Från Copernicus till Newton

Galleri över några kända personer i
den astronomiska världsbildens utveckling

Bilderna hämtade från Microsoft Encarta 1994


Nicolaus Copernicus (1473-1543)


Tycho Brahe (1546-1601)


Johannes Kepler (1571-1634)


Galileo Galilei (1564-1642)


René Descartes (1596-1650)


Isaac Newton (1643-1727)


Stefan Blomkvist (1968-)


Tillbaka till huvudtexten.

stefan.blomkvist@earthling.net