HISTORIEN OM

ARENATEATERNS

VAXKABINETT

berättad av en teaterdirektör, som blivit vaxkabinettsförevisare

 

För nästan en halv mansålder sedan fick jag i present ett hundratal packlårar med bärhandtag och innehåll. Jag fick presenten av änkan efter vaxkabinettsinnehavaren Thiodolf Lütze, änkefru Olga Lütze och jag fick den tillsammans med repliken:
"Jag vet ingen utom teaterdirektör Edström, som skulle kunna has användning av ett vaxkabinett. Jag har ett! Ni får det!"
Innehållet var alltså tillsammans med sina lådor ett före detta kringresande VAXKABINETT, ett plastiskt, mekaniskt och anatomiskt museum från förra seklet. Och det är ju något, som man verkligen kan ha användning för.
Jag gläntade på lådorna och såg mångfalden och förstod att jag inte just då, mitt i ett liv med att skriva teaterpjäser, repetera teaterföreställningar och överleva nästa teaterpremiär skulle ha tid att packa upp dem för att göra något av dem. Jag spikade igen locken och transporterade dem i stället med mig genom åren, jag förvarade dem på nya platser under nya presenningar, jag drömde om att någon gång öppna dem och bilderna av vad jag sett när jag gläntade på lådorna förde jag med mig.

I den värld vi nu lever i - ett knappt år från år 2000 - nästan dränks vi i den flod av elektroniska bilder, som strömmar ut från bildskärmarna på vad som blivit hemmens vanligaste möbel.
Verklighetens reportagebilder blandas med underhållningsindustriens påhittigheter i ett overklighetens kalejdoskop, som nästan helt skymmer vardagens enkla bilder av levande ögon och riktiga solnedgångar.

Men så har det inte alltid varit. Bilderna av folk och händelser på andra platser än inom vardagens synhåll var tidigare sällsyntheter. Nyheter berättades med ord, som fick gestaltas av lyssnarens fantasi. Teckningar , träsnitt och väggmålningar kunde ge en bild som liknade verkligheten. En färglagd tredimensionell bild var vaxfiguren. Först en dyrbar sällsynhet visad för furstar och rika adelsmän. Sedan en massprodukt visad för hela folket.

Från slutet av 1700-talet, genom 1800-talet och en bit in på 1900-talet genomkorsas Europa av kringresande vaxkabinett, som när folk samlas till marknader och andra begivenheter, visar sina vaxfigurer i tält och förhyrda lokaler för en förhållandevis billig penning. Den låga entréavgiften gör att många har råd att besöka tillställningarna och omsättningen blir trots allt ganska hög.

Vad som i den tredimensionella formen visas i form av kolorerade och porträttlika avbilder av berömda eller beryktade människor, iscensatta dramatiska världshändelser eller anatomiska detaljer av djur och människor blir till en folkskatt av upplevelser, som ger stora massor en fostrande bild av världens händelser och en ny dimension på tillvaron.

Men några tydliga spår av allt detta som händer finner man inte lätt i litteraturen och dagspressjournalistiken från tiden, där handlar det i stället om den fina konsten för det mäktiga fåtalet, som tror att de leder tiden och utvecklingen mot en bättre framtid.
Det är bara på till tidningen betald annonsplats man finner uppgifter om denna folkkultur, vars små annonser om låga entréavgifter bidrar till att tidningens konstkritiker kan utgjuta sig stort inne i bladet om uppresta hjältestatyers fantastiska utformning.

Under mer än tre decennier av 1900-talet vilar vaxkabinettet under presenningar , som varje höst strör nya löv över. Själv bygger jag en teaterbåt, navigerar från spelplats till spelplats och fortsätter att springa runt i teaterpremiärenas ekorrhjul. Men så en vacker dag stänger de små självgoda politiker, som har makten på den låga landstingsnivå, där pengar till något så oväsentligt som kultur fördelas, min teaterbåt. Förvånad ser jag hur fasadbelysningen slocknar, hur skådespelare och tekniker skingras, hur en publik för en levande konstart tvingas nöja sig med dumburken. Jag tröstar mig så gott det går. Jag skriver nya pjäser, som inte blir spelade, jag ritar nya teatrar, som inte blir byggda och jag restaurerar gamla teatrar och teatermaskinerier. Jag bygger en teatermodell i halv skala efter en stor teater, som jag ritat. Det blir en liten användbar teater. Jag har inte råd att använda den. Efter ett decennium upptäcker jag att det växer små träd i sprickorna i fasaden på min arenateater båt och att jag själv är ganska orakad. Då rakar jag mig och bestämmer mig för att packa upp vaxkabinettet i stället för att hålla på med teater.

Jag behövde bara ta fram ett föremål ur en enda låda för att förstå att det inte bara var att packa upp, man måste också ha någonstans att ställa upp för att betrakta, fundera, finna ut vad ett kringresande vaxkabinett är. Jag skaffar mig ett cirkustält och börjar leta i de olästa böcker och tidningar jag samlat genom åren samtidigt som jag släpar ner lådorna till tältet. Det är vår och i min teateroptimism tror jag att allt skall vara klart till sommaren. Nu är det vinter och cirkustältet har kollapsat under plötsligt nedfallande blötsnömassor, men vaxkabinettet är till största delen räddat och finns nu, med hermafroditer och allt, utställt på Statens Historiska Museum.

VAXKABINETT VISADE I SVERIGE
(ordnade i årsföljd)
Anteckningar från en detektivundersökning om varifrån vissa vaxfigurer härstammar gjord av Per Simon Edström i samband med att figurerna från Lützes och Hartkopfs vaxkabinett packats upp ur sina lådor 1998 - 1999 för att ställas ut på Historiska Museet i Stockholm.

 

