Min tro

Jag tror att det finns ett högre väsen som har skapat universum, inklusive människan. Detta väsen är oerhört mäktigt och råder fortfarande över sin skapelse. Trots all dess kraft och kunskap vill detta högre väsen, som är Gud, ha kontakt med oss människor. Gud är en person med känslor och egenskaper som vi och han vill ha en personlig relation med varje enskild människa.

En stor mängd änglar tjänar Gud. En av dem vände sig dock emot Gud och blev hans fiende. Andra änglar följde honom. Han är allt vad Gud inte är och han kallas Satan. I honom finns fullständig ondska och hat. Satan vill förgöra Gud's skapelse, framför allt människan. Det gör han genom att försöka få henne att vända sig bort från Gud.

När Gud hade skapat världen levde han tillsammans med människan i frid och harmoni. Gud hade dock givit människan en fri vilja och hon valde att lyssna på Satan och göra uppror mot Gud. Att strunta i Gud och istället gå sin egen väg kallas synd. Det betyder att missa målet, dvs den underbara framtid i gemenskap med Gud som han har tänkt för oss.

Eftersom människan valde bort Gud, blev hon förvisad från den vackra plats som han hade skapat åt henne och hon fick inte längre umgås med Gud eftersom han inte kan ha något samröre med synd. Men för dem som önskade lyda Gud gav han möjligheten att visa detta genom att offra av sin boskap till honom. De kunde då se fram emot att få leva tillsammans med Gud igen. Endast ett fåtal valde dock att göra så.

Men Gud älskade forfarande människan och ville inte att hon skulle gå förlorad utan sände sin egen son Jesus Kristus till jorden som det perfekta offret så att vår synd, som skiljer oss från Gud, skulle bli borttagen. Jesus dog på ett kors, besegrade döden och uppstod tre dagar därefter. Detta skedde för ungefär 2000 år sedan.Tack vare vad Jesus gjorde för oss så kan vem som helst få en personlig kontakt med den ende levande Guden. Allt du behöver göra är att med ett ärligt hjärta bekänna dina synder och ta emot Jesus Kristus som herre i ditt liv. Jesus vill vara din vän, han lyssnar på dig och bryr sig om dig.

Gud har inspirerat några människor att skriva ett antal skrifter som sedan sammanfogats till en bok som kallas Bibeln. Denna bok gav Gud till oss för att vi skulle få vägledning och lära känna honom bättre. I Bibeln berättas bl.a. om hur Gud har verkat på jorden och om Jesu liv här.

Men det är inte bara genom Bibeln vi får veta mer om Gud. Vi får också tala direkt med honom. Han lyssnar alltid och han svarar på de mest skilda sätt. Kanske inte alltid som vi tänkt oss men han har ju lite bättre överblick så han vet vad som är bäst för oss.Jag är med i Baptistkyrkan i Finspång. Det är en styrka att vara tillsammans med andra som också lever med Kristus. På så sätt kan man hjälpa varandra att förstå sig på Gud och lära känna honom bättre.

Om du vill veta mer om Gud så får du gärna ta kontakt med mig. Min e-postadress är andreas.klingstedt@home.se.

Du kan också kolla in Baptistkyrkans hemsida. Vi har något som kallas alpha-grupp där de som är nyfikna på vad kristen tro innebär kan få veta mer och diskutera med andra människor.

Gud välsigne dig!
andreas.klingstedt@home.se Startsida