Välkommen till

F12 kamratförenings             

Hemsida

 

Ordförande: Frank Thagemark

Sekreterare: Siv Gustavsson                  

Kassör: Helen Winqvist                            

Ledamöter: Kurt Wreimer                    

Stig Thorvaldsson

Gerhard Gustavsson

Karin Nilsson

 

Adress: F12 kamratförening

c/o F. Thagemark

Ståthållaregatan 35. läg. 706

392 47 KALMAR

 

F12 Kamratförening

Startade strax efter F12-s nedläggning 1980                                       

och har ca:100 medlemmar.

Vi träffas sista tisdagen i varje månad vid  

Robotkasernen kl. 13.30

(föreningen bjuder på kaffe.)

 

                                                                                                                

 

Aktiviteter:2010

 

26 januari ordinarie månadsmöte

 

23 februari var det årsmöte. Efter mötet visade Nils Karlsson en film som han hade

klippt ihop av gamla F12-filmer.

 

                 

 

 

 

Synpunkter på Hemsidan mottages tacksamt ake-joh@swipnet.se

Hemsida Åke Johansson

Bilder B. Eriksson Å. Engström m. Fl