STOCKHOLM 1790-TAL:
A. Campioni: De nu Regerande Monarker, efter lefwande Gestalt och i fullkomlig Kropps-storlek.
Med högwederbörligt tillstånd Blifwer häemed Respective Allmänheten tillkännagivit att borgaren och Innevånaren i Lund, A. Campioni, som har haft den synnerliga lyckan vid de flesta stora hof i Europa, att i Wax bilda De nu regerande Monarker, Efter lefwande Gestalt och i fullkomlig Kropps-storlek, will på en kort tid hafwa den äran, att wisa några af honom förfärdigade Stycken, som bestå i Ett stort konstigt inrättat Kabinett af Några och 40 förfärdigade figurer.......Figurerna äro att se i f. d. Bergstralska Huset vid Riddarhustorget, ingången snedt emot Riddarholms-bron, åt Munkbrosidan, en trappa upp.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm utan angiven tryckort eller dito tryckår.
A. Campioni kom på slutet av 1700-talet till Danmark och visade 1796 sitt vaxkabinett i Dyrehaven i København.
Nyström, Eiler. OFFENTLIGA FORLYSTELSER I FREDRIK DEN SJETTES TID:
KILDEFORLYSTELSER I DYREHAVEN M.M.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1806:
Feneroli: Waxcabinett, bestående af 38 personer i Kroppsstorlek, hvilka i de utkommande affischernas specifieras. Skådeplatsen är det Rosenadlerska Huset N:o 33 vid Drottninggatan.
Annons i december 1806.
Sjögren, Arthur. DROTTNINGGATAN GENOM TIDERNA.
Stockholm o Uppsala: Almquist & Wicksells Förlag 1923.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SVENSKA LANDSORTEN TIDIGT 1800-TAL:
J. Rotanzis Stora Galleri bestående uti Wax pousserade Figurer.
Carl XIV Johan och andra krönta huvuden. I ett särskildt rum, samt mot särskild betalning, visas en sofvande Venus, i kroppsstorlek. Skådewplatsen är uti Herr M, Bloms hus.... Om någon utaf Resp. Allmänheten hafwer några Guld- eller Silfver-Broderade Kläder till salu, behagade adressera sig till undertecknad. .....J.Rotanzi.
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholmdelvis tryckt i frakturstil utan angiven tryckort och angivet tryckår. (tidigt 1800-tal)
J. Rotanzis Wax-cabinette.
Skådeplatsen är (handskrivet) uti Grefve Hülphers Gård i den sk Beaux Salongen
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholmdelvis tryckt i frakturstil utan angiven tryckort och angivet tryckår. (tidigt 1800-tal)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LINKÖPING 1827:
Nic. U. Möllers, Mekanikus och Borgare från Köpenhamn, ETT STORT KONSTKABINETT bestående af en samling i kroppsstorlek af vax formade AUTOMATER
som genom en liflig mekanism, ända till otrolighet, föreställer verkligt lefvande menniskors förrättningar, nemligen:
1) Den nuvarande storsultan Mahmud II....2) Eliten täck Kupido. 3)Den lille trumslagaren Rataplan........4) En lindanserska, balanserande på slapp lina....Friedrich Lassen.....16)....
Rörlige Figurer eller Laterne Magique 17 - 33.......
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Axel Pavan i Linköping 1827.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LINKÖPING 1831:
Carl Vaninas & Comp. Ett cabinette af Waxfigurer i kroppsstorlek
Carl Vaninas & Comp.Ett cabinette af Waxfigurer i kroppsstorlek innehållande bl a konungafamiljen Carl XIV Johan, Carl XII vid Stralsunds belägring, Poeten Bellman, Grönländare, Kejsar Napoleon på sin sjuksäng på ön S:t Helena och Christus midt ibland sina Tolf Apostlar. Skådeplatsen är i Assemblee-Salen.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Axel Petree i Linköping 1831.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SVENSKA LANDSORTEN 1830-TAL:
Carl Vaninas Ett Kabinette af Waxfigurer i kroppsstorlek
Carl Vaninas Ett cabinette af Waxfigurer i kroppsstorlek föreställande Herrans Nattvard efter det berömda Originalet af LEONARDO DA VINCI. Skådeplatsen är i Källarmästare Neschers hus i hörnet af Drottninggatan och Bryggargränden, ingången till wenster i förstugan. Anhålles att ej röra figurerna eller medtaga hundar.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholmtryckt delvist i frakturstil utan angiven tryckort och angivet tryckår.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1830-TAL:
C. Vaninas Ett stort Kabinette af Waxfigurer i kroppsstorlek
C. Vaninas Ett stort Kabinette af Waxfigurer i kroppsstorlek...... Kabinettet är i dessa dagar tillökt med den wackra Dalkullans Karin Ersdotters bild, klädd såsom brud, enligt provinsens sed. .....Skådeplatsen är i Trångsund mitt emot Beursen, 1 tr. upp, ingången är i Spectens gränd ...
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholmtryckt delvist i frakturstil utan angiven tryckort och angivet tryckår.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1832:
Ett stort Kabinette af Waxfigurer i kroppsstorlek
(Innehåll som ovan men utan nämnande av Vaninas namn.)Skådeplatsen är i Bergstrahlska huset 1 tr. upp ifrån Munkbron.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholmtryckt delvist i frakturstil hos Berh. M. Bredberg i Stockholm 1832.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SVENSKA LANDSORTEN 1830-TAL:
Ett cabinette af Waxfigurer i kroppsstorlek.
(Innehåll som ovan men utan nämnande av Vaninas namn.)Skådeplatsen är i f.d. Lefsiska huset N:r 30 på Torggatan, en trappa upp.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholmtryckt delvist i frakturstil utan angiven tryckort och angivet tryckår.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JÖNKÖPING 1837:
Nic. U. Möllers, Mekanikus och Borgare från Köpenhamn, ETT STORT KONSTKABINETT bestående af en samling i kroppsstorlek af vax formade AUTOMATER...etc
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hosNils Erik Lundström i Jönköping 1837.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESKILSTUNA 1840:
Möllers ETT KONSTKABINETT
Med HÖGVEDERBÖRLIGT TILLSTÅND visas af undertecknad i Källarmästaren Forsbergs salong ETT KONSTKABINETT, bestående af en samling i kroppsstorlek af vax formade Automater, som genom en liflig mekanism föreställa verkligt lefvande människorsförrättningar, nemligen
1:o En mekanisk taskspelare i chinesisk dräkt.....
2:o Ett gråtande Barn.
3:o En Vierländerflicka, som gör för åskådaren en prydlig bugning.
4:0 etc
Derjemte förevisas Lindansning af figurer, Flera utländska djur & Chinesiska Transparenter.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos P. E. Norman i Eskilstuna 1840.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAHLUN 1840:
Möllers ETT KONSTKABINETT
Med HÖGV EDERBÖRLIGT TILLSTÅND visas af undertecknad i hävarande Lancaster-skolans lokal ETT KONSTKABINETT,.........
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Huldberg i Fahlun 1840.
Det är samma figurer i detta vaxkabinett som i Nic. U. Möllers och N. U. Möllers men denna gång heter förevisaren bara Möller!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESKILSTUNA 1840:
Möllers ETT KONSTKABINETT
Med HÖGVEDERBÖRLIGT TILLSTÅND visas af undertecknad i Källarmästaren Forsbergs salong ETT KONSTKABINETT, bestående af en samling i kroppsstorlek af vax formade Automater, som genom en liflig mekanism föreställa verkligt lefvande människorsförrättningar, nemligen
1:o En mekanisk taskspelare i chinesisk dräkt.....
2:o Ett gråtande Barn.
3:o En Vierländerflicka, som gör för åskådaren en prydlig bugning.
4:0 etc
Derjemte förevisas Lindansning af figurer, Flera utländska djur & Chinesiska Transparenter.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos P. E. Norman i Eskilstuna 1840.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAHLUN 1840:
Möllers ETT KONSTKABINETT
Med HÖGV EDERBÖRLIGT TILLSTÅND visas af undertecknad i hävarande Lancaster-skolans lokal ETT KONSTKABINETT,.........
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Huldberg i Fahlun 1840.
Det är samma figurer i detta vaxkabinett som i Nic. U. Möllers och N. U. Möllers men denna gång heter förevisaren bara Möller!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1842:
N. U. Möllers KONST-AUTOMAT-MUSEUM
uti Bloms stora Sal............
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm utan tryckort och tryckår, men troligen Stockholm 1842.
FÖRTECKNING PÅ GRUPPER OCH ENKLA FIGURER I N.U. MÖLLERS AF HONOM SJELF FÖRFÄRDIGADE VAX-AUTOMAT OCH KONST-CABINETT SAMT SÅNG ÖFVER Schackspelet eller de fyra monarker: CARL XII af Sverige, FREDRIK II f Preussen, NAPOLEON och FREDRIK VI af Danmark, framställda plastiska och mekaniska i kroppslig storlek. Dessutom förevisas en intressant och smakfull samling av Cosmoramer.
(Katalogen innehåller samma figurer som finns på affischen ovan)
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hosA. C. Åberg i Stockholm 1842.
Med ledning av figurerna i katalog och på affisch ser man att N.U. Möller betyder Nic. U. Möller!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖREBRO 1844
D.Gautiers Vaxkabinett visas på 1844 års Hindersmässa i Örebro.
"I dag Lördag den 2o Januari 1844, gifves En stor Representation uti 3 Afdelningar, hvarvid förekommer Beduinernes Gymnastiska och Arabiska Öf ningar samt Ackrobatiska Dansar och Productioner uti den högre Ridkonsten och Hästdresseting.
Söndagen d. 21 Januari gifves Fra-Diavolo, Appeninernes Förshräckelse eller Inbrottet i Villan Revieri. Historisk Pantomime i två Akter samt Ackrobatiska Dansar och Productioner uti den högre Ridkonsten och Hästdressering.
Måndagen den 22 Januari, gifves Napoleon Bonaparte eller Republiken Kejsaredömet och De Hundrade Dagarne. Stor Historisk Pantomime i 3 Akter, m. m.
Äfven förevisas alla dagar uti Distillator Becks Gård vid Stora Torget, från kl. 1o f. m. till kl. 8 e. m. Ett Stort Menageri af sällsynta lefvande Djur, hvartill Entrén betalas med 16 sk.; för Barn och Tjenstefolk 8 sk. Banco. Djuren fordras kl. 5 efterm. Äfven förevisas på samma ställe alla dagar från kl. 1o f. m. till kl. 8 e. m. Ett Stort Vaxkabinett och En Lefvande Jätte, som utmärker sig genom sin storhet och skönhet, samt En Venus i naturlig Storlek, förfärdigad i academien i Florens. Entrén betalas med r6 sk.; för Barn och Tjenstefolk 8 sk. Banco.
D. Gautier."
Topelius, Christer. MARKNADSLIV. Stockholm: LTs förlag 1970.
Didier Gautier (1792-1892) var son till Jean Baptiste Gautier, som kom till Stockholm 1804 medförande fru, sex barn, en medhjälpare, elefant, markattor, hundar, papegojor och en dresserad häst.1807 lämnade familjen Sverige.1829 återkom Didier Gautier till Sverige som medlem i Louis Fouraux' konstberidaresällskap.1831 fick han tillstånd att med eget sällskap uppträda på Djurgården i Stockholm.Där byggde han 1832 en cirkusbyggnad på Djurgårdsslätten.Han turnerade också med sin cirkus i svenska landsorten och som en riktig cirkus på den tiden hade Cirkus Gautier också vad som Barnum kallade side-shows med bl a menageri och också ett vaxkabinett.
Wåhlberg, Per Arne. CIRKUS I SVERIGE. Carlsson Bokförlag 1992. ISBN 91 7798 591 5
Danielsson, Alf. CIRKUSLIV.
Malmö: Askild & Kärnekull Förlag AB 1974. ISBN 91 7008 199 9
Edström, Per Simon. LITEN HANDBOK I GAMMAL TEATERTEKNIK också innehållande LISTA ÖVER SVENSKA TEATERSPELPLATSER. Stockholm: Arena Teater Institutet 1995, tryckt på Författares Bokmaskin. ISBN 91 87864 08 8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1846:
B. Gautier: ETT KONST OCH VAXKABINETT i 3 afdelningar.
DEN HELIGA NATTVARDEN. OLJOBERGET. JESU AFSKED MED JUNGFRU MARIA.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos M. Prytz's Officin 1846.
Förklaring öfver Waxfigurerna. B. Gautier.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos Berlingska Boktryckeriet i Malmö 1846.
B. Gautier, konstberidare, dvs Jean Leonard, kallad Baptiste, Gautier var yngre broder till
Didier Gautier (se ovan) och turnerade också som menageriförevisare och förevisare av projicerade ljusbilder.
Wåhlberg, Per Arne. CIRKUS I SVERIGE. Carlsson Bokförlag 1992. ISBN 91 7798 591 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1849:
Navartils Anatomiska Museum (Anatomisches Museum von Navartil )
Motto: Menniskan är den skapande naturens mästerstycke.
Preparat i sprit, injicerade preparat, skelett & artificiella preparat af Gips och af Wax.
Bland dessa Curiosa som abnorma clitoris, Hermaphroditer och veneriska sjukdomar.
Dessutom Kejsarsnittet och Hymen(Jungfrudomen).
Okatalogiserad kataloger i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt i frakturstil hos f. d. Schultzes Boktryckeri i Stockholm 1849.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos Chr. Schibsted i Christiania 1850.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1850:
J. Liphards vaxkabinett i
21 augusti, brinner Djurgårdstivoli, invigt den 5 augusti.
Branden börjar i ryssen J. Liphards vaxkabinett från St. Petersburg, där ägaren glömt ett ljus kvar, som antände en gardin.
(Norlander, Emil . Djurgårdens Tivoli. S:t Eriks årsbok 1936)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1851:
Christian Fredrik Möllers Wax-Automat-Kabinett från Köpenhamn i
Christian Fredrik Möllers Wax-Automat-Kabinett från Köpenhamn visas i Davidssons Norra Paviljong.
"I dagf Torsdag den 30 Oktober förewisas uti Herr Davidsons norra Paviljong ett Wax-Automat_Kabinett, som består av en samling Waxfigurer, rörliga av sig sjelwa och framställda så väl Karakteristiska grupper, som ensamma, alla i kroppsstorlek, af Wax formade Automater, hwilka genom en konstrik mekanism utföra lefwande menniskors sysselsättning av åskilliga slag. Därjemte förevisas Lindansning av fyra figurer.
C. F. Möller
Mekanikus från Köpenhamn.
Christian Fredrik Möller kallar sig i senare annonser för vaxmodellör.
(Sjögren, Arthur. DROTTNINGGATAN GENOM TIDERNA.
Stockholm o Uppsala: Almquist & Wicksells Förlag 1923.)
Med Högvederbörligt Tillstånd förevisas uti Hr W. Davidssons Norra Paviljong ett af undertecknad förfärdigat VAXKABINETT bestående af en samling af vax formade automater i kroppsstorlek, hvilka genom en konstrik mekanism utföra lefvande människors sysselsättning af åtskilliga slag, nemligen:
Undertecknat C. F. Möller
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholm utan tryckort och tryckår, men säkert tryckt 1851.
Här har Christian Fredrik Möller tillverkat i stort sett samma figurer, som Nic. U. Möller hade tillverkat redan 1827!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KALMAR 1852:
F. A. Daniel & Comp. Anatomiska Museum från Paris, Florenz och München.
Naturliga preparater och cirka 120 vax-preparater.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos O. & A. Westin i Kalmar 1852.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BORÅS 1853:
Med Vederbörligt Tillstånd förevisas å härvarande Rådhussal ett af undertecknad förfärdigat VAXAUTOMATKABINETT........ ........Chr. F. Möller, Vaxmodellör och mekanikus från Köpenhamn.
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholmtryckt hos C.G.Rydin i Borås 1853.
Med Högvederbörligt tillstånd ämnar undertecknad, på sin genomresa till Norrige, under ett kort vistande häri Staden att förevisa i Enkefru Bloms mindre Salong..... .....C. F. Möller, mekanikus.
Med Vederbörligt tillstånd förevisas uti Herr Hagmans Lokal vid Torget ett af undertecknad förfärdigat...... .....Chr. F. Möller.
Med vederbörligt tillstånd föreevisas uti Herr Fabrikör Storks Lokal .... ....Chr. F. Möller, vaxmodellör och mekanikus från Köpenhamn.
Affischer i Kungliga Biblioteket i Stockholm utan angiven tryckort och angivet tryckår.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPSALA? 1860:
f.d. C. F. Möllers MEKANISKA Konst- och Wax-kabinett i förening med ett från Paris i dessa dagar anlänt, som med vederbörligt tillstånd, förevisas uti Herr Åhmarks lokal i Löjtnant Cederskölds hus vid Waksalagatan består i en större samling af nutiden mest framstående personligheter, såsom: VICTOR EMANUEL II , GUISEPPE GARIBALDI...... ..VAX-FIGURER... ...AUTOMATER.... ....Hundar få icke medtagas. Tobaksrökning tillåtes icke.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm utan angiven tryckort och angivet tryckår men antagligen tryckt 1860.
KATALOG ÖFVER Det Nordiska och Sydländska MEKANISKA KONST- OCH VAX-MUSÉET, (f. d. C. F. MÖLLERS) jemte flera från Florenz nyligen ankomna figurer af följande innehåll.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos TYPOGRAFISKA FÖRENINGENS BOKTRYCKERI i Stockholm 1860.
Här har de gamla vaxfigurerna från Nic. U. Möllers vaxkabinett 1827 efter
23 års visande med ny ägare fått förstärkning med nya figurer från Paris och Florenz!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1860:
Georg Tietz's MEKANISKA MUSEUM
BESRIFNING ÖFVER Georg Tietz's MEKANISKA MUSEUM. Innehållande O'Martinets Mekaniska Elefant, Tablåer ur Bibliska Historien, Werldshistorien och Dagliga Lifvet m.m.
Fem männer spelande kort,Grupp ur Lifvet, St, Paul de Vincent, Marskalk Lannes död i slaget vid Esslingen, Grevinnan Medina del Campos bortröfvande, Den otrogna Favoritinnan och Paschans hämd, Den sköna Esmeralda och hennes trogna get, Judith med svärdet vid den sofvande Holofernes läger, Johannes Döparens halshuggning, Den egyptiska solen,En musicerasnde Orgelspelare med sin Fru, Pierrot och mormor Cassandra, dansande pas de deux, Fredrik II och Voltaire, Taskspelaren, Georg Tietz's senaste verk, Demoisell Babette, Den lilla skrikhalsen, Regementstrumslagaren.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hosTypografiska Föreningens Boktryckeri i Stockholm 1860.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1860:
Louis Bormanns ANTHROPOLOGISKA MUSEUM ELLER MENNISKORACERNA OCH DERAS AFARTER PÅ HELA JORDEN.
Framställt i plastiska Bilder af vax i kroppsstorlek efter naturen, och genom iaktagelser af de vidtbereste natur-forskarna Blumenbach, Rugendas, Hamilton Smith och Cowles Prichard.
Enda existerande museum af detta slag , och förfärdigat i London.
Drottninggatan 28 1 Tr. upp.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryck t i Stockholm hos J. F. Mayer & Comp., 1860.
Recenserad med bild i Ny Illustrerad Tidning 1860. (I Arena Teater Institutets arkiv)
ANTROPOLOGISKA MUSEET visas och skildras i Ny Illustrerad Tidning:
Antropologiska Museet.
Man har ofta förevisat oss vaxkabinetter af mer eller mindre intressant beskaffenhet; men det museum, hvarom nu är fråga, står i alla afseenden öfver de nyssnämnda. Det är en systematiskt ordnad samling af menniskohufvuden i vax, ämnade att bibringa kunskap om menniskoslägtets grundyyper oeh deras förnämsta skiljaktigbeter. Jemte några kranier, som visa benbyggnaden af ur-racernas hufvaden, bredvid hvilka till jemförelse står krauiet af en orang-utang af ganska märkbart slägttycke med de förra, har man afbildningar af en mängd olika folkstammar i alla verldsdelarna, hvita, svarta, gula, kopparfärgade, mer eller mindre vackra eller rättare mer eller mindre fula, men alla porträtter af menniskor som funnits eller ännu finnas.
Bland bröstbilderna upptäcker man den äkta engelska bildsköna blondinen, samt den täeka franska oeh den glödande spanska brunetten; men skönast bland dem alla framstår en tseherkessisk flicka. Denna vaxbild, sådan man tänker sig skönhetsidealet, är så lefvande att man nästan tror sig kunna förnimma ett ljud af andedrägten. Originalet är en uppasserska hos en turkisk familj, som för några år sedan etablerade ett kaffehus i London.
Antropologiska museet innehåller äfven 2nne hela figurer i kroppsstorlek, nemligen Garibaldi i den välbekanta röda ylleskjortarn, foularden oeh kalabreserhatten. Hufvudet oeh händerna å denna bild äro förlidet år modellerade i Milano af en fransman, oeh ansigtet liknar fullkomligt de bästa porträtter man sett af den store frihetshjelten,
Den andra belfiguren är en i hög grad artistisk afbildning af en indianhöfding från Gambiers-öarna i Australien med tatuering, prydnader och vapen och af hvilken vi härunder meddela en teekning:

