F12 på 60-talet
 

 

 

 

 


Chef på F12 var överste T. Stålhandske fram till 1966 då överste G. Rissler tillträdde.

 

60-talets början präglades av omställningen till nya flygplanet 32B, med mängder av utbildning för nästan all personal.

 


 

Data för J32 Lansen:

Spännvidd       13m                Tomvikt          8077 kg

Längd             14,94 m          Max startvikt  13500 kg

Höjd               4,65m             Max last          2500kg

Vingarea         37m2

Motor: Rolls Royce Avon, RM6+EBK

Dragkraft        67,6kN  (med EBK 6900kP

Max fart         M 0,93

Max flygsträcka                     1600km

Högsta flyghöjd                     14000m

Landningshastighet 250Km/h

Vapen: 4 st. 30mm Akan, Robotar och Raketer

 

J32B hade 2 mans besättning, flygförare och navigatör. Navigatören guidade FF till målområdet med hjälp av info från stridsledningen på marken, därefter sökte nav. upp målet med flygplanradarns B- och E-scope och låste på målet. FF kunde nu följa målet på sitt F-scope för att komma i anfallsläge.

 

Flygverkstaden genomgick nu också en stor förändring, med bl.a. provbänkar och utrustning för att serva teleutrustningen i det nya flygplanet. Eftersom J32 var en ny generation flygplan med mycken elektronik.  Elektroniken i J32 innehöll ca 400 elektronrör fördelade på, PS42 (spaningsradarn), PN50 (navigering och landningsradar), Ph11 (”radar”höjdmätare), Fr12 (flygradion), plus ett antal andra instrument.

 

Flygvapnet inköpte i början av 60-talet, radarstationer till flygflottiljerna, landningsradarn PN67 ”PAR” (Precision Approach Radar). Flygvapenledningen beslutade att utbildningen av PAR-flygledare skulle förläggas på F12, därför utrustades flottiljen med en radarstation PN-67 (Den polkagrisrandiga stationen som stod mitt på fältet.) utrustad med dubbla indikatorer.

Flygledare från hela landet utbildades i att leda och ”prata ned flygplan” av lärarna, flygledarna T Welin, K. Wendel, B. Östling m. fl. J-E Fahl undervisade i det tekniska. Utbildning och vidareutbildning pågick fram till flottiljens nedläggning.

 

1962 flyttades flygvapnets Väderskola från F2 till F12, med uppgift att utbilda värnpliktig väderpersonal till landets flottiljer samt viss övrig personal inom den militära och civila vädertjänsten. Chef för Väderskolan var Staffan Frykholm. Skolan utbildade ca 350 elever/år. Utbildningen flyttades till F5 Ljungbyhed 1982.

 

1962 minskade F12 från tre divisioner till två, då en division och ett baskompani förflyttades till F21 Luleå. På grund av reduceringen beslöts det att en division Robot 68 Bloodhound skulle tillföras F12.

En robotdivision bestod av två Rb-grupper, vilka kunde verka oberoende av varandra. Grupperna opererade från fasta platser inom ett visst geografiskt område. En grupp var alltid i operativ beredskap medan den andra användes till utbildning av värnpliktiga, men kunde ändå snabbt övergå till beredskapsläge. 1974 när F12 Rb-div. lades ner återfördes mycket material till England, där robotarna var inköpta ifrån, och verkade i Englands försvar i ytterligare många år.