F12 på 50-talet
 

 

 

 

 


1954 avlöstes R Carlgren som chef för F12 av T. Stålhandske.

 

J21 var F12s flygplan fram till 1952 då det ersattes av J29 ”Tunnan”, som i början av 50-talet var ett av världens modernaste jaktplan. J29an var det första svenska jaktplan som passerade ljudvallen.

Den första J29A med tillverkningsnummer 29200 Röd Adam levererades till F12 17/10 1952, den blev senare Blå Adam och fanns kvar till 9/5 1960 då den kasserades. Det levererades 46 st. J29 fram till 14/7 1953, av dessa flygplanen havererade 10 st. det första 10/6 1953 och det sista 3/1 1959 som var flygplan 29161 Blå Tore vilket var överfört från F9 till F12 6/12 1954 Sex av dessa haverier inträffade mellan 1953 till1954, som var en mycket olycksdrabbad period i F12-s historia.

 

Data J29:

 

Motor             De Havilland Ghost SFA RM2B

Effekt             2800 kp

Spännvidd       11,00 m

Längd             10,23 m

Höjd               3,75 m

Vingyta           24,15 m2

Tomvikt          4845 kg

Max vikt         8375 kg

Hastighet        1060 km/h

Räckvidd         1100 km

Beväpning       4 x 20mm AKAN och raketer.

 

 

 

 

Luftbevakningen överfördes 1950-51 till flygvapnet, vilket innebar att F12 som hade ansvaret för sektor S2 fick bygga upp ett stridsledningssystem (Stril 50). Man införde också ”Incidentberedskapen”, som en följd av catalina-affären. (1952 blev en av flygvapnets DC-3or nedskjuten över internationellt vatten i östersjön, då ett sjöräddningsplan en ”Catalina” från F2 sökte efter överlevande, blev dom anfallna av ryskt jaktflyg och nedskjutna, besättningen i Catalinan blev dock räddade.)

 

1957 började civilflyget och SAS att flyga från Kalmar, då F12 upplåtit bana 05-23 till civilflygets start- och landningar. Det byggdes en liten terminal i anslutning till ena banändan för avgående och ankom-mande passagerare. 

 

Idrott har varit en viktig aktivitet vid F12 från början till slut. På 40-talet hade man både boxning, friidrott och simning på programmet. F12 handbollslag var något extra, F12 vann FVM 1949 –50 –55 –57 –63 och 1967. I fälttävlan hade man på 50-talet också stor framgång. Orientering var också en gren där vi hade stora framgångar. Några av dom aktiva var Lars Brus, Jonny Sunesson, Helmer Eriksson, Ingvar Lyth och Gunnar Augustsson. F12 hade också skidåkare som gjorde bra ifrån sig i vasaloppsspåret, främst kanske Lennart Jönsson med sina tolv vasalopp. Skytte var också en gren där F12 låg på topp, med bl.a. LO Olofsson, L Olofsson NG Eriksson och R Tivås.

 

Det fanns också några gamla skolflygplan ”SK16” på F12 som gick under namnet Sedelpressen. (namnet myntades av några som var avundsjuka på de äldre officerarna som genom att flyga dessa plan några timmar kunde kvittera ut sitt flygtillägg.)