Vi hafva ej för sed att puffa för likt och olikt, oeh kunna derföre med godt samvete rekommendera detta museum hos allmänbeten. Den som med uppmärksamhet genomgår dess samlingar gör verkligen en liten kurs i naturvetenskapen, lika lärorik som nöjsam.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KALMAR 1864:
S. Kjergaards ETT STORT MEKANISKT KONST- OCH VAXKABINETT
förevisas under marknaden hvarje dag från kl. 10 f.m. till kl. 10 e.m innehållande trogna afbildningar i kroppsstorlek af:
Victor Emanuel, konung af Italien, Guiseppina di Barcelona, Siciliens hjeltinna, som har åtföljt Garibaldis armé som marketenterska, Ludvig Kossuth, Ungerns f.d. prsident, Schamyl, tjerkessisk höfding, Larissa Tjerkessiens perla och Schamyls gemål, Olaf Rye, stupad dansk general, Strefan Türr, Garibaldis adjutant, Cariola, zouav-officer hos Garibaldi, Skådespelaren Torsslow, aftagen vid 32 års ålder, Piccolomini, italiensk sångerska,Mauromikalis, grekiskt furstepar i landsflykt & Bayersk skänkjungfru.
AUTOMATER ELLER RÖRLIGA FIGURER: bl a den dansande signora Pepita di Oliva.
DÖDSKAPELLET. Porträtter af krönta hufvuden, tagna över de balsamerade liken.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Otto Westin i Kalmar 1864.
(DET HÄR MÅSTE VARA NIC. U. MÖLLERS GAMLA VAXKABINETT FRÅN 1827 MED NY ÄGARE!)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1864:
Hartkopffs Vaxkabinett och Anatomiska Museum, annons i Aftonbladet den 1 februari 1864:
"Förevisas blott 14 dagar I Bergenstrahlska huset, ingång från Munkbron
Den Anatomiska Museum Dagligen kl förmiddag till 10 på Aftonen
Söndag, Måndag, Onsdag, Torsdag o Lördag endast fullvuxna karlar
OBS! Tisdag o Fredag endast fullvuxna fruntimmer
Entré 1 Rdr Rmt."
Annonsen återkom varje dag, 2 - eller 1-spaltig. Den 11 februari stod det på en spalt:
"I Bergenstrahlska huset, 1 trappa upp ingången från Munkbron förevisas dagligen fr kl 11 fm till 10 om aftonen Den Stora Anatomiska Museum" (Fortsättning som ovan.) Dessutom var den undertecknad:
Alexander Hartkopff från Stockholm.
Annonseringen pågick minst tre veckor till.
( Björn Vinberg i brev till Per Edström sedan han läst gamla Aftonblad i KB-s tidsktiftskällare den 19 oktober 1998)
Detta vaxkabinett visades alltså en trappa upp och en skylt från Hartkopff-Nielsens Museum (2x1 meter) har texten:
UPPGÅNG TILL MUSÉET.
Finns det något sammanhang?

Plötsligt nämns också namnet Hartkopf! Redan från början av det detektiva arbetet ställdes frågan: Vem är Hartkopf?
Nu kan frågan göras mera riktad: Vem är Alexander Hartkopf?
Detektiven fortsätter sina undersökningar och tar nu hjälp av en professionel undersökare, som kan ta sig in och hitta i Stockholms Stadsarkiv. Det är den vaxkabinettsintresserade djurgårdspojken Jonas Berg, som kommer tillbaks med en handskriven lapp, som så att säga sätter kött på benen på Alexander Hartkopf:

Carl Diedrich Alexander Hartkopff,
född den 5 oktober 1828 i Tyska församlingen i Stockholm. Hans far hette Hans Peter Hartkopff och var sockerfabriksidkare på Söder och var född den 30 augusti 1784. Moderns namn var Charlotta Agneta och hon var född den 6 oktober 1792.

Hur sonen till en sockerfabriksikare på Söder kom att bli vaxkabinettsförevisare och ge namn åt ett av tidens största vaxkabinettet får den fortsatta undersökningen visa.
Studerade han kanske frenelogi kom in på det hela genom att vara elev till en viss professor E. M. Schwartz och är det han som 1865 har rest till Paris med sina figurer och kallar sig Hartkoff?

MUSÉE HARTKOFF i PARIS 1865:
MUSÉE HARTKOFF visas i Paris Passsage de l'Opera, grundat av den svenske frenologen professor E. M. Schwartz.
"Detta museum var öppet endast för män och hade mindre att göra med de gamla vaxkabinetten och mer med moderna vetenskapliga utställningar. Där fanns masker av svenska konungar och av Voltaire, Schiller; Robespierre och Auerbach och innehöll dessutom många andra objekt, vilket gjorde det mer likt Musée Dupuytren och Musée Orfila än Curtius utställning.
Grand Dictionnaire Universel 1867
Museet tycks inte ha varit öppet särskilt länge.
Schwartz, Vanessa R. Spectacular Realities.
Berkeley/ Los Angeles/ London: University of California Press 1998

En svensk frenologiprofessor,E. M. Schwartz, stod modell för huvudpersonen i romanen "Frenologen" av Carl Fredrik Ridderstad (1807-1886) Jmf Östgöta Correspondenten 26/10 1844.
Kjellén, Hilding. RIDDERSTADS STOCKHOLMSMYSTERIER.
Stockholm: Samfundet St Eriks årsbok 1943.
En flera meter lång skylt målad med linoljefärg på linneväv påträffades vid upp-packningen 1998, tillsammans med flera andra, liknande hoprullad och hopklistrad av väta och limmet i väven i en av vaxkabinettslådorna där också affischer från Hartkopfs museum fanns.
När rullen legat i veckor i badkaret gick den att få isär den 25 oktober 1998 och denna skylt hade av någon anledning nästan fransk text:
GRAND MUSÉE D'ANATOMIE.
(Som man säger i en pjäs av Ionesco: Quel coincident!)
Den undersökande detektiven Per Simon Edströms fundering: Vad finns det för samband mellan
HARTKOFF och Hartkopf???????????????
Är det Alexander Hartkopff som tagit tåget till Paris med sina lådor? Är tyska namn inte kommersiellt gångbara i Paris vid denna tid och kallade sig Hartkopff Hartkoff i Paris?
Att museet endast är öppet för män talar för att det är samma kollektion, som visades endast för män i Stockholm året innan !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1869:
J. W. Reimers ANATOMISKA och ethnologiska MUSEUM.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos Associations-Tryckeriet. Skärgårdsgatan 8 i Stockholm 1869.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1873:
Hartkopffs Vaxkabinett och Anatomiska Museum
Hartkopffs Museum i Davidssons Södra Paviljong å Drottninggatan.
24 oktober samma år öppnade Arthur Hazelius i denna paviljong Skandinaviska Etnografiska Samlingen.
1873:
" H a r t k o p f f s M u s e u m, Södra Paviljongen, Drottninggatan. Dagligen öppet från kl. 10 f. m. till kl. 9 e. m. Endast Män hafva tillträde."

Sedermera den 8 jan. annonseras, att:
"På fleras begäran hålles hädanefter Museet öppet hvarje Fredag och Tisdag . . . endast för Damer. De öfriga dagarna åter endast för Män. "

Hartkopffs museum var ett vaxkabinett. Detta var bland de sista dylika förevisningar, som höllos i Södra paviljongen.
(Sjögren, Arthur. DROTTNINGGATAN GENOM TIDERNA.
Stockholm o Uppsala: Almquist & Wicksells Förlag 1923. sid 136)

