Här råder tillfällig oordning bland filerna, men hav förtröstan.
Ordning följer vad det lider.
 

Flera skolor har frågat efter undervisningsmaterial.
Efterhand kommer vi att bygga ut denna sida.
Fortsätt att titta in!


Mall för fenor 1 (124 kB)

 En numera pensionerad vetenskapsjournalist har skapat en hemsida med massor med bra informativ och faktaspäckad text och tyvärr nästan inga bilder.

Jussis vetenskap,
teknik och rymd
 

 
Newtons tre lagar om rörelse på eng. (801 kB)
 
Mall för fenor 2 (226 kB)

Handledning för lärare och ledare på eng. (146 kB)

Grundläggande matematik om raketflygning på eng. (230 kB)
 
 
Mall för koner och övergångar (41 kB)