Den utsmyckning jag har valt är en symbol för Bergslagen. Den består av tecknet för järn och koppar, en hammare och en fackla. Förutom dessa metaller har man i mina barndomstrakter, Guldsmedshyttan, också utvunnit silver och bly. Och säkert många fler metaller. Hammaren hör naturligtvis metallbearbetningen till. Facklan kanske hör hemma i gångna tiders gruvgångar. Den skulle också kunna representera elden i masugnarna.

Den miljö en människa vuxit upp i är oerhört viktig för henne. Det spelar ingen roll var på jorden det är. Jag bor ute på närkesslätten, och här går jag och längtar efter skogens sus och insjöns vågor. Jag bor inte längre bort från min barndoms bygd än att jag tar mej dit ganska lätt. Men jag tänker på alla dessa människor som tvingats bort från sina hemtrakter för att mot sin vilja bo i främmande natur. Det måste vara tungt. Under en viss tid i ungdomen längtar man ut och bort, och det är bara bra för en ung människa att röra på sej. Men när längtan till hemtrakten med åren blir stark, borde det vara en mänsklig rättighet att få flytta hem.

Slätten har vägar.
Skogen har dunkla stigar.
Längtar till skogen.


Namn: Anna Maria Karlsson
Email: amkson@hotmail.com