Nåja, "sista dylika"! Den utställning som kom alldeles efterpå innehöll också vaxfigurer. Det var:
Skandinavisk-Etnografiska Samlingen.
Fredagen den 24 oktober 1873 öppnade Artur Hazelius den: "Skandinavisk-Etnografiska Samlingen (Drottninggatan N:o 71 A. Södra Paviljongen) hålles tillgänglig för allmänheten hvarje Måndag, Tisdag, Torsdag och Fredag kl. 12-3 samt Lördagar kl. 1- 3 e. m. Inträdesafgiften är 50 öre, hälften för barn."
(Sjögren, Arthur. DROTTNINGGATAN GENOM TIDERNA.
Stockholm o Uppsala: Almquist & Wicksells Förlag 1923. sid 136)
Att Artur Hazelius lilla utställning i Davidssons Södra Paviljong, som var början till det Nordiska Museum, som skulle inrymmas i Stockholms största hus, inte skiljde sig alltför mycket från ett vaxpanoptikon framgår av att han, liksom alla turnérande vaxkabinett, hade vaxkullor i nationaldräkt!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPSALA 1874
J. v. Baer's ANATOMISKA MUSEUM.
STOR SAMLING på den menskliga kroppsbyggnadens område.
Extra Kabinett innehållande åtskilliga sjukdomsföreteelser, monstruösa bildningar och dylika abnormiteter.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Esaias Edquists Boktryckeri i Upsala 1874.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WADSTENA 1875
J. L. Andersens verldsberömda HISTORISKA MUSEUM OCH WAXKABINETT
bestående av 9 grupper:
Grefve Labinsky's överfall af röfvare i Utalevs skog i Kurland den 18 april 1871, består af 4 figurer och äro uppställda utanför.
Kung Salomos Visa dom, består af 5 figurer.
DenHeliga Genov eva och hennes Gemål, grefve Sigfrid.(Framställande hennes barn och hind)
Maria Stuarts afrättning, i 4 figurer.
Skomakaren och hans tvenne lärlingar på verkstaden, består av 3 figurer.
Dern spanska inqvisitionen och dess tortyrredskap använda mot den beryktade giftblanderskan Johanna Grei från Förde vid Bremen, som förgiftat 3 sina män.
Den döende republikanaren på valplatsen vid Mars la Tour i det sista fransk-tyska kriget.
Den sköna Helena.
Det sofvande barnet.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt i Wadstena hos A. Norén 1875.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1875
G. Anderstedt från Stockholm:
Konst- och VAXFIGUR-KABINETT med figurer i menniskostorlek.
Fyra afdelningar: De tolf Apostlarna, Oljoberget, Jesu graf, Uppståndelse och Himmelsfärd & Maria Magdalena och Maria Jakobi.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos C.J. Lundgrens Enka i Jönköping 1875.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos C. A. Kindwal l i Varberg 1877.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hosA. Peterson & Son i Kalmar 1882.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hosA. Peterson & Son i Kalmar 1885.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Carl Kjellin & C:ni i Karlstad 1888.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JÖNKÖPING 1875:
J. A. Lützes MEKANISKA AUTOMATISKA KONST-UTSTÄLLNING
å Jönköpings Teater 1875.
I två afdelningar. Första Afdelningen: Konung Carl XV i kroppsstorlek, Påven Pius IX - hans ögon äro rörliga, Furst Bismark v on Schönhausen, En Vierländsk Blomsterflicka, Skogs- eller Hundmänniskan, Den döende Zuaven, Den hvilande oskulden, Kejsar Napoleon III. Alla dessa figurer äro i vax förfärdigade i Paris, mekaniskt rörliga och i kroppsstorlek, så att man tror dem vara lefvande.
Andra afdelningen: Bl a Apan som fotograf & Lindanserskan.
Högaktningsfullt J. A. Lütze från Stockholm.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hosC. J. Lundgrens Enka i Jönköping 1875.
De understrukna figurerna finns bevarade i den samling,som nu 1999 visas på Historiska Museet!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPSALA 1875:
A. Lütze's MEKANISKA AUTOMATISKA KONST- och VAXUTSTÄLLNING på Waksalagatan N:o 15 i Upsala 1875
Konung Carl XV i kroppsstorlek.2. Apan som fotograf.3. Den italienska Inqvisitionen. 4. En sjungande stare. 5. Fyra quittrqnde foglar. 6. Lindanserskan. 7. Påven Pius IX - hans ögon äro rörliga. 8. Furst Bismark v on Schönhausen, 9. En Vierländsk Blomsterflicka, 10. Skogs- eller Hundmänniskan,11. Den döende Zuaven, 12 Den hvilande oskulden, 13.Kejsar Napoleon III.
Entré 50 öre, hälften för barn. Hvarje besökande erhåller en present.
Albert Lütze från Stockholm.
(Dvs Albert Andreas Lütze,modellör, 1831 - 1898, gift med Johanna Willard, 1835 - 1909.)
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Esaias Edqiusts Boktryckeri i Upsala 1875.
De understrukna figurerna finns bevarade i den samling,som nu 1999 visas på Historiska Museet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPSALA 1876:
ALBERT LÜTZES eleganta PLASTISKA MUSEUM och den s.k. Heliga Spanska Inqvisitionen i Upsala i Fröknarna Folkers gård, Waksalagatan, i ett derstädes uppfört Tält 1876.
Ej förut förevisadt härstädes!! (Kan beses af både Herrar och Damer) Äfven förevisas en mängd mekaniska figurer i kroppsstorlek. Entrée 50 öre. Extra Anatomiskt Museum (endast för männer) Entrée 25 öre. Högaktningsfullt ALBERT LÜTZE från Stockholm.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPSALA & WEXIÖ 1876:
ALBERT LÜTZES briljanta och högst intressanta Mekaniskt PLASTISKA MUSEUM och den s.k. Heliga Spanska Inqvisitionen samt EXPOSITION UNIVERSELLE å Rådhussalongen i Wexiö under marknaden 1876.
Entrée 50 öre. Barn och Tjenstefolk 50 öre.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt å Smålandspostens Boktryckeri i Wexiö 1876.
Okatalogiserad och likalydande kataloger i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckta hos Esaias Edquists boktryckeri i Upsala 1876, hos C. Forssells Boktryckeri i Karlstad 1876 och hos Esaias Edquists boktryckeri i Upsala 1877.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1876:
S:t Petersburger Anatomiska MUSEUM m.m., m.m.
VÄGVISARE GENOM S:t Petersburger Anatomiska MUSEUM m.m., m.m. Pris 25 öre.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt 1876.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESKILSTUNA 1876:
J. L. Andersén's Konst- och Vaxkabinett bestående af mekaniskt rörliga Figurer i kroppsstorlek.
1. En furstinna af Zansibar. 2. Den andhämtande sköna. 3. Den döende Zouaven. 4. Det skrikande barnet. 5. Den döende turkos. 6. Cameliadamen. 7. De olika menniskoracerna.
Dessutom exposition universelle, fotografisk framställning af land och haf på 120 transparanta bilder i tio cameror.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt å Eskilstuna tidnings tryckeri i Eskilstuna 1876.
(Detta vaxkabinett verkar vara det samma som från 1827 till 1842 ställdes ut av Nic. U. Möller, från 1851 - 1859 ställdes ut av Chr. F. Möller, 1860 ställdes ut under namnet Det Nordiska och Syländska MEKANISKA KONST-OCH VAXMUSEET (f.d. C. F. Möllers), nu 1875-1876 som J. L. Anderséns verldsberömda, 1876 som C. Kruses verldsberömda, 1877 som Enkefru Kruses verldsberömda och 1891 som L. Lamboüs verldsberömda! 64 års resande från utställning till utställning under 7 olika namn!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WADSTENA 1876:
C. Kruses verldsberömda HISTORISKA MUSEUM OCH VAXKABINETT.
Grefve Labinskys öfverfall af röfvare i Utalevskog i Kurland, Kung Salomos visa dom, Den heliga Genoveva och hennes gemål grefve Siegfried (Framställande hennes barn och hind) Maria Stuarts afrättning, Skomakaren och hans tvenne lärlingar, Denspanska inkvisitionen och dess tortyredskaper, Den döende republikanaren & Den sköna Helena.
Program i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hosA. Norén i Wadstena 1876 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JÖNKÖPING 1877:
T. Lütze J.ors Mekaniskt Plastiska Utställning och Museum i ett derstedes uppfört större tält vid Skolparken i Jönköping 1877.
Affisch med i stort sett samma innehåll och utseende som Albert Lützes affischer här ovan, men ned ny förevisare och följande tillägg:
"Denna utställning har under sommaren varit förevisad i Stocholm samt der vunnit bifall af de talrika besökande oc h hoppas man äfven detsamma härstädes. Högaktningsfullt T. Lütze J:r."
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos C. J. Lundgrens Enka i Jönköping 1877.

Här dyker han första gången upp i denna kronologi uppbyggd av funna och ovedersägliga bevis!
Thiodolf Helmfrid Baptist Leonard Lütze, fyrverkare, född 1855, son till Albert Andreas Lütze,modellör, 1831 - 1898, och Johanna Willard, 1835 - 1909.
Och förevisningsplatsen i Stckholm sommaren innan gästspelet i Jönköping är familjen Lützes Tivoli med Vaxkabinett och Kafé vid Alkärret på Djurgården.

"Alkärrets bakgårdsområde åt sjön uthyrdes på 1870-talet till ett mindre Tivoli. "
(Englund, Kay G. MINA DJURGÅRDSMINNEN FRÅN UNGDOMSTIDEN.
Stockholm: Hugo Gebers Förlag. Tryck Almquist & Wiksell. Uppsala 1938)

De här mindre tivolit är faktiskt ingenting mindre än Lützes familjetivoli, där Thiodolfs mor och fare nämns som ägare. Brodern Julius, en yngre bror i en stor syskonskara, arbetar senare upp sig till att bli krögare på Gubbhyllan en bit upp i Hasselbacken. På en bild av Alkärret från tiden ser man bredvid karusellen en provisorisk byggnad med skylten:
GRAND MUSEE DU PLASTIQUE!
Tydligen tycker den äldre Albert Lütze nu att det slitsamma livet med ett kringresande vaxkabinett inte längre är något för en man i hans ålder och skickar ut den 22-årige sonen på turné i stället. Tivoliverksamheten i vid Alkärret fortsättes ända fram 1895 och från 1883 finns det en historia:

"Jacob Schultheiss kommer till Stockholm och träffar den storvulne Thiodolf Lütze, som har ett litet tivoli vid Alkärret och som skryter med sina goda inkomster. Schuttheiss tackar för upplysningarna och hyr en öde tomt hundra meter därifrån och öppnar på den fd kolerakyrkogården fredagen den 3 augusti 1883 Tivoli i Gröna Lund".
(Andersson, Leif. Efterlämnade anteckningar om tivoli och annat.
Original i Cirkusarkivet på Guldgränd i Stockholm.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KRISTINEHAMN 1870-tal (antagligen 1877):
T.H. B. Lütze J:ors Vaxkabinett i
Thiodolf Lütze visar Ett stort plastiskt Wax-museum samt den spanska och italienska inqvisitionen och Thomas ryktbara och förskräckliga urverk eller HELVETESMASKIN, som dödade 200 personer i Bremerhaven 1873. EPOSITION UNIVERSELLE ÖFVER LAND OCH HAV. Extra anatomiskt museum (endast för Män).
(Affisch om marknadsnöjen vid Fastingen i Kristinehamn i Bildarkivet i Kristinehamn)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUNDSVALL 1877:
Enkefru Kruses verldsberömda HISTORISKA MUSEUM OCH VAXKABINETT.
Program(med samma innehåll som hos C. Kruse) i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Boktryckeri-Aktie-Bolaget i Sundsvall 1877.
(Detta vaxkabinett verkar vara det samma som från 1827 till 1842 ställdes ut av Nic. U. Möller, från 1851 - 1859 ställdes ut av Chr. F. Möller, 1860 ställdes ut under namnet Det Nordiska och Syländska MEKANISKA KONST-OCH VAXMUSEET (f.d. C. F. Möllers), 1875-1876 som J. L. Anderséns verldsberömda, 1876 som C. Kruses verldsberömda, 1877 som Enkefru Kruses verldsberömda och 1891 som L. Lamboüs verldsberömda! 64 års resande från utställning till utställning under 7 olika namn!)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WENERSBORG 1877:
Hartkopffs Geologiska, Ethnologiska och Anatomiska Museum i Wenersborg 1877.
Förevisas från och med Torsdagen den 6 juli 1877 å Stadshusets Festivitetssal.
Endast för vuxna herrar.
Tisdagen den 10 Juli förevisas Muséet endast för Damer.
Affischer i Kungliga blioteket i Stockholm tryckta hos Bagge och Petterson i Wenersborg 1877.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VARBERG 1877:
Fru Edla Hedin från Stockholm: Ett rörligt KONST- och WAXFIGUR-KABINETT med figurer i menniskostorlek.
DE TOLF APOSTLARNA, OLJOBERGET, Jesu Graf, Uppståndelse och Himmelsfärd & Maria Magdalena och Maria Jakobi.
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos C. A. Kindvall i Varberg 1877.

