Snabbast når dig mig via...
arnebjorn@swipnet.se

...eller skriv något i min gästbok

Aktuell notis - 300 år sedan slaget vid 
Narva (Estland) den 20 november