JORA KOMPOST 

JK 125 / 270


Jora Kompost !

Kompostera betyder att blanda. Omblandning är nödvändigt för att en kompost skall fungera.
Dels för att det färska avfallet skall komma i kontakt med det redan förmultnande (som innehåller
stora mängder nedbrytare/mikroorganismer) och göra processen effektivare. Dels för att komposterings förloppet kräver mycket syre.

Det kan inte göras enklare än när Jora Kompost roteras. På Jora Kompost kan man dessutom enkelt anpassa lufttillförseln till avfallsmängden med ställbara ventiler på kompostens gavlar. Dåligt luftade komposter luktar illa.

Vid nedbrytningen bildas värme. Olika mikroorganismer börjar arbeta vid olika temperaturer.
I den isolerade Jora Kompost kan temperaturen stiga till ca 75 grader Celsius när nedbrytningen
är som mest aktiv

Med en roterande, isolerad kompost får man en betydligt jämnare temperatur- fördelning och en aktiv process i hela kompostmassan och därmed snabb kompostering på ca 6-8 veckor.

Detta gör Jora Kompost särskilt lämpad för köksavfall såsom matrester av frukt , grönt, fisk, och kött mm.

Jora Kompost är indelad i två fack vilket underlättar tömning och eftermognad. Det senast fyllda
facket täcks med en skiva och det äldsta facket töms i exempelvis en skottkärra.

Jora Kompost har utvärderats i ett projekt med 466 hushåll, småhus, flerfamiljshus och daghem med
mycket lyckat resultat. Redovisas i Naturvårdsverkets rapport 4229.

tball ! Prislista

 

Jora Kompost !

Jora Kompost 125

Vikt ca 29 kg Volym ca 125 l
Kapacitet 4-6 personer eller 10-12l/vecka + strö

Jora Kompost 270

Vikt ca 38 kg Volym ca 270 l
Kapacitet 2-12 personer eller 25-30l/vecka + strö

Jora Kompost är tillverkad av beständiga och återvinningsbara material.
Stativet är avsett både för markplacering och upphängning på vägg.

tball ! Prislista

Saknar ni något så kontakta oss
vi ordnar fram det mesta

tball ! Kontakta mig

  Reservation för tryckfel Reservation för prisändringar  

Copyright(©) 1999-2007 A. Rådberg Import All rights reserved.