Nästan samma affischtext tio år senare utan namn på förevisaren:
DE TOLF APOSTLARNA, OLJOBERGET, Jesu Graf, Uppståndelse och Himmelsfärd & Maria Magdalena och Maria Jakobi.
Kabinettet förvisas vid belysning....har i Paris undergått en fullständig renovering.
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos C. J. Lundgrens Enkas Boktryckeri i Jönköping 1887.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖREBRO & SUNDSVALL 1877:
A. Eisfeldts KONST och VAX-KABINETT, bestående af mekaniskt rörliga figurer i kroppsstorlek.
Den läsan de munken, Den döende Zouaven , Mehemet Ali Pascha, Barnet med tvenne hufvud, En Nordamerikansk Indian, En Murra-Indian, En Morian, En Zulukaffer-krigare, En Hottetottsqvinna, En Mellanasier, En Holländsk Soldat såsom trumpetare (stående vid ingången), Mickel eller den rolige klockringaren (stående vid ingången), Två politiserande Herrar, Apan som fotograf, Lindanserskan, En Apa som trollkarl, Fem musikaliska amatörer,
Flygande foglar i ett rosenträd, Fyra grimacerande apor & Ett franskt-schweitziskt landskap.
Okatalogiserade kataloger i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckta hos Boktryckeri-Aktiebolaget i Sundsvall 1877 och hos Bohlinska Boktryckeriet i Örebro 1877.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖREBRO 1877:
F. Steins Plastiska Museum
KATALOG öfver F. Steins Plastiska Museum: Maria Stuarts afrättning, Bandithustrun Maria Monaco, Grupp efter gamla Testamentet, Krigarens hemkomst, Ålderdom skyddar ej för dårskap, Påfven Pius den Nionde, Jeanne d'Arc, Fursten Bismark, Den mekaniska Pariser-påfågeln. (Detta storartade konstverk är ensamt i sitt slag i hela verlden och förfärdigades 1772 i Paris. Det har i 100 år legat obegagnat på grund af en i mekanismen uppkommen oordning; men nu har det efter fyra års mödosamt arbete lyckats att få det åter i ordning.) Den sofvande Amor, Den bedjasnde Beduinflickan, S:t Vincent de Paul läsande i bibeln, Michel den rolige klockringaren. En holländsk soldat som trumpetare.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos Länstidningens Bok- och Sten-Tryckeri i
Örebro 1877.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MALMÖ 1879:
F. Steins Anatomiska Museum
Vägvisare genom F. Steins Anatomiska Museum m.m., m.m. Motto: Menniskan bör känna sig sjelf. Preparater och artificiella verk.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos C. A. Andersson & C:s Boktryckeri i Malmö 1879.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1880-tal:
Musée Polychrome, ett slags panoptikon, på Djurgårdstivoli
( Norlander,Emil. Djurgårdens Tivoli. Stockholm: Samfundet St Eriks årsbok 1936 sid 34.)
Det här är andra gången det dyker upp ett vaxkabinett på Djurgårds Tivoli i de anträffade papperen. Men dokumentationen är dålig och det kan ha visats flera stycken sedan ryssen Liphards vaxkabinett antändes av ett levande ljus 1850. Man får förmoda att Musée Polychrome hade fotogenlampsbelysning eller kanske till och med gasbelysning. Vad som är brandfarligast är svårt att säga, det beror på omständigheterna. 1850 var det en gardin, som kom för nära ljuset. Denna gång hände ingenting, annars hade vi vetat mer på grund av ett eldsvådereportage.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HERNÖSAND 1882:
N. Rasmussens ANATOMISKA MUSEUM (visat av J. E. Rasmussen & C:o)
Menniskan bör känna sig sjelf. Naturliga preparater bevarade i sprit. Födelseoperationer. Patologisk afdelning med t ex Quinliga könsdelarne efter samlaget.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos Hernösands-Postens Tryckeri-Aktiebolag i Hernösand 1882.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FALUN 1882:
H. Düringers Ceroplastiska och Anatomiska Museum
Mekaniska och plastiska figurer, Röda korsets Samaritverksamhet, Etnologisk samling med olika folkracer, Historisk samling med tortyrredskap, kejsare, tatuerade damer och mekaniska figurer som Amandada dansande med sabel, Pierrot med sin fästmö Stina oa.
Okatalogiserade kataloger i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckta i Falun 1882, Stockholm 1883, 1885 m fl.
Affisch Kristianstad 1894.
Affischer i Kungliga blioteket i Stockholm tryckta 1883, 1890, 1891,1892, 1894 & 1901 .
En tryckt katalog över ett vaxkabinett med mycket liknande innehåll som det Hartkopfska och med ett klistrat omslag märkt med gummistämpel H. DÜRINGERS PANOPTIKON & MUSEUM kom 1998 med posten från skådespelaren och boksamlaren Claes Jahnberg som donation till Arena Teater Institutets bibliotek. Med blyerts står på sista sidan:"Tryckt i Gefle? omkring 1890"
Granskar man katalogen närmare liggande bredvid Hartkopfs kataloger för Avdelning nr 1 och Avdelning nr 2 från 1903 finner man likheter, som antagligen inte beror på något mer än att tvenne vaxkabinett vänt sig till samma grossist. Katalogen över Hartkopfs avdelning 2 är som ett omredigerat nytryck av Düringers katalog.
Har den danske ägaren till Hartkops museum, Niels Nielsen, helt enkelt övertagit Düringers vaxkabinett och är det därför som han plötsligt är ägare till två vaxkabinett eller två avdelningar av ett vaxkabinett? Han kallar sina vaxkabinet åren efter 1895 omväxlande Nielsens och Hartkopfs, någon gång före detta Hartkopfs. Eller har Düringer hyrt en del av Hartkopfs museum oc h turnérar med det under eget namn? Eller har Düringer köpt Hartkopfs museum och säljer det sedan till Nielsen? Spår eller snarare villospår i denna spännande detektivutredning!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPSALA 1884:
E. Hoffman, konstmekaniker från Bamberg i Baden:
Nytt. MUSÉE de Mekanique de Paris. Nytt.
Mekaniska Konstverk och Automater.(bla Madame Sörensen från Köpenhamn, som dansarefter musiken)
Mekaniska Original-Konstverk. (bl a en gatuscen från Paris med över 500 rörliga figurer)
Mekaniskt rörligt Diorama.( Den Yttersta Dagen, Ringteaterns stora Brand,Den fruktansvärda öfversvämnbingen af staden Szegedin, den heliga staden Jerusalem, Den förfärliga jordbäfningen på ön Ischia.
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos Carl Kjellin & C:ni i Karlstad.
Dito. ! För första gången i Upsala! å Hr Wallins tomt vid Vaksalatorg.
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos Edv. Berlings boktryckeri i Upsala 1884.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEFLE 1886:
C. Dreymann, Mekaniker från Hannover: Rörligt Vaxfigur- och Konst-kabinett.
För första gfången i Gefle å tomten Nr 26 vid Drottninggatan (i hörnet af Salutorget)
1. Den heliga nattvarden. 2.I Getsemanne örtagård. 3-4 Jesu graf , uppståndelse och himmelsfärd. 5. Maria Magdalena och Maria Jacobi.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Otto Seranders Boktryckeri i Gefle 1886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÅGONSTANS före 1895?
P. S. Daniel: ETT STORT ANATOMISKT MUSEUM.
I HÔTEL BELLEVUE VID TYSKA TORGET
Samtliga Konstföremålen äro förfärdigade af Bildhuggaren, Herr P. S. Daniel, innehafvare af Den Kungliga Konstakademiens i Köpenhamn medaljer.
Endast för fullvuxna herrar. Samlingen består af 853 Konst- och naturföremål.
Bl a Den balsamerade, verkliga Julia Pastrana och hennes äfven balsamerade Barn.
Entrée 1 R:dr R:mt.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm utan angiven tryckort eller dito tryckår.
(Affischen måste vara efter 1895 då Gassner sålde mumierna i Wien och men inte från Håkon Jaeger Lunds turnéer i Sverige 1943-1953, för dåhandlade man inte in sig på vaxkabinett med Riksdaler Riksmynt.)
Källa: Bondeson, Jan. Medicinhistoriskt kuriosakabinett. Bokförlag:Kiviksgården AB. Redaktion:Inge Gärsgård. A B Ystads Centraltryckeri, Ystad 1992. ISBN 91-971188-3-4)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÅGONSTANS NÅGON GÅNG?
N. O. Jordans KONST- OCH VAX- FIGUR- KABINETT
förevisas med Kongl. Maj:ts allernådigaste Tillstånd i ett stort tält å Lindbladska gården vid Stora gatan. (Västerås?)
DE TOLF APOSTLARNA, OLJOBERGET, Jesu Graf, Uppståndelse och Himmelsfärd & Maria Magdalena och Maria Jakobi.
(dvs samma figurer som i Andersteds och även i Hedins kabinett)
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholmutan angiven tryckort och angivet tryckår.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÅGON MARKNAD NÅGON GÅNG?
Waxposseur Fleuther från Stockholm presenterar i denna instundande Marknad, följande af honom sjelf förfärdigade waxbilder, i Menniskors storlek, nämligen:..... E. Melian Pugascheff......Struense.....et Fruentimmer......
....i ett annat rum visas en Electrisk Maskine, med alla deras underlige verkningar.....Skådeplatsen är uti Gården N.o 48 på Slottsgatan.
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholm utan tryckort och tryckår!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖREBRO 1886:
C. Chr. Mortensens KONST- och VAXKABINETT. (Historiskt Museum)
1:sta afdelningen. Den första afdelningen, jag har äran att föreställa Eder, gifver en framställning af vår Herre Jesu Kristi födelse i stallet Bethlehem...... ....Getsemane Örtagård....
...Golgatha.... ....Kristi Graf i berget... ...Kristus reser sig och far, ledsagad af englaskaran, upp till himmelen.......Maria Magdalena och Maria Jacobi....
...Härmed, mina damer och herrar, är föreställningen slut. Har den, såsom vi hoppas, vunnit Edert bifall, bedja vi vi Eder vänligast att anbefalla oss åt andra.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hosLänstidningens Tryckeri i Örebro 1886.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEFLE 1887:
T. Kreutzbergs MUSEUM VARIETÉ
förevisas Å STORA HOLMEN från och med söndagen den 10 juli i en för ändamålet uppförd paviljong dagligen under kortare tid för fullvuxna och barn.
Muséet innehåller mer än 500 rariteter, vaxfigurer af berömda personligheter samt en utvald samling av konstalster.
Extra kabinett endast för vuxna. Jordbäfningarna i Italien. En Elektrisk Maskin. En Kalf med menniskohufvud och hundfötter.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Otto Serranders Boktryckeri i Gefle 1887.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SVENSKA LANDSORTEN 1887:
Thiodolf Lützes Vaxkabinett
Th. Lütze från Stockholm uppträder i landsorten i elegant tält och förevisar Ormbesvärjerskan, Alligatorn, olika ormar, Ringbjörn från Sibirien, panorama med nyaste händelserna, skjutbana, mekaniska tablåer och Vaxfigurer: 3-dubbel-mördaren från Skåne, Den lustige trumslagaren, Den dansande mormor. Under gudstjensten stängdt. Entré 35 öre.
(Originalaffisch i Arena Teater Institutets samlingar)

Här kan den skarpsinnige iakttagaren kanske se vad Thiodolf Lützes vaxkabinett innehöll vid denna förevisning. Det verkar inte särskilt mycket i jämförelse med beskrivningen av andra vaxkabinett. En tredubbel mördare från Skåne, som kanske kan vara den tredubble mördaren Åkesson. Några mekaniska vaxfigurer, dvs en lustig trumslagare och en dansande mormor, konkurerade med prästen så fort gudstjänsten var förbi.
Men han hade inte hela sin samling med sig, en del stod kvar på Djurgården, där hans mor kasserade in 25-öringarna. Mördaren och helvetesmaskinen, som fanns med på den tidigare presenterade affischen, hörde i så fall till dem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENERSBORG 1889:
Änkefru Bertha Kreutzbergs historiska, plastiska, etnografiska och anatomiska Museum.
I fru Caulvines hus vid torget på genomresa från Göteborg till Kristiania.
Kabinettet innehåller genomgående nyheter bl a Kunung Ludvig af Bayern, hvilken senare i ett anfall af vansinne störtade sig i sjön. Pluto från underjorden eller det talande hufvudet.Rånaren Strohhofer från Wien, Giullotine-snittet är synbart, Egyptisk mumie och torkadt menniskoskelett osv . osv.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Bagge och Petterson i Venersborg 1889.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1889:
SVENSKA PANOPTIKON öppnas vid Kungsträdgårdsgatan 18 i Stockholm.
"Figurerna modellerades i möjligaste mån "efter naturen". I Panoptikons katalog påtalas svårigheten att få vissa personer att sitta modell. Ett citat: "Det är inte lätt att förmå vederbörande personer att offra dyrbar tid för att underkasta sig besväret och obehagen vid upprepade sittningar för bildhuggare. . ."
Efter det att modelleringen var avslutad göt man figurerna- i vax, försåg dem med ögon av glas, peruker, mustascher etc. av riktigt hår och tidsenliga kläder. Dräkterna tillverkades ofta av samma skräddare och sömmerskor som anlitades av de porträtterade. I en del fall användes originalkläder. Bara kroppsdelar göts i vax, och i övrigt var kropparna uppbyggda med lärft, tagel och havstång på metallstomme.

Inredningarna till miljöerna beställdes hos olika hantverkare, vilket även gällde för möbler och annan rekvisita. Ofta anlitat var Lundholms möbelsnickeri i Stockholm. Den enda specialinredningen på Panoptikon var scenen med den kungliga familjen, för vilken man tillverkat en exakt kopia av Drottningens rum på slottet.

Det teatermässiga i de olika tablåerna underströks genom användningen av kulisser, uppbyggda och målade enligt dåtida scenteknik. Detaljerna utfördes i papier maché och i textila material, förstärkta med vass, mossa och andra växtdelar som gick att bevara.

