F12 på 70-talet 

 

 

 


C F12 var  C.G. Simmons  fram till 1972, då han efterträddes av Överste  F. Crona 

som i högsta grad var en flygande C F12.

 

J35 Draken var nu vårt nya plan (ett vackert flygplan.)

med fina data:

 

Motor         RM6C + Ebk.        Längd         15,34 m

Spännvidd  9,42 m                Höjd           3,89 m

Vingyta      49,22 m2             Tomvikt      7265 kg

Maxvikt     11864 kg              Bränsle        2820 L

Effekt        5845 kP               Maxeffekt   7880 kP

Marchfart   0,9 M                  Maxfart       2,15 M

Topphöjd   16 257 m             Stigfart       200 m/s

Räckvidd    2 570 km

Beväpning  2st  AKAN 30 mm   Rb24, Rb27, Rb28

 Raketer     12x135 mm, 38x75 mm.

 

 

I början av 70-talet installerades en J35-simulator i en snedvriden byggnad med mycket speciell form, där producerades flygtid till en lägre kostnad än i luften ”torrflygning”.

 

1975 kom regeringsbeslutet om F12-s nedläggning, strax därefter påbörjades en namninsamling i syfte att rädda F12. En av dom drivande till insamlingen var Brita Fredriksson som gjorde ett jättearbete, hon placerade ut listor i butiker och på arbetsplatser i Kalmar och dess omgivningar. 

20249 namn lyckades hon samla in, vilka hon sedan personligen överlämnade till försvarsministern. Tyvärr till ingen nytta, visade det sig senare.

 

1978 gästade åtta F12-Drakar Moskva, ledda av översten Fritz Crona. Dom startade från Kalmar och flög via Rumbula och Vitebsk till Moskva. Efter välkomstceremoni och tre dagars sightseeing i Moskva och dess omnejd i åtnjutande av värdarnas gästfrihet, återresa till Kalmar och hemmabasen, på självaste midsommarafton.

  

På eftermiddagen den 16 september 1979 var det en sista flygdag på F12, då anhöriga och andra

flygintresserade Kalmarbor var inbjudna, att se på flyguppvisning av den högre skolan med bl.a.

F12-piloter i sina drakar, en rote AJ 37 från F15 och uppvisningsgruppen ”en sexa skåne” från F5.

 

Från och med den dagen var det  avveckling som gällde, och F12

blev F17K under ett par år.

 

Nu tog Luftfartsverket över flyg-

fältet och driften, ny terminal

byggdes i anslutning till tornet och

kanslihuset.

 

Kalmar flygplats hade uppstått ur

”askan” efter F12. ”Och herre på

täppan” var nu Hans Duned.

Epoken F12 var slut!!!