltd. Ruskin House. Printed in the USA. No date. c. 1927. Cloth, 24 cm. xvii [i] + 443 (1) p + fold-out section at the end of the book. Translation Charles Francis Atkinson. Slightly worn copy. 450.-

Spinoza - i udtog ved og med indledning af Arnold Zweig. Martins Forlag. No date, c. 1968. Hft., 19,5 cm. 148 (4) s.  75.-

Spunda, Franz: Das Weltbild des Paracelsus. Wien: Wilhelm Andermann Verlag 1941. Ppbd. W. d/j. 19,8 cm. 276 p. + 17 bl. Illustrationen. 350.-

Stendahl: Die Kartuse von Parma. Die Buchgeminde 1962. Linen, 20 cm. 768 s. 80.-

Trägårdh, Ivar: Djur och myter och andra biologiska skisser. Norstedts 1924. Ppbd., 21 cm. [4] 179 (1) s. Illustrerad. 60.-

Voltaire: Filosofiska romaner. Björck & Börjesson 1921. Berömda filosofer XIX. Hft., 22,5 cm. xv [i] 298 s. 175.-

Watts, Alan W.: Den muntre kosmologi - på opdagelse i bevidsthedens kemi. København: Bibliotek Rhodos 1970. Hft., 20,5 cm. 96 s. Översattning: Ib Michael. 50.-

Weber, Max: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Tübingen: Verlag von  J.C.B. Mohr, 1934. Inb., 23,5 cm. [iv] 206 (2) s. 300.-

Weimarck, Torsten: Solen smälta ner som snö. Symposium, Moderna franska tänkare 3. 1988. Hft., 21, 7 cm. 300 (4) s. Understrykningar. 225.-

Weininger, Otto: Geschlecht und Charakter - eine prinzipielle Untersuchung. Wien: Verlag Wilhelm Braumüller 1905. 28. Auflage. Halflinen, 23,8 cm. xvi 336 s. 275.-

Weininger, Otto: Geschlecht und Charakter - eine prinzipielle Untersuchung. Wien: Verlag Wilhelm Braumüller 1947.Vierte unveränderte Auflage. Linen, 23 cm. xxii [ii] 608 (2) s. 750.-

Yutang, Lin: Konsten att njuta av livet. Bonniers 1942. Linnebd., 22,7 cm. 385 (3) s. främre omsl. medbundet. 60.-

Yutang, Lin: Ett blad i stormen. Bonniers 1943. Fint linnebd., 21,3 cm. 386 (2) s. främre omsl. medbundet. Korr ex. m. mycket antecknat i rött och grönt. 60.-

Yutang, Lin: Den blodröda porten. Bonniers 1953. Hft., 22,4 cm. 359 (5) s. 40.-