Men vad som framförallt gjorde scenerna levande var den dramatiska grupperingen av figurerna. De var ofta formade i ett rörelsemönster, där mimiken, klädernas fall och den omgivande miljön tycktes ha genomgått en sekundsnabb förstelning. Till detta bidrog givetvis belysningen, vilken stundtals fick vaxytan att verka levande, snarlik människohud."
Lepp, Hans. SVENSKA PANOPTIKON. Stockholm: Samfundet St Eriks årsbok 1978.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEXIÖ 1891:
L. Lamboüs verldsberömda HISTORISKA MUSEUM OCH VAXKABINETT
Grefve Labinskys öfverfall af röfvare i Utalevskog i Kurland, Kung Salomos visa dom, Den heliga Genoveva och hennes gemål grefve Siegfried (Framställande hennes barn och hind) Maria Stuarts afrättning, Skomakaren och hans tvenne lärlingar, Denspanska inkvisitinen och dess tortyredskaper, Den döende republikanaren Den sköna Helena & Det sofvande barnet.
Program i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hosSm.-P:ns Boktr i Wexiö 1891.
(Enkefru Kruse tycks ha gift om sig med L. Lamboü och fört med sig alla figurerna från sin förre makes, C. Kruse, vaxkabinett, som från 1827 till 1842 ställdes ut av Nic. U. Möller, från 1851 - 1859 ställdes ut av Chr. F. Möller, 1860 ställdes ut under namnet Det Nordiska och Syländska MEKANISKA KONST-OCH VAXMUSEET (f.d. C. F. Möllers), 1875-1876 som J. L. Anderséns verldsberömda, 1876 som C. Kruses verldsberömda, 1877 som Enkefru Kruses verldsberömda. Det sofvande barnet tycks ha tillkommit i det nya äktenskapet, men finns faktiskt med redan 1827 och står1840 under beteckningen "11:o Ett från sömnen uppvaknande Barn". De kringresande vaxfigurerna har alltså färdats minst 64 år från marknad till marknad och tillfört sina ägare tolvskilling efter tolvskilling! 64 års resande under 7 olika namn!)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KALMAR 1891:
F. V. Lieders VAXKABINETT
För första gången här i Kalmar! Å Handlanden Andreas Petterssons tomt å Kaggensgatan, endast en kort tid. Intressanta framställningar af nyaste, märkligaste händelser:
N.o 1. Mordbrännaren och rånaren Philipsen och det mördade kontorsbudet Mayer framställda i vax i naturlig storlek.
N:o 2. Man ser hur Philipsen dödar kontorsbudet Mayer och derefter nerpackar honom i tunnan.
N:o 3. HERMAN ZEITUNG. Denne originelle man hittade på att låta sända sig i packlår från Wien till Paris, men på tullstatione n i Paris blef han upptäckt och måster naturligtvis i alla fall betala respengar.
N:o 4. Kronprins Rudolfs af Österrike och Baronessan Vetseras sjelfmord på skogvaktarbostället i Maierling den 30 januari 1889.
N:o 5.Löjtnant SIXTEN SPARRES och Fröken ELVIRA MADIGANS Sjelfmord i Taasinge skog Lördagen den 20 juli 1889.
På samma plats förevisas en GRÖNLANDS-SÄLHUND, 9 år gasmmal och väger 90 kilo, fångad vid Malmö af svenska fiskare.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos A. Pettersson & Sons Boktryckeri i Kalmar 1891.
Program i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos A. Pettersson & Sons Boktryckeri i Kalmar 1891.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RONNEBY 1891:
F. V. Lieders VAXKABINETT
För första gången här i Ronneby! Å Snäckbacken...etc
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos A. Pettersson & Sons Boktryckeri i Kalmar 1891.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WISBY 1891:
F. V. Lieders VAXKABINETT
För första gången här i Wisby! Utanför Söderport....etc
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Nya Tryckeriet i Wisby 1891.
F. V. Lieders VAXKABINETT
Ovilkorligen sista gången....etc
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Nya Tryckeriet i Wisby 1891.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WISBY 1891:
E. Hoffmans PANOPTIKON samt Anatomiska, Mekaniska och Historiska MUSEUM i Wisby. Förevisas i ett dertill uppfört stort tält på Hamnplatsen. Program: Dito.
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos P. A. Vassbergs Tryckeri i Wisby 1891.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORRKÖPING 1891:
P. Haggrens PANOPTIKON eller VAXKABINETT.
John Ericson, Röda Korsets samaritverksamhet, Robinson Crusoe, Negern Fredag, en Råget, Luftseglaren Kapten Rolla, Luftballongen, Fallskärmen, Löjtnant Sixten Sparre & Elvira Madigan.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt å Axel Norrmans Boktryckeri i Norrköping 1891.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1893:
Sundells NYA PANOPTIKON Hamngatan 18 B 1 tr. upp STOCKHOLM
KATALOG ÖVER ORIENTALISKA IRRGÅNGS-SALONGEN,
GROTT-SALON GEN, EDEN-SALONGEN och Sundells NYA PANOPTIKON Hamngatan 18 B 1 tr. upp STOCKHOLM.
Skaparen är skulptören R. Sundell, som förut i Sveasalens ornering visat prof på vad hans atelier förmår. Gamla Panoptikonfigurerna s sålda till Amerika före 1890!
Okatalogiserad reklam- katalog med pressklipp i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos Accidens-Tryckeriet i Stockholm 1893.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1893:
G.M. Schwartz FRENOLOGISKA SAMLING.
Efter den kände frenologen och Teknologiska Institutets grundläggare och förste direktör, professor G. M. Schwartz's död 1858 i hr Christian Hammers ego och förvarad i Röda Längan på Skansen. 1000 nummer bestående av kranier, skallar, dödsmasker i gips och vaxfigurer av konungar, dårar och kända skådespelare o a.
Tidningsartikel ur Sv dagbl av Hugo Samzelius bland okatalogiserad kataloger i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt juni 1893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WESTERVIK 1894:
L. Köhns vackra och storartade Konst- och Vaxkabinett
1. Kristi födelse. 2. Den heliga nattvarden. 3. I Getsemane örtagård. 4. Jesu Graf , uppståndelse och himmelsfärd. 5.Maria Magdalena och Maria Jacobi.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos P. A. Wassbergs Tryckeri 1892.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hosC. O. Ekblad & C:o i Westervik 1894.
Under olika direktörer färdas Jesus gjord i vax och hela hans historia genom den svenska landsorten genom tiderna, här heter direktören L. Köhn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEXIÖ 1895:
Hartkopffs Vaxkabinett och Anatomiska Museum
Vaxkabinettet och Anatomiska Muséet i Wexiö.(antagligen Hartkopfs)
Originalaffisch tryckt i Wexiö på Smålandspostens Boktryckeri i Arena Teater Institutets samlingar
Hartkopffs Vaxkabinett och Anatomiska Museum
Den danske billedhuggeren Styrman Daniel från København modellerar anatomiska preparat för det Hartkopfska Museet.
Hartkopfs Museum, Avdelning 1, indehaver Niels Nielsen:
Utställningskatalog 1903.
København: Triers Bogtrykkeri (G.L. Lind & Numa Frænkel) Troligen 1903.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÄSTERÅS 1895:
N. Nielsens COLOSEUM, PANOPTIKON OCH ANAT. MUSEUM å Tivoliplatsen i VÄSTERÅS 1895:
20 juli - 28 juli 1895 visas N. Nielsens COLOSEUM, PANOPTIKON OCH ANAT. MUSEUM å Tivoliplatsen i Västerås.
((Originalaffisch tryckt i Vesterås 1895 på Vestmanlands Allehandas Boktryckeri i Arena Teater Institutets samlingar)
Här är det alltså Niels Nielsens vaxkabinett som ställs ut och inte Hartkopfs!
Om det inte är Hartkopfs, som har en obetald tryckeriräkning liggande hos Vestmanlands Allehandas Tryckeri och därför måste kalla sig Nielsens? Ett beteende jag som fd teaterdirektör har full förståelse för.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1895:
N. Nielsén: Panoptikon, Anatomiskt Museum. Hamngatan 38, f.d.Aqvarium. i Stockholm 1895.
Katalog N:o 1 öfver Patologiska Afdelningen och Naturfenomen. Vägledning till själfbevarelse för att undgå en tidig död. Motto: Helsa är bättre än guld!
Naturfenomen bl a Juliana Pastrana, apmänniska från Schwartzwald, Christina Guldbrandsen, idiot, En Cyklop & En flicka med dubbel näsa, från Stockholm.
Patologiska preparater som mässling, Fnat & Spetälska.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm och i Arena Teater Institutets samlingar tryckt å Gullberg och Hallbergs Boktryckeri i Stockholm 1895.
STOCKHOLM 1895-1898:
Hartkopffs Vaxkabinett och Anatomiska Museum
f.d. Hartkopfs Anatomiska Museum i f.d. Aquarium vid Café Flora på Hamngatan 38 i Stockholm.Efter ett tag annonseras det som Nielsens Museum!
I tidningsannonserna bild av Grupp 901: En Gorilla som bortförer en ung hvid pige från "avdelning 1" av Hartkopfs Mueum.
Samma gorilla spökar också på affischen till H. Düringers Ceroplastiska (Vaxplastiska) & Anatomiska museum i Kristianstad 1894!
Originalannonser och räkenskaper i Arena Teater Institutets samlingar.
1895 börjar det alltså hända saker. Det drar ihop sig till Stockholmsutställningen 1897 och alla , som vill tjäna pengar på de tillströmmande folkmassorna drar sig till huvudstaden. Niels Nielsen, innehavare av de Hartkopfska Muséer (Obs! Pluralis!) , lockas också dit. Han hyr fd Aquarium på Hamngatan 38 och med 13 rustvagnslass körda av Fredr. Joulin. Hyrkusk kommer han från Djurgården till Hamngatan. Tydligen har han på Djurgården haft någonting att göra med J. Schuldheis på Gröna Lund för på julafton 1895 betalar han en räkning på det enorma beloppet 130 kronor och 95 öre till honom för utfört arbete och material. Från den 22 december betala han en hyra på 75 kronor i månaden till en E.M.Eklund.
Vilken avdelning av det Hartkofska museerna han visar eller om han visar båda är svårt att säga, men av annonserna verkar det som om delar av båda avdelningarna finns med.Ibland tycks han visa ett eget Vaxkabinett, som heter Niels Nielsens. En av tryckeriräkningarna från perioden visar att han låtit trycka två olika kataloger, nr 1 och nr 2. Ingen av dessa hade ännu påträffats under detektivarbetet förrän samma dag som de kom fram bland okatalogiserad oegentlig konst på Kungliga Biblioteket. Just den dagen ramlade två ex avsamma kataloger ut ur en låda, som packades upp på Historiska Museet. Och katalogerna gällde Niels Nielsens vaxkabinett, inte Hartkopfs. Av en affisch från samma Kungliga Bibliotek framgår att Niels Nierlsen samtidigt som han haft vaxkabinett öppet i Stockholm har han turnérat i landsorten bl a till Malmö. En offert på en tältfasad från en målarfirma gäller antagligen utställningstältet i Malmö. (Se f ö Niels Nielsen!)
Efter utställningsperioden 1895-1898 fraktas tydligen en del saker tillbaks från Hamngatan till Gröna Lund, för alla räkningar och verifikationer från perioden hamnar i botten på en av Thiodolf Lützes efterlämnade lådor och har sedan dess ordnats och satts i pärmar av den undersökande detektiven, som på annat ställe redovisar för vad de innehåller.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1895:
N. Nielsén: Panoptikon, Anatomiskt Museum. Hamngatan 38, f.d.Aqvarium. i Stockholm 1895.
Katalog N:o 2 : Den onda vägen. Skildring af ett lif genom frestelser och fall.
1. Ett lyckligt hem. 2. Fallet. 3. Förbrytelsen. 4. Arresteringen. 5. Konfrontationen med den mördades lik. 6. Afskedet i fängelset. 7. På schavotten.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm och i Arena Teater Institutets samlingar tryckt å Gullberg och Hallbergs Boktryckeri i Stoc kholm 1895.

