Litet om mej själv då, om det skulle intressera någon.
Här är mitt formella cv när det gäller bildmakeri
Och här är mitt alls inte formella curriculum vitae när det gäller bilder.
Namn: Anna Maria Karlsson
Email: amkson@hotmail.com