Finspångs slott och dess omgivningar

Finspångs slott

Slottet är på holländskt sätt anlagt på en holme i Finspångsån. Louis De Geer dy uppförde det mellan åren 1668-1685. Det är ett typiskt lantslott från karolinsk tid. Flyglarna uppfördes 1742.

Slottsparken som anlades i olika etapper mellan åren 1690-1820 erbjuder med sina promenadvägar en vacker utsikt över hela slotts- och bruksmiljön. I parken ligger bla Auroratemplet från 1780 och lusthuset Lugnet från 1820. Järntemplet och broarna över parkens många vattendrag är utförda i gjutjärn och tillverkade vid bruket under 1850-talet. Kungatavlorna har hängts upp som minne av bla kungliga besök i Finspång.

Orangeriet byggdes 1832. På dess norra långvägg finns två väggmålningar utförda av den italienske konstnären Guido Reni.

Slottskapellet tillkom genom att familjen De Geer och de inflyttade vallonerna omfattades av den reformerta trosbekännelsen. Sitt nuvarande utseende fick kapellet omkring 1890 då brukspatron Carl Ekman lät mordernisera det.

Bruksgatan med sina arbetarbostäder från 1764-1815 utgör tillsammans med Värdshuset, Bruksgården, Messingskammaren, Bruksmuseet samt slottet och industrin ett av landets vackraste och mest intressanta bruksmiljöer, "Bruksmiljöernas Drottningholm" som K. G. Hildebrant skrev i boken "Svenskt järn".
andreas.klingstedt@home.se Startsida