Ovanstående två kataloger finns också tryckta 1896 på samma tryckeri för Utställningen, Malmö. Bland Niels Nielsens efterlämnade papper från det samtidigt öppna Museet på Hamngatan 38 finns en offert från en målarfirma på en tältfasad. Den fasaden har antagligen kommit till utförande i Malmö 1896.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORRKÖPING 1896:
A. Frisch: D:r Nansens Nordpolsexpedition
Dr Nansen i vax, utfördt af den största Konstanstalt i München i tio olika afdelningar
i ett elegant uppfört Tält i Hôtel W6' Trädgård
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Östergötlands Dagblads Tryckeri i Norrköping 1896.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1896:
Thiodolf Lützes Vaxkabinett
Thiodolf Lütze får 1896 flytta med sitt vaxkabinett från förlustestället Alkärret, där Stockholmsutställningen 1897 skall byggas, till Gröna Lund.
Alkärret innehade han tillsammans med sin moder.
(Sundborg, Åke. Gröna Lunds Tivoli femtio år. Stockholm: Iduns Tryckeri AB, 1933.
sid 50 & 95 ff)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JÖNKÖPING 1897 :
E tt sönderfallande fragment av en vaxkabinettsaffisch tryckt på J. Jahns Boktryckeri i Jönköping 1997 med en försvunnen underskrift efter det vanliga Högaktningsfullt som slutar med ........N tyder på att det är Niels Nielsen, som är ute och far. Men med vilket vaxkabinett?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WESTERVIK 1898 &1900:
Föreningen "IDOGHET"
Förevisning af ett lefvande Vaxkabinett med Solosång, Deklamation samt Musik af Amatörkapell.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos C. O. Ekblad & Comp. Westervik 1898.
Israel Dubowsky, den från Polen invandrade professorn och förenin gen "IDOGHET"
Förevisning af ett lefvande Vaxkabinett med Solosång, Deklamation samt Musik af Amatörkapell.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos C. O. Ekblad & Comp. Westervik1900.
(Detta är alltså en parodi på ett riktigt vaxkabinett, gjort på en scen med levande människor stående i poser.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FREDRIKSSTAD 1900:
Vaxkabinett i Fredriksstad?
(Per Edströms ofullständiga anteckningar från 1960-talet)
Bevisunderlaget till denna anteckning har fullständigt försvunnit någon gång de senaste trettio åren, tjuven kan vara en bobyggande mus, som gjort sängkammare av en affisch!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORRKÖPING 1901:
Hartkopffs Vaxkabinett och Anatomiska Museum
Hartkopfs Vaxkabinett visas vid Östra Stationen i Norrköping.
(Originalaffisch tryckt i Norrköping i Arena Teater Institutets samlingar)
Niels Nielsen tycks nu ha lämnat Stockholm med en vaxkabinettsavdelning och givit sig iväg söderut!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HELSINGBORG 1901:
Hartkopffs Vaxkabinett och Anatomiska Museum
Hartkopfs Panopticon & Anatomiska Muséum visas vid Varmbadhuset i Helsingborg.
((Originalaffisch tryckt på Helsingborgs Typografiska Anstalt 1901 i Arena Teater Institutets samlingar)
Man kan följa Hartkopfs Museum på sin färd söderut på väg till Danmark och København. Vad han kommer att visa i København året efter är faktiskt Hartkopfs Avdelning nr 1!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KØBENHAVN 1902:
Hartkopffs Vaxkabinett och Anatomiska Museum
"Avdelning 1" av "Det Hartkopfske Museum " på St.Thomas vid Fredriksbergs allé i København och året efter (1903) i de danska Provinserne.
Hartkopfs Museum, Avdelning 1, indehaver Niels Nielsen: Utställningskatalog 1903.
København: Triers Bogtrykkeri (G.L. Lind & Numa Frænkel) Troligen 1903.
Arena Teater Institutets arkiv, Värmdö.
"Mindre vaxkabinett och anatomiska-patologiska museer hade ofta kommit till Købehavn o ch under 1902 och 1903 visades det hittills största etablissemanget av denna sort. Det var Hartkopfs Museum, som inrymdes i en träbyggnad vid förlustelsestället "St. Thomas" i Fredriksbergs Allé. Här visades en mängd preparat med exempel på sjukliga förändringar i mänskliga organ och en stor samling tortyrredskap med beskrivning av användningssättet. Dessutom fanns en serie avbildningar av urvärldens djur, en etnologisk avdelning med folktyper, några figurer och grupper av figurer i dramatiska situationer och ett porträttgalleri."
Varnild, Ib. "DE GLADE HALVFEMSERNE" i Vore Bedste Foreldrers Tid.
København: Nationalmuseet 1970. Sid 95.
IbVarnild skriver ingenting om vilket år denna redogörelse av olika preparat omfattar. 1902 visades Hartkopfs Avdelning 1 och 1903 visades Hartkopfs Avdelning 2, nämligen den som visades i St. Petersburg 1902 och som i katalogen för Avdelning 2 kallas "Hovedstadsafdelningen"! En kontroll visar att det är avdelning 2, visad 1903 som beskrives.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S:T PETERSBURG 1902:
Hartkopffs Vaxkabinett och Anatomiska Museum
"Avdelning 2" Hovedstads-Afdelningen av "Det Hartkopfske Museum " ställs ut i St. Petersburg.
Hartkops Museum, Avdelning 1, indehaver Niels Nielsen: Utställningskatalog 1903.
København: Triers Bogtrykkeri (G.L. Lind & Numa Frænkel) Troligen 1903.
Arena Teater Institutets arkiv, Värmdö.
Det var tydligen till St. Petersburg, som Niels Nielsen skickade Hartkopfs avdelning 2, sedan han visat den i Stockholm, kanske tillsammans med hela eller delar av avdelning 1, till 1898.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KØBENHAVN 1903:
Hartkopffs Vaxkabinett och Anatomiska Museum
"Avdelning 2" Hovedstads-Afdelningen av "Det Hartkopfske Museum " kommer till København från St. Petersburg
Hartkops Museum, Avdelning 1, indehaver Niels Nielsen: Utställningskatalog 1903.
København: Triers Bogtrykkeri (G.L. Lind & Numa Frænkel) Troligen 1903.
Arena Teater Institutets arkiv, Värmdö.
Varnild, Ib. "DE GLADE HALVFEMSERNE" i Vore Bedste Foreldrers Tid.
København: Nationalmuseet 1970. Se sid 95.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINLAND 1903:
Hartkopffs Vaxkabinett och Anatomiska Museum
"Avdelning 2" av "Det Hartkopfske Museum " ställs ut i Finland.
Hartkopfs Museum ,Avdelning 2.,(Hovedstads-Afdelningen), Niels Nielsen, indehaver ad de Hartkopfske Museer: Utställningskatalog 1903.
Aarhus: Reklametryckeriet (Bausch & Petersen) Troligen 1903.
Arena Teater Institutets arkiv, Värmdö.
SKYLTAR FRÅN EN FINSK UTSTÄLLNING AV ETT ANATOMISKT MUSEUM FINNS BEVARADE I THIODOLF LÜTZES EFTERLÄMNADE LÅDOR!
Det är ett av de bevarade spåren efter Hartkopfs Avdelning 2, som tydligen flyttats västerut från Finland och hamnat i Sverige och där kanske hos Thiodolf Lütze på Gröna Lund! Men vart har Gorillan tagit vägen? En tom tygpåse märkt GORILLA är allt som finns kvar i samlingen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM & SVENSKA LANDSORTEN 1903:
Hartkopffs Museum (Huvudstads-Adelningen.) visas av Niels Nielsen i Stockholm 1903.
Hartkopfs Panoptikon och anatomiska Museum visas av Niels Nielsen i svenska landsorten 1903.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos Gullberg & Hallberg boktryckeri i Stockholm 1903.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MALMÖ 1905:
Hartkopffs Museum visas av innehafvaren Niels Nielsen .
I katalogen finns exakt samma nummer som fanns i Niels Nielsens vaxkabinett vid utställningen i Malmö 1896.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt å Skånetryckeriet i Malmö 1905.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JÖNKÖPING 1906:
Paulo's stora internationella Plasticon och Anatomiska Vaxmuseum
Å Limugnen i en därstädes uppförd byggnad. Största ambulerande museum i sitt slag! Första rangs sevärdhet! Nyligen kommet till Sverige från Leipz ig, där det under stor tillslutning förevisats en längre tid.
Innehåller ett stort antal grupper och figurer af de förnämsta modellörer och mekaniker i Europa, såsom Hammer i Dresden, Gabriel i München och Götzes Modellage Plastique i Gand (Belgien) m.fl. Mästerverk i vaxteknik, modellörkonst och mekanik, så naturligt framställda att de synas lefvande. En stor del deraf prisbelönta i München, Wien och Paris. Alla existerande människoraser, Berömda personligheter och Krönta hufvuden. Nyheter från Rysk-Japanska kriget. Dreyfus-processen. De sammanvuxna tvillingarna. Personligheter från Boerkriget.
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos Tryckedrifören. Småland i Jönköping 1906.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KALMAR 1906:
Paulo's stora internationella Plasticon och Anatomiska Vaxmuseum
Vid Söder Port...etc
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos Tidn. Barometerns A.B. Tryckeri i Kalmar 1906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖREBRO 1906:.
KATALOG öfver Paulo's stora internationella Plasticon och Anatomiska Vaxmuseum
Tisdagar är den Extra-Anatomiska Afdelningen tillgänglig endast för Damer.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt hos Littorin Ryden Boktr. Örebro utan angivet årtal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORRKÖPING & JÖNKÖPING 1906:
Prof. D:r Neumanns Vetenskaplig Anatomisk Special-Utställning.
Frestelserna i en en storstad och dess följder. Utställning i fotografi- och vaxbilder till lärdom och befrämjande af hygienisk vård samt kännedom om de smygande sjukdomar hvilka lura på människans hälsa, af Prof. D:r Neumann, keserl. hofråd, under medverkan af framstående auktoriteter.
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholmtryckt hos Norrköpings Förlags och Boktryckeri-Aktie-Bolag 1906.
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholmtryckt hos Smål. Alleh:s Tryckeri i Jönköping 1906.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNKEDAL 1906:
Det sensationellaste VAXKABINETTET i Sverige.
Det sensationellaste VAXKABINETTET i Sverige har anlänt hit och förevisas i tält, uppsatt i Stale, Lördagen och Söndagen den 21 och 22 april. Vaxkabinettet innehåller en naturtrogen framställning af Postrånmordet vid Haparanda, då Brefbäraren Carl Emil Åberg från Haparanda mördade postiljonen Abrahamsson och skjutsgossen Harrioja. På samma ställe förevisas Sveriges minste man Carl Axel Gustafsson från Småland. Pistolskjutning. Ring- och Kägelkastning. m.m. m.m. Allmänheten inbjudes. Alle man ur huse'!
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholmtryckt hos F. L. Schewenius i Munkedal 1906.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORRKÖPING 1907:
Castans PLASTICON OCH ANATOMISKA MUSEUM
Panopticon-Afdfelning med olika människoracer, plastiska och mekaniska konstverk, bl a Juliana Pastrana och Kameliadamen, Medeltidens inkvisitionskammare och professor Röntgen.
Naturvetenskaplig-Anatomisk Afdelning med Samaritlära, figurer i kroppsstorlek, olika sjukdomar och Osteologi med kranier, egyptisk mumie oa.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt i Norrköping 1907, Tryckeriföreningen Norrköping.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JÖNKÖPING 1908:
E. Ekströms EDAURDS PANOPTIKON OCH ANATOMISKA VAXMUSEUM
Chromoplastiska grupper och personer som kungar, kejsare, verldens störste svindlare den danske finansministern Alberti, Eugen Schauman, vilken sköt Bobrikoff, bombkastaren från Amalthea, Anton Nilsson och Rödlufvan och Vargen.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt å Vestkustens tryckeri i Varberg 1909.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Smålands Folkblads tryckeri i Jönköping 1908.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALLSTENA MARKNAD 1911:
Vaxkabinett på VALLSTENA MARKNAD 1911
Här följer en beskrivning av ett av det minsta kringresande vaxkabinettet i svensk marknadshistoria:
"Ett arrangemang från något senare tid var dessutom ett vaxkabinett med rånmördaren Johan Alfred Ander från Stockholm, som av rättades den 23 november 1910 eftrer det att han med ett besman slagit ihjäl 25-åriga fröken Victoria Hellsten, anställd som kassörska vid Gerells Växelkontor vid Malmtorgsgatan, samtidigt som han stulit 6.000 kronor.
Den man som reste omkring med vaxkabinettet hade låtit göra en vaxdocka av såväl mördarensom hans offer. Den unga kvinnan låg blödande i sin kista och intill stod den anklagade med ett besman i sin hand. På en skylt bredvid låtit texta orden han skulle ha fällt straxt före avrättningen i giljotinen: "Jag är oskyldig!"
Denna avrättning, som var den sista i Sverige, hade liksom det ruskiga rånmordet väckt stor förbittring och avsky i hela landet. och det sägs att tillströmningen av besökare, som ville se det kusliga arrangemanget i tältet skulle ha varit mycket stort."
(Andersson, Leif. Efterlämnade anteckningar om tivoli och annat.
Original i Cirkusarkivet på Guldgränd i Stockholm.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1912:
Thiodolf Lützes Vaxkabinett
Beyron Carlsson skildrar 1912 i HELA STOCKHOLM Tiodolf Lützes Vaxkabinett på Gröna Lund så här:
Vaxkabinettets medverkande ha dock ännu mindre; bara en omgång kläder då och då samt kanske ett nytt helskägg, när omständigheternas kraf göra nödvändigt att general Moltke blir boerpresidenten Krüger. Det är inte så lätt ändå att få affären ekonomiskt balanserad, ty hufvudstadspubliken är otacksam och sorgligt blaserad samt visar tendenser att försmå de njutningar, som talrikt erbjuda sig. Till exempel den sköna spanjorskan Esmeralda, som sitter förtärande skön i sitt glasskåp och rör på ögonen precis som en riktig människa, eller Abdul Hamids favoritslafvinna, som ligger vällustigt utsträckt i sin glaslåda, medan den bedårade åskådarens blick förstulet smyger sig till den halfblottade bildskönå barmen. Den höjes och sänkes sakta medan öm trånad står att läsa i hennes blick -hr Pettersson, hur kan ni motstå att offra en 25-öring för så himmelsk fägring!

Men, det är så gammalt, invänder hr Pettersson med en grimas. Min bästa herre, svarar ägaren af vaxkabinettet, gör man inte allt för att förse er med aktualiteter? Var så god och se, tillfogar han och pekar på mördargalleriets långa rad, som flankerar en vägg, välförsedt med primörerna af brottslingstyper. Är inte detta spännande som ett Nick Carter-häfle eller en brottmålssession i råstun?''
Ander, makarna Gould, Nordlund, Åberg, Åkesson m. fl., mördare hvarenda en, skulle tro att det duger. Och precis lika som de gingo och stodo här i lifvet innan de nackades. Är det någon som tviflar, har man till benägen kontroll satt som kontramärke på rocken deras ur tidningarna klippta porträtt, en konfrontation som naturligvis verkar överväldigande.

Åskådaren ögnar icke utan en hemlig rysning det kusliga ledet bofvar, som här fått sitt straff äfven efter döden. Och han betraktar nästa nummer, trepanering af ett människohufvud, eller en brännvinsdrinkares mage vänd ut och in i all sin vederstyggliga ohygglighet. Sen hjälper det inte att han ställer sig framför de komiska speglarna eller att jättepositivet utanför klämmer i med Den lustiga kopparslagaren.
Han är ändå så melankolisk att han helst skulle vilja gå och ta sig en sup, om det bara funnes någon på platsen.
(Carlsson, Beyron. HELA STOCKHOLM. Stockholm: Albert Bonniers Förlag 1912.)

