OM SVARTA FÅR

och

BÅTAR

Att vara fristående kulturarbetare med egen vilja och egen firma Arenateatern är naturligtvis i vårt konkurensutsatta ekonomiskt politikerstyrda kulturklimat ganska svårt och därför säljer Per Simon, själv kallad ett svart får, helsvarta gotländska får som livdjurtill hugade spekulanter.

Svarta fårskinn finns också att köpa!

Fåraveln bedrivs på öar i Stockholms skärgård och fåren flyttas dit med olika segelbåtar,

t ex med sy PAMELA, byggd 1894:

REDERIET SELMA PÅ FÅRSEGLING

FÖRENINGEN FÖR SVARTA FÅR

SEGELSÄLLSKAPET

REPUBLIKANSKA SEGLARNA

POSTGIRO 45 28 74 -1


Ordförande: Per Edström
arena.per@swipnet.se

 

ANSLAGSTAVLA FÖR

SEGELSÄLLSKAPET REPUBLIKANSKA SEGLARE


Hej republikanske seglare!
Som ordförande i denna republikanska förening kan jag nu vid början av detta nya årtusende bara konstatera att allt har blivit vid det gamla och att konungariket fortfarande vilar som en tyngd över vårt fria tänkande. Kronprinsessan har klivit ur veckopressen till en bild på ett officiellt sverigefrimärke och slickas baktill av hela det svenska folket.
Dessutom har den enda registrerade republikanska föreningen i konungariket Sverige, Segelsällskapet Republikanska Seglare, hållit på att åka ut ur konungarikets rullor och nästan uteslutits ur Svenska Seglareförbundet genom sin oförmåga att betala årsavgiften.
Endast genom att styrelsen har utnyttjat sina privata krediter över bristningsgränsen har avgifterna kunnat betalas.
Orsaken till att denna avgift inte har kunnat betalas är att ingen av segelsällskapets medlemmar på många år har betalt någon medlemsavgift!
Styrelsen har därför beslutat att hålla ett storståtligt årsmöte med kappsegling, prisutdelning och årsmötesfest med mat och dryck, där dessutom olika vandringspriser kommer att utdelas.
Kallelse till detta årsmöte, som kommer att hållas på Seglingens Dag lördagen den 27 maj 2000 på ännu hemlig plats och ännu hemlig tid och med ännu hemlig matsedel och dryckeslista, kommer att skickas ut till alla som inom en månad betalar obetald medlemsavgift för
alla de gångna åren, inklusive år 2000,
i form av en inbetalning på
200:- kronor till
Segelsällskapet Republikanska Seglares

POSTGIRO 45 28 74 -1


och tydligt anger namn och adress.
Då får man omedelbart med vändande post kallelsen till årsmötet med den inte då längre hemliga platsen och tiden!
Dessutom får man anmälningsblanketten till kappseglingen, banbeskrivning och årsmötesfestens fantastiska matsedel och dryckeslista.
Så det så.
Värmdö den 26 februari 2000
Per

MAIL TO ARENATEATERN arena.per@swipnet.se