Tiodolf Lütze trycker åren 1900 -1914 en särskild katalog över sin anatomiska avdelning.
Tiodolf Lützes Mekaniska och plastiska Utställning samt Anatomiska Museum:
KATALOG Öfver anatomiska Museum. Endast för vuxna, tryckt hos GULLBERG & Hallberg i Stckholm 1900 och hos Stockholms Bokindustri A.B. i Stockholm 1907. Katalogoriginal i Kungliga Biblioteket i Stockholm.
Tiodolf Lützes Mekaniska och plastiska Utställning samt Anatomiska Museum:
KATALOG Öfver anatomiska Museum. Endast för vuxna, tryckt hos Walinders tryckeria Aktiebolag i Stockholm 1904 & hos Stockholms Bokindustri-A. B i Stockholm 1914 . Katalogoriginal i Arena Teater Institutets arkiv, Värmdö.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KALMAR 1913:
Hartkopffs Museum (Huvudstads-Adelningen.) visas av Niels Nielsen.
I katalogen finns exakt samma nummer som fanns i Niels Nielsens vaxkabinett vid utställningen i Malmö 1896.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt åT idn. Barometerns A.-B. Tr. i Kalmar 1913.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KALMAR 1913:
Hartkopfs Panoptikon och anatomiska Museum.
Största resande Vaxkabinett. Undertecknat Niels Nielsen, innehavare af de Hartkopfska museerna.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm tryckt hos Tidningen Kalmar A. B-s Boktryckeri i Kalmar 1913.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖSTERSUND 1914:
Hartkopffs Museum visas av innehafvaren Niels Nielsen .
I katalogen finns exakt samma nummer som fanns i Niels Nielsens vaxkabinett vid utställningen i Malmö 1896.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt å John Hagbergs Boktryckeri i Östersund 1914.
Detta är det sista avtrycket i spåret efter Hartkopf! Eller är det Niels Nielsens fotspår?
Jean Nissen"Der Gaulerkönig" ,född 1858, fd impressario för "det bekanta Hartkopfska Museet"blir blir i början av seklet loppcirkusdirektör på Gröna Lunds Tivoli i en lokal bredvid Lützes Vaxkabinett.
(Sundborg, Åke. Gröna Lunds Tivoli femtio år. Stockholm: Iduns Tryckeri AB, 1933, sid 95)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JÖNKÖPING 1915:
Hartwicks Panoptikon och Anatomiska Vaxmuseum i Jönköping 1915.
Östra Storgatan 21.
Från och med den 2 jan. 1915.
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt å Lundgrenska Boktryckeriet, Gustaf Lundin, Jönköping 1915.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESKILSTUNA 1920:
Hartwicks ORIGINALUTSTÄLLNING OCH ANATOMISKA MUSEUM i Eskilstuna 1920.
Panoptikon och Anatomiska Vaxmuseum. Extra kabinett endast för vuxna.
Övriga Tivolinöjen.
Affisch i Kungliga Biblioteket i Stockholm tryckt å Tryckeriaktiebolaget Folket i Eskilstuna 1920.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1920:
Thiodolf Lützes Vaxkabinett
Vaxkabinettet på Gröna Lund stängs och figurerna packas ner i sina lårar någon gång omkring 1920 .
(Sundborg, Åke. Gröna Lunds Tivoli femtio år.
Stockholm: Iduns Tryckeri AB, 1933. sid 95)
Thiodolf Lütze dör 1926.
(Sundborg, Åke. Gröna Lunds Tivoli1883-1933 sid 95 f)
I bouppteckningen efter Thiodolf Lütze tas ett omodernt vaxkabinett upp till ett värde av 500:- kronor. 9 luftbössor värderas till 200 kronor och 5 luftpistoler till 75 kronor.
(Jonas Bergs anteckningar i Arena Teater Institutets arkiv)
Fyrtio år senare blir den nye ägaren till detta omoderna vaxkabinett, teaterdirektören Per Edström, av vänlig och något berusad man från Wien bjuden en million kronor för det som 1926 ansågs värt femhundra. Det generösa anbudet avvisades dock som varande allt för lågt och sedan dess har samme teaterdirektör bara haft utgifter för milliontillgången.
(Per Simon Edströms eget lilla minne)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1924:
SVENSKA PANOPTIKON vid Kungsträdgårdsgatan 18 i Stockholm stänges den 9 mars 1924. Den 18 mars 1924 säljes alla vaxfigurerna på offentlig auktion.
TIDNINGSBILD AV AUKTION
Svenska Dagbladets årsbok, händelserna 1924. Stockholm 1925.

Panoptikon stängdes den 9 mars 1924. Den 18 samma månad ägde en ryktbar auktion rum, då vaxfigurerna såldes. Enligt tillgängliga uppgifter torde icke alla vaxfigurerna auktionerats bort. Auktionen ägde rum i lokalerna på Kungsträdgårdsgatan.
Priserna varierade från 1 krona till 100 kronor. I flera fall inköptes inte figurerna för att det i sig var intressant med en vaxgubbe, utan för att de flesta bar fräscha kläder, eller hade originalkostymer. Dyrast blev Andrée. Pris 100 kronor. Han återfanns senare i en tågvirkesbutik.
Hjalmar Branting kostade 5 kr, Cederström 2 kr, Rolla 10 kr, Wilhelm II 27:50 kr, och Wennerberg 1 kr. Prinsessan Ingeborg bortslumpades för endast 2 kr, vilket lär ha berott på att hon såg så dyster ut. Annars blev de kungliga figurerna rätt dyra. Både Gustav V och prins Carl kostade 25 kr, bägge iförda originalkostymer.
Efter auktionen hamnade Soto Maior i Höglunds kaffehandel på Kungsgatan, och gubben Jacobi på ett kafé på Myntgatan. Prins Wilhelm lär enligt en av sagesmännen ha hamnat i en herrekipering på Folkungagatan.
(Lepp, Hans. SVENSKA PANOPTIKON.
Stockholm: Samfundet St Eriks årsbok 1978.)
Svenska Panoptikons Katalog i Arena Teater Institutets arkiv tryckt hos Nya Tryckeri-Aktiebolaget i Stockholm 1890.
Svenska Panoptikons vägvisare i Arena Teater Institutets arkiv tryckt hos Centraltryckeriet i Stockholm 1903.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1930:
Edvin Ehlers MÄNNISKAN: Anatomisk propagandautställning Lär känna dig själv.
Utställning för sexuell upplysning och könssjukdomars bekämpande. Barnförbjudet.
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm.1930.
Affisch i Kungliga blioteket i Stockholm 1930.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM 1933:
Thiodolf Lützes Vaxkabinett
Thiodolf Lützes Vaxkabinett plockas 1933 fram ur gömmorna och visas i samband med Gröna Lunds femtioårsjubileum.
»På lördagen öppnade Gröna Lund sin speciella attraktion för jubileumssommaren, vilken består i ett återupplivande av den anspråkslösa Tivolianläggning, som för femtio år sedan roade stockholmarna. Tivolibolaget har lyckligtvis bevarat all apparatur från denna tid och kan sålunda nu bjuda en fullt autentisk bild av detta gamla stockholmsnöje. En gatlykta från den tiden lyser upp den gamla entrén, och kan den inte förflytta en i fantasien ett halvsekel tillbaka i tiden, så har det skrällande positivet, som står för den musikaliska underhållningen på platsen, så mycket större möjlighet att göra det. Det piper och gnäller melodierna till "Tiggarstudenten" och "Alte Kameraden" från Tivolis första karusell, som snurrar runt mitt på platsen med sina hästar och kameler. I två långa rader av tält får man sedan skåda alla den tidens lockande attraktioner, det vill säga av de uppträdande artisterna finns nu ingen av det gamla gardet kvar, men det har lyckats Tivolis ledning att mest på kontinenten spåra upp och föra hit deras nuvarande representanter. Här får man sålunda se och häpna över svärdslukaren Vidovski, Damen utan underkropp, djungelmänniskan, som låter spika upp sig på en trädstam, och Den tatuerade damen, vilkens dekorativa målning av kroppen övergår allt vad en modern dam kan åstadkomma med hjälp av våra tiders så raffinerat utvecklade personliga målarkonst. Här får man betrakta Lützes Vaxkabinett, en av de stora attraktionerna i ett Tivoli på våra farföräldrars tid. Och här får man beskåda samtidens mest sensationella och uppskakande händelser. De visas genom tittglas i Panorama, och även av filmen och den modärna fotograferingskonsten blaserade nutidsmänniskor ha här tillfälle att frossa i sensation vid beskådandet av presidenten Carnots mord i Lyon 1894, av översvämningarna i Kina 1892, av Neros levande facklor, av Japans första torpedskott i Port Arthur och mycket mera förfärande gräsligt. Och låt oss inte glömma skjutbanorna, som bara sakna de gamla sköna skjutbansfröknarna från anno dazumal för att illusionen skall vara fullständig.»
Kaifas i Svenska Dagbladet.
(Sundborg, Åke. Gustaf Nilsson och hans Tivoli.
Stockholm: Iduns Tryckeri Esselte, 1940.)

Per Simon Edström har från 1960 Arenateatern på Djurgården bredvid Gröna Lunds huvudentré och spelar teater där sommar som vinter år efter år tills dess han åker ut för att han inte betalat hyran för lokalen .
Änkefru Olga Lütze, som bor tvärsöver gatan, skänker 1963 resterna efter Thiodof Lützes vaxkabinett till teaterdirektören Per Simon Edström, som hon anser är den enda som skulle kunna ha användning för det.
Lådorna flyttas från Östermals Ilexpress lager i Karlaplansgropen, där de legat under presenning sedan 1946, men varifrån de nu måste flyttas då det skall rivas i gropen för uppresning av Fältöverstar.
Transporten går via St Eriksmässan, där Folke Claeson ställer lokal till förfogande för en första titt i lådorna, till den Edströmska tomten på Renstiernas Gata 37, där de lagras under presenningar.
På 1960-talet visas en del av figurerna på Skansen i samband med teaterföreställningar i Per Simon Edströms gycklarprogram Marknadsafton.
På slutet av 1960-talet flyttas lådorna till Alpstugan vid Norrnäs på Värmdö, för att i början av 1970-talet ånyo lagras under presenningar, sedan en viss fotografering skett.
1998 anskaffas av Arenateatern ett cirkustält och en trailer för att lådorna skall kunna packas upp under tak och dokumenteras för eventuell senare visning. Denna visning äger rum i slutet av oktober 1998 och i december 1998, dagen innan vaxkabinettet skall flyttas till Statens Historiska Museum för att där ställas ut våren 1999 kommer ett snöväder, som inte bara lamslår Gävle men också får tältet på Värmdö att rasa. Vaxkabinettet grävs fram, något mer skadat än tidigare, och transporteras till Stockholm.
(Per Simon Edströms eget lilla minne och arkivmaterial i Arena Teater Institutets arkiv)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SVENSKA LANDSORTEN 1950-TAL:
Sumbuschs Hygieniska-Anatomiska-Plastiska Utställning
Katalog n:o 1 över Sumbuschs Hygieniska-Anatomiska-Plastiska Utställning med bl a Följderna av alkoholmissbruk
Okatalogiserad katalog i Kungliga Biblioteket i Stockholm utan tryckort och tryckår (antagligen 1950-tal)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOXNA BRUK 1970-TAL & sedan i HUSKVARNA:
Doktor Skoras vaxkabinett
Detta moderna vaxkabinett, skapat av en tysk doktor i metafysik, låg först i Voxna Bruks herrgård på 1970-talet och sedan i Huskvarna.
Diverse tidningsartiklar i Vi av Lars Westman.

Nu ligger detta vaxkabinett nerpackat och alla 150 figurerna med kläder, rekvisita och dekor är till salu!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOLMÅRDEN 1980-TAL:
VAXKABINETTET I KOLMÅRDEN. Tommy Iwerings vaxkabinett med 40 moderna figurer från Lynn Kramers studio i London föreställande Leonardo da Vinci, Gustaf Vasa, Greta Garbo, Astrid Lindgren, Olof Palme, Ronald Reagan, David Bowie, Michael Jackson, Elvis Presley o a.
Katalog från Ulrika Voghera i Arena Teater Institutets arkiv.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ett pågående projekt för ARENATEATERN är
MÖRDAREN OCH HELVETESMASKINEN


En bok om

ett resande vaxkabinett

av Per Simon Edström

ISBN 91 - 87864 - 09 - 6

MÖRDAREN

HELVETESMASKINEN


MAIL TO ARENATEATERN arena.per